Kupovina stana u novogradnji

0

Sadržaj

Izgradnja stanova je u poslednjih nekoliko godina dostigla drastični porast, a kupovina stana u novogradnji je želja većine kupaca.

Svedoci smo da gotovo u svakoj ulici u svakom trenutku postoji bar jedno gradilište. Tolikoj izgradnji stanova doprinela je velika potražnja za novogradnjom.

Veliki broj kupaca se odlučuje da stan kupi upravo u nekoj od novih zgrada. Postoji veliki broj prednosti kod kupovine ovakve nepokretnosti, ali je potrebno da obratite pažnju i na potencijalne rizike.

kupovina stana u novogradnji
Kupovina stana u novogradnji

Poći ćemo od momenta kupovine stana u novogradnji

Pod ovim mislim na stepen izgrađenosti objekta u momentu kupovine stana. Što je stepen izgrađenosti manji, po nekom nepisanom pravilu, trebalo bi da cena po kvadratu bude niža.

Ovo odgovara kucima koji stan kupuju iz sopstvenih novčanih sredstava, međutim kupci koji podižu stambeni kredit moraju da imaju u vidu da banke kredite ne odobravaju dok stepen izgrađenosti ne dostigne 80%.

Isključivo od investiora zavisi da li će želeti da potpiše predugovor sa kupcem koji će moći da aplicira za stambeni kredit tek kada objekat bude izgrađen u dovoljnom stepenu.

Pojedinim investitorima takva situacija ne odgovara, budući da im je potreban novac za izgradnju, pa im ne odgovara da zaključe predugovor i tom prilikom dobiju samo kaparu ili deo ugovorene cene koji kupac obezbeđuje iz sopstvenih sredstava (najčešće se radi o učešću od 20%).

Zbog toga neki investitori u ranoj fazi izgradnje predugovore i ugovore zaključuju samo sa kucima koji odmah mogu da isplate celokupnu ugovorenu cenu ili bar njen veći deo.

Prilikom kupovine stana u trenutku kada on još nije izgrađen kupci nemaju mogućnost da ga fizički pogledaju i uoče eventualne mane, kao što je to slučaj prilikom kupovine stana u starogradnji.

poći ćemo od momenta kupovine stana u novogradnji
Kupovina stana u novogradnji

Kupovina stana u novogradnji ili starogradnji

Zbog toga je važno da vam pomoć pruži stučno lice, gde pre svega mislim na arhitektu koji će umeti da izvrši uvid u projektno-tehničku dokumentaciju.

Pomoć advokata je svakako uvek dobrodošla, budući da u tom trenutku treba da obradite pažnju i na pravne aspekte, poput građevinske dozvole, vlasništva na nepokretnosti i sl.

Klijetnima uvek savetujemo da se u (pred)ugovoru nađu i odredbe o tehničkoj specifikaciji završnih radova, odnosno kvalitetu ugradnih materijala i opreme, kako se ne bi desilo da im na kraju investitor isporuči proizvod (stan) koji ne odgovara kvalitetu koji su oni očekivali.

Dešavalo se da u objektu ne bude urađena zvučna izolacija, da ne bude postavljen parket već laminat, da investitor usmeno obeća da će ugraditi pločice italijanskog kvaliteta a da to ne učini, i sl.

kupovina stana u novogradnji
Kupovina stana u novogradnji

Definišite rok završetka radova i ugovorne kazne

Kada je u pitanju kupovina stana u novogradnji jako je vežno definisati rok za završetak radova i predaju stana kao funkiconalnog dela objekat kupcu u posed. Savet kupcima je da se ugovori i ugovorna kazna u slučaju kašnjenja sa izgradnjom, koja bi trebalo da odgovara tržišnoj ceni zakupnine.

Bez ugovorenih odredbi o ugovornoj kazni istu nećete moći da zahtevate od investitora, a nisu retki slučajevi da se sa izgradnjom kasni.

Dešavalo se da se usled kašnjenja sa izgradnjom kupci nađu u situaciji da počnu da otplaćuju rate kredita i da istovremeno nastave da plaćaju zakupninu za stan koji su zakupili, jer stan koji su kupili nije završen, iako su planirali da novac koji su odvajali za zakupninu preusmere na ratu za kredit.

STAMBENI KREDIT KALKULATOR

Po završetku izgradnje objekta investitor bi trebalo da ishoduje upotrebnu dozvolu i uknjiži objekat u katastar nepokrtnosti, nakon čega kupci stanova u tom objektu stiču mogućnost da upišu svoje pravo svojine na posebnim delovima objekta (stanovima).

Međutim, ukoliko je investitor odstupio od građevinske dozvole možda neće moći da ishoduje upotrebnu dozvolu, pa će za izgrađeni objekat morati da pokrene postupak ozakonjenja, koji može da potraje duži vremenski period.

Ugovorom koji kupac kupuje stan može se predvideti i u kom roku je prodavac dužan da uknjiži obejkat, kao i ugovorna kazna za slučaj takvog kašnjenja.

Nakon što stan koji kupujete bude izgrađen, moguće je da dođe i do odstupanja u površini u odnosu na površinu iz projekta.

Uobičajeno je da se neka manja odstupanja tolerišu, ali je poželjno u ugovoru o prodaji definisati šta će se desiti sa cenom u slučaju većih odstupanja, u smislu njene korekcije prema stvarnoj površini stana.

Jedna od glavnih prednosti, pored one da nije potrebno renovirati stan i da ćete stanovati u zgradi koja je nova i čista, dakle prijatnog okruženja, zašto se kupci odlučuju da kupe stan u novogradnji je i mogućnost refundacije PDV-a kupcu prvog stana, o čemu smo već pisali u drugim tekstovima.

kupovina stana u novogradnji
Kupovina stana u novogradnji

Prilikom kupovine stana od investitora i predaje kapare, kupci treba da imaju na umu da investitori u najvećem broju slučajeva ne vraćaju kaparu u slučaju da ne dođe do zaključenja glavnog ugovora ili njegovog ispunjenja. U (pred)ugovor je važno uneti i odredbe kojima se reguliše kapara.

Investitori uglavnom insistiraju na zabrani kupca da vrši izmene ili prepravke na objektu u kojem se stan nalazi kojima bi se izmenio ili narušio njegov izgled (npr. zastakljivanje terase, izbijanje novih otvora ili izmena postojećih, isticanje neprikladnih reklama, tabli, oznaka, itd.).

Ovo iz razloga što je objekat u idejnom i autorskom smislu delo prodavca, odnosno projektanta koji je izradio projekat. Zbog toga kupci ne treba da se iznenade ukoliko se ovakve odredbe nađu u (pred)ugovoru o prodaji stana.

Kupovina stana u novogradnji zahteva oprez

Investitori nekada zahtevaju i da se kupci odreknu prava korišćenja zajedničkih prostorija u objektu (tavanski prostor, ostave, dvorište itd.). Na taj način investitor zadržava mogućnost da bez saglasnosti vlasnika posebnih delova (stanova) te delove objekta dograđuje, nadziđuje, pripaja, pretvara i sl.

Nisu retki slučajevi da investitor zahteva i saglasnost kupca kojom ga ovlašćuje da učestvuje u poslovima stambene zajednice, izboru profesinalnog upravnika, angažuje specijalizovano privredno društvo koje će pružati usluge upravljanja i održavanja objekta i sl.

Iz svega navedenog proizilazi da kupovina stana u novogradnji zahteva dodatnu dozu opreza i posvećenost detaljima kojih nema kada kupujete stan koji je već izgrađen.

Čak i advokatima predstavlja veći izazov sačinjavanje (pred)ugovora o prodaji stana u izgradnji, budući da moraju da obrate pažnju na mnogo više okolnosti kako bi zaštitili interese kupca u najvećoj mogućoj meri. A kada je kupac zaštićen od potencijalnih rizika, onda može da se opusti i nestrpljivo dočeka svoj novi dom. Izvor: cityexpert.rs

PREPORUKA

Kako raditi Gerila marketing online?

0

Sadržaj

Gerila marketing je revolucionaran koncept osmišljen za mala preduzeća i preduzetnike. Nije skup, lako je razumljiv i primenjiv a danas je popularan Gerila marketing online.

Inače, Gerila marrketing je lansiran sredinom 1980-tih i zasniva se na korišćenju netradicionalnih načina da se dopre do kupca i podstakne na kupovinu, uz korišćenje izrazito malog budžeta. Obično se kroz periodične aktivnosti fokusira manja ciljna grupa u okviru uočene tržišne niše. Za razliku od tradicionalnog marketinga, od velikog je značaja što se lako i brzo  može prilagođavati promenama u okruženju.

U našim uslovima relativno skromnih tržišnih aktivnosti u privatnom sektoru, koji nema odgovarajuću poresku i finansijsku podršku, alternativne marketing strategije su nesumnjivo od značaja i čemu mo pisali i ranije u Gerila marketing knjiga recenziji.

gerila marketing online primer
Dobar gerila marketing primer odlične ideje za jeftinu promociju

Količina uloženog vremena uglavnom je obrnuto proporcionalna uloženom novcu

Mera kreativnosti u marketingu je koliko doprinosi povećanju profita. Kreativnost koja ne rezultira povećanjem profita, nema tržišnog opravdanja. Inicijalna kapisla je uvek kreativna ideja, koja nezavisno od toga koji se medij koristi, treba jasno da stvori kupcu uvid šta je korist za njega i razvije interes da se odluči za kupovinu.

Marketing treba da bude zanimljiv, ali kako njegova svrha nije zabava, već prodaja, potrebno je ostvariti konvencionalne ciljeve koji se odnose na prodaju, rast i profit, delujući na nekonvencionalan gerila način.

S obzirom na to da znamo da kvalitet mora da košta, oskudna ulaganja novca u realizaciju marketinških ciljeva, gerila marketing kompenzuje povećanim ulaganjem drugih raspoloživih resursa, kao što su: vreme, lična energija i najrazličitija operativna znanja.

U digitalnoj eri koristi se gerila marketing online na drušvenim mrežama i smart uređajima. To postaje dominantan vid izuzetno efikasnog gerila delovanja, koje se u osnovnim crtama lako uči i dalje usavršava kroz svakodnevni praktičan rad.

Gerila marketing online na drušvenim mrežama

Društvene mreže su otvorile nove atraktivne mogućnosti za gerila marketing, posebno kada je reč o gradjenju brenda i razvijanju lojalnosti kupaca. Iako u svetu Facebook lagano postaje deo tradicionalnog marketinga, kod nas i dalje postoji značajan broj preduzeća i preduzetnika koji, ili nemaju svoju facebook stranicu, ili je ne koriste adekvatno za realizaciju svojih ciljeva.

Nikad nije bilo lakše i jeftinije da se precizno nanišani ciljna grupa, nego što to danas omogućava Facebook setovanje. Takođe, onaj ko koristi listu fanova na Facebook stranici konkurentskih firmi i prati lajkove i komentare, dobio je besplatno istraživanje tržišta i konkurencije.

Potrebno je samo shvatiti logiku društvenih mreža i koristiti raspoložive resurse na kreativan način, bez straha od promašaja, koji u tradicionalnom marketingu ima ogromnu cenu. Društvene mreže neguju i podstiču što kreativniji način razmišljanja, zvuči kao kliše, ali zaista “Think outside of the box”.

kako raditi gerila marketing online?
Gerila marketing online sprovodi se na drušvenim mrežama

Privući pažnju na neuobičajeni način je srž gerila marketinga

Redovno objavljivanje nekakvog sadržaja koji se isključivo odnosi na proizvodni program je jednosmerna ulica do neuspeha. Takav sistem ostavlja utisak da je sve što želite da “iznudite” prodaju. Isto tako, sadržaj se ne mora na prvu loptu odnositi na proizvod ili uslugu, ali treba da imaja neku logičnu kopču sa delatnošću firme, bude inovativan i kao takav privuče pažnju.

Kako znamo da ljudi nisu gadljivi na dobre ideje i sve ono što se izdvaja iz mora jednoličnosti, ne postoji razlog da sumnjate da će masa biti voljna da deli nešto zanimljivo. Na ovaj način svesno ili nesvesno ljudi dele i informaciju o proizvodu ili usluzi. Tako nastaje pitomi internet virus – viral. A kada se viral zavrti brojke onih do kojih ste doprli, a predstavljaju vaše potencijalne kupce govoriće same za sebe.

Rast profita se generiše ne samo pridobijanjem novih kupaca, već u velikoj meri povećanjem prodaje već postojećim kupcima, kroz detaljno upoznavanje sa njihovim konkretnim potrebama i razvijanjem načina da se one kvalitetno zadovolje. Na tim osnovama se razvio i Content Marketing, kao sredstvo kojim se kupci vezuju za zanimljive sadržaje koje besplatno dobijaju.

Razvijajući odnose sa kupcima (Customer Relationship Management), pridobijaju se novi kupci, neguje lojalnost postojećih kupaca i trasira njihova otvorenost za prihvatanje proizvoda i usluga koje će firma u budućnosti nuditi.

Mali preduzetnici sami po sebi imaju ugradjen “gerilski gen”, koji čini da su otvoreni za brzo manevrisanje i prestrojavanja u hodu, čim se uoči nova tržišna potreba koju treba zadovoljiti i tako stvoriti potencijalni dodatni izvor profita.

Steći znanje o gerila marketingu je samo pola puta do cilja. Više nego igde, u marketingu je znanje koje se ne koristi mrtav kapital. Drugu polovinu čini po neka zaista dobra ideja i veliki broj, na prvi pogled spektakularnih, koje neretko rezultiraju još spektakularnijim neuspehom.

I neuspeh je lekcija koja treba nešto da nas nauči, sreća je samo što gerila neuspeh prašta i više i češće od klasičnih načina oglašavanja.

Kratak vodič za lično brendiranje na društvenim mrežama

Društvene mreže promenile su svet. I tačka. Ne morate bili milenijalac zaluđen tehnologijom da biste to uvideli. Kako im je to pošlo za rukom? Jednostavno – tako što su stvorile nov kanal komunikacije među ljudima. I samim tim uticale su i još uvek utiču na živote svih onih koji ih koriste.

Iz perspektive biznisa, već i vrapci znaju da je važno da vodite računa o imidžu svoje firme na društvenim mrežama. Međutim, mnogo ređe se piše o tome kako da neka osoba samostalno izgradi reputaciju na društvenim mrežama. Pri tome, ne mislimo na fizička lica, već i na preduzetnike čije samo ime je brend, bili oni pisci, slikari, fotografi, dizajneri i tome slično.

U svetu je sasvim normalno da CEO-ovi velikih brendova imaju sopstvene, aktivne naloge na društvenim mrežama. One ponekad služe i kao dominantan kanal komunikacije sa javnošću.

Ako i za vaš mali biznis može biti važno da vaše ime predstavlja vaš brend, ili njegov produžetak, onda je važno da o tome kako se predstavljate na mrežama vodite računa. Evo smernica koje vam u tome mogu pomoći.

kako raditi gerila marketing online?
Kako odabrati društvenu mrežu za promociju biznisa

Odabir prave društvene mreže za gerila marketing online

Da biste uspešno komunicirali sa svojom ciljnom grupom preko društvenih mreža, nije dovoljno samo da napravite profile na svim mrežama za koje ste čuli. Naprotiv, odabir mreže mora da bude pametan – to je mreža ili više njih za koje znate da se na njima nalaze vaši kupci, odnosno pratioci i ljudi do kojih želite da doprete.

Poslednji trendovi u ovoj oblasti kažu da je LinkedIn dominantan u poslovnom svetu, dok je Facebook privlačan za nešto starije korisnike (od 30 pa na dalje). Mladi su danas najčešće na Instagramu i Snapchatu.

Osim trendova, povedite računa i o karakteristikama mreža. Na primer, ako vam je privlačno da delite misli u kratkim rečenicama, Twitter je mreža za vas. Dalje, ako je ono čime se bavite vizuelno, onda je Instagram važan.

Pošto je sva prilika da nemate mnogo vremena da se upoznajete sa mrežama koje ne koristite, za početak odaberite one sa kojima se dobro snalazite. Razmislite i o učestalosti kojom ćete objavljivati sadržaj. Nekad će to biti tri puta na dan, a nekad dva puta nedeljno.

Ipak, ne dozvolite da vam ovo postane poslednja važna stvar. Ona to nije, jer je u pitanju vaš brend i prezentacija. Zato, koristite sve alate koji su vam na raspolaganju, to jest na početku, recimo, birajte mreže kod kojih postoji opcija zakazivanja objava unapred.

Definisanje principa gerila marketinga

Sad kad znate sa korišćenjem kojih mreža ste udobni, potrebno je posvetiti se sadržaju koji se postavlja, odnosno misliti o tome iz šire perspektive.

Zato, osim odabira mreže ili više njih na kojima ćete biti prisutni, potrebno je i da definišete kojim će se temama vaš nalog ili stranica baviti. Tu je stvar prilično slična kao kod brendiranja u marketingu. Međutim, situacija kod nastupa na mrežama pod imenom i prezimenom je drugačija: neposrednija i bliskija.

Odabir tema ne podrazumeva da baš nikad ne okačite sliku svog psa na Instagram (pošto i to može biti deo plana o tome kakve objave dolaze u obzir), ali vodite se brojkom ne većom od tri dominantne teme o kojima ćete postovati.

kako raditi gerila marketing online?
Gerila marketing onliine je dvosmerna ulica

Imajte na umu direktnost komunikacije

U redu je da ponekad koristite svoje naloge na mrežama da objavite neku važnu vest iz vaše kompanije, ali to nije ono čemu vaši nalozi primarno služe. Komunikacija na društvenim mrežama je dvosmerna ulica, pa imajte na umu i to kada budete postavljali pitanja ili odgovarali na ista nekome ko vam ih postavi.

Naravno, sve ovo podrazumeva da zaista učestvujete u komunikaciji sa drugima. Zato se trudite da odgovarate na komentare, a ako niste u mogućnosti da odgovorite baš svima, onda izaberite nekoliko i odgovorite. Nemojte „bežati” nakon neke objave, jer će delovati kao da društvene mreže doživljavate kao oglasnu tablu, što one svakako jesu, ali su i više od toga. 

Budite u toku i pratite trendove

Sećate li se one tri dominantne teme koje ste postavili u drugom koraku? Vodite računa o tome da o tim temama budete informisani, a isto tako na mrežae postavljajte vesti u vezi sa njima, koje bi mogle biti zanimljive vašim pratiocima.

Vaš komentar uz neku novu vest koja se tiče neke od tema o kojima postujete ne mora da bude kraj te komunikacije, kao što je objašnjeno u prethodnoj tački.

Naprotiv, ponekad će ona poslužiti kao povod za diskusiju i razmenu mišljenja. Isto tako, ne oklevajte da i svoje pratioce otvoreno pitate o aktuelnim temama, onda kada vam je interesantno da čujete njihovo mišljenje. Prilično je nalik na networking, samo što se odvija online.

kako raditi gerila marketing online?
Dobar gerila marketing donosi odlične rezultate

Pravite svoj sadržaj za društvene mreže

Iako zvuči kao rečenica prepisana iz nekog SEO priručnika, važno je da se ceo sadržaj vaših naloga na društvenim mrežama ne svede na deljenje „tuđih” vesti i linkova. Pravite sopstveni sadržaj, pa makar to bile i pomenute slike vašeg psa.

Naravno, prevashodno bi to trebalo da budu objave u vezi sa vašim brendom, ali su važnije one koje se tiču vrednosti koje delite. Ljudi će time mnogo lakše biti privučeni ako dele vaše vrednosti, nego ako im se dopada vaš brend. A ako delite vrednosti, veće su šanse da im se dopadne i brend.

Isto tako, ako vas deljenje inspiriše, možete praviti video snimke, pa čak pisati svoj blog. Sve će to biti ponekad vrlo zahtevno za izvedbu i održavanje, ali sami procenite koliko ste vremena spremni da uložite u takve poduhvate. Lično prisustvo na društvenim mrežama i te kako će se odraziti na reputaciju vašeg brenda, odnosno vas kao brenda.

Zato je važno da poznajete osnovne principe omunikacije koja se odvija na ovaj način, zato što će to jednim velikim delom odrediti na koji način gradite svoju sliku u javnosti. Za početak predlažemo da pročitate Gerila marketing knjigu i naš članak na temu dobre prezentacije biznisa.

Kako imati uspešan posao, a ne biti prisutan na internetu

Sadržaj

Odgovor je kratak i posve jednostavan: naravno da jeste. Zapravo, moguće je imati uspešan posao /proizvod/poslovanje, a nigde se direktno ne oglašavati.

Spominjala sam u nekoliko prethodnih tekstova kako svakodnevno svedočim razvoju malog biznisa u Facebook grupama. Ljudi postave pitanje o problemu koji imaju, drugi ljudi im se javljaju s predlogom kako da reše taj problem ili kome da se obrate. Nekad odgovore daju i sami pružaoci usluga, ali mnogo češće je preporuka za nekog u pitanju. Bilo da se traže sitni slavski kolači, majstor za veš-mašinu, ili nova mašina za sušenje veša, ljudi traže pozitivna iskustva drugih kako bi i sami bili zadovoljni.

uspešan posao možemo imati i bez prisustva na internetu
Uspešan posao možemo imati i bez prisustva na internetu

Dakle, jednostavno je: napravite dobar proizvod/uslugu i osim inicijalnog oglašavanja više ne morate da se posvećujete tom polju – pa ni na društvenim mrežama.

Prednost prisustva na mrežama je što potrošači znaju kako vas i gde mogu kontaktirati na sebi najlakši način, te što donekle možete uticati na protok informacija, i najvažnije: u slučaju kriznih situacija imate u rukama kanal kroz koji možete najbrže plasirati informacije od značaja.

Najveći nedostatak društvenih mreža je njihova najveća prednost i glavna karakteristika: one su žive, nikad ne spavaju, nikad nemaju kafe-pauzu. Društvene mreže traže vaše vreme i posvećenost, i višestruko vraćaju uloženo, ali ruku na srce, nemaju svi vremena niti mogućnost da ulože porebno vreme.

Kada razmišljate o prihvatanju nekog posla, jasno je: ne prihvatate se onoga što ne možete uraditi kvalitetno, a na vreme. Kada planirate svoje prisustvo na društvenim mrežama, držite se istog pravila: ukoliko nemate vremena da se ovom segmentu posvetite maksimalno, bolji je izbor da od toga odustanete. Bolje je da vas potencijalni kupci ne nađu na Facebooku, nego da u januaru nađu stranicu na kojoj je poslednja objava bila u aprilu prethodne godine. Neće pomisliti da imate previše posla i zbog toga ne pišete, već da nemate posla uopšte – ili čak i da ne radite više.

vrhunski kvalitetan proizvod je način da imate uspešan posao bez marketinga
Vrhunski kvalitetan proizvod je način da imate uspešan posao bez marketinga

Društvene mreže zamislite kao svoj izlog

Prvi susret sa kupcima biće često pogled u taj izlog, ne dozvolite da bude zapušten.

U tekstu Da li bi trebalo da obrišete svoju poslovnu Facebook stranicu? kissmetrics.com donosi dosta dugačku listu zanimljivih razloga zbog čega su sve marketing timovi odlučili da ugase stranice brendova na Facebooku. Neki deluju benigno, a neki skreću pažnju na ozbiljne probleme sa kojima se možete susresti. Za potrebe ovog teksta, prenosimo one koji i vama mogu biti od koristi:

 • Traži previše uloženog vremena
 • Zahteva da udovoljavate široj publici, umesto da oblikujete svoju, prema potrebama svog brenda
 • Ne posedujete nikakva prava na svoj nalog, što znači da gradite posao na “iznajmljenoj zemlji”
 • Broj fanova je često netačan, broji suviše lažnih profila i navodi na pogrešne zaključke
 • Zbog neprestane promene algoritma kojim se bira šta se ljudima prikazuje na naslovnoj stranici, nikada ne znate na koji način je najbolje da se obratite publici
 • Za pažnju se borite ne samo protiv konkurencije, već i protiv potpuno bezvrednog sadržaja, kreiranog samo zbog skupljanja “lajkova”.

Oglašavanje uopšteno, ne samo ono na društvenim mrežama, traži iznad svega dosta kreativnosti i uloženog vremena. Kako je vreme = novac, iz tog razloga posebno manjim firmama, onima koje broje jednog do par zaposlenih, može biti bolja opcija da odluče da umesto naloga na svim društvenim mrežama imaju samo jedan, ili nijedan i posvete se pisanju bloga, ili da se, što je svakako od presudnog značaja, posvete usavršavanju svog proizvoda, odnosno usluge, tako da mu reklama (skoro da) nije ni potrebna.

“Skoro da”, jer morate naći način da doprete do šireg kruga ljudi, posebno u samom početku. Zbog toga se možete odlučiti da, umesto da kreirate Facebook stranicu za svoju firmu/proizvod/uslugu samo kreirate oglase na ovog društvenoj mreži, koji će posetioce dovesti na “vaš teren”, odnosno na vašu web stranicu. O oglašavanju na Facebooku biće reči u posebnom tekstu.

PREPORUKA: Posao od kuce za zene

Šta je marketing miks

0

Sadržaj

Šta je marketing miks o kojem bruji cijeli svijet?

Možemo ga definisati kao skup akcija koje jedna firma sprovodi kako bi promovisala svoje proizvode, odnosno brend na tržištu.

Zamislite da imate najbolji proizvod ili uslugu na svetu, koju jedva čekate da ponudite svojim kupcima ili klijentima.

Ushićeni ste što ste konačno uspeli da napravite tačno ono što ste zamislili… sad još samo da se pojave kupci.

Oni se, ipak, ma koliko vaš proizvod bio odličan i koristan, neće pojaviti sami od sebe. Sva je prilika da ćete morati najpre vi da potražite njih.

MARKETING I PRODAJA

šta je marketing miks
Šta je marketing miks

Ipak, traženje kupaca tek je jedan od koraka koji je neophodan za uspešnu prodaju.

Elementi koji čine vaše poslovanje uspešnim ili neuspešnim, kada je reč o onome što prodajete ili nudite svojim kupcima, objedinjeno je pojmom „marketing miks”.

Možemo ha definisati kao skup akcija koje jedna firma sprovodi kako bi promovisala svoje proizvode, odnosno brend na tržištu.

Takozvana „četiri p” čine tipičan marketing miks, a na našem jeziku to su: cena (price), proizvod (product), promocija (promotion) i distribucija (place).

Ipak, ovo nisu jedini elementi koji mogu da čine miks: tu su i ambalaža (packaging), pozicioniranje (positioning), ljudi (people), pa čak i politika (politics). Mi ćemo se usmeriti na onih prvih pomenutih „četiri p”.

Cena

šta je marketing miks
Šta je marketing miks

Odnosi se na sve ono što je uloženo u sam proizvod. Ona zavisi od troškova proizvodnje, targetiranog tržišnog segmenta, kupovnom moći ciljne grupe, ponude i potražnje, kao i od mnogih drugih direktnih i indirektnih faktora.

Cene se mogu formirati na razne načine, a ponekad se ono sprovodi isključivo sa ciljem da neki proizvod postane privlačniji svojoj ciljnoj publici.

Ako određivanje cene bude pogrešno, doći ćete u situaciju da skup proizvod prodajete po ceni koja ne može pokriti troškove, čime ste na gubitku.

Isto tako, ako cena bude previsoka, njom ćete odbiti svoju ciljnu grupu i proizvod se neće prodavati, čime ste opet na gubitku. Zato je ceni, ali i ostalim elementima miksa, neophodno posvetiti pažnju.

Proizvod i brendiranje

Ovde je reč o samoj stvari koja se prodaje. Iako to svakako može biti i usluga, držaćemo se termina „proizvod”, pri čemu se on odnosi na oba pojma. Proizvod je takav da mora da obezbeđuje makar minimalan nivo onoga što se njime obećava; u suprotnom će svi ostali elementi marketing miksa biti neuspešni.

Na primer, ako imate privlačnu cenu proizvoda i njim privučete kupce, ako je proizvod loš, izgubićete kupce i time zapravo naneti značajnu štetu svojoj reputaciji.

Ovaj „hit & run” pristup vam može doneti kratkoročnu korist (sve ono što zaradite od prodaje takvog proizvoda), ali na duže staze je potpuno pogrešan (kupci će prestati da vam veruju i narušeno poverenje se gotovo nikad ponovo ne izgradi).

zato je najpametnije sa njim ne eksperimentisati u smislu da dajete obećanja koja vaš proizvod ni izbliza ne može zadovoljiti.

Distribucija

šta je marketing miks
Šta je marketing miks

Predstavlja sva ona mesta na kojima se proizvod može kupiti. Danas postoje mnoge strategije kako kupcu „upasti u oči” sa svojom ponudom, a ovaj element miksa odnosi se na lokaciju samog prodajnog mesta.

Jasno vam je da postoji velika razlika u tome gde se vaša prodavnica nalazi: ako prodajete, recimo, luksuzni nakit, neće biti baš dobra ideja da ste locirani na periferiji grada, dok bi pozicija u centru bila odlično rešenje.

Isto tako, luksuzni nakit se ne prodaje u low-cost tržnim centrima, pa je stoga jasno da se ne gleda lokacija sama po sebi, već nešto širi kontekst (sama pozicija prodavnice, okruženje, koliko je lako ili teško pronaći prodavnicu – deluje kao mnoštvo sitnica, ali su veoma bitne).

Danas se s pravom smatra da je tajna uspešne maloprodaje upravo u lokaciji gde se ona odvija, a online prodaja je od ovog elementa napravila pravu malu nauku kojom ćemo se svakako baviti u nekom od sledećih tekstova.

Promocija

Pod promocijom se podrazumeva zapravo sve ono što se radi kako bi proizvod postao poznat onima koji bi trebalo da ga kupe.

To uključuje oglašavanje, marketing „od usta do usta”, medijska izveštavanja, nagradne igre, sponzorstva i slično.

Ovaj finalan i veoma važan korak je upravo ono što radite kako bi ljudi čuli za vaš proizvod.

Čak i ako imate odličan proizvod, sa dobro određenom cenom i na isto tako odličnoj lokaciji, ako ljudi nisu čuli za njega, onda je mala šansa da će i njegova prodaja biti zadovoljavajuća.

Internet je, takođe, potpuno promenio poimanje promocije u odnosu na to kako se ona shvatala pre samo nekoliko godina.

Važnost marketing miksa

igrica za mobilni marketing
Šta je marketing miks

Samo iz ovih opisa može se zaključiti da je svaki element miksa podjednako važan. Oni su često deo biznis plana firme i ukoliko se svakom od njih posveti pažnja kakvu zaslužuje, onda su šanse za uspeh veće.

Ali, ako se neki element smetne sa uma ili mu se ne pristupi dovoljno analitički, to može dovesti do neuspeha od kog oporavak može biti dugotrajan i upitan.

Zato se marketingom u velikim kompanijama bavi više ljudi, a aktivnosti koje se sprovode kako bi se došlo do optimalne mere za svaki element neretko uključuju ispitivanje tržišta i uključivanje ljudi iz šireg konteksta.

To, ipak, ne znači da, ako nemate novca ni mogućnosti da mu pristupate kao što to radi jedna kompanija kao što je Coca Cola (a naravno da nemate, jer ovde je reč o jednom od najvećih markeginških divova u istoriji), ne možete sami raditi na poboljšavanju svakog elementa vašeg miksa. Prvi korak u tome svakako je upoznavanje sa famoznih 4P.

PREPORUKA

Zabavni marketing

0

Sadržaj

Mobilna aplikacija toliko dobra da je Čak Noris koristi. Današnja tema je zabavni marketing i primer uspešne kampanje.

Ako čovek koji je “jednom došao 2 puta” i “uspeo da, od 5 kilograma kupusa, skuva 14 litara pasulja”, koristi neobičnu marketinšku foru za svoj posao, onda je to, složićete se, dovoljna preporuka da je i sami primenite.

Dakako, pričamo o “Teksaškom rendžeru”, borcu koji se našao “Na zmajevom putu” i čoveku čija je krvna grupa AK-47 – Čak Norisu i njegovoj brendiranoj vodi iz arteških bunara CForce.

Možda će vas začuditi da je i ljudini koja “od kiše može da napravi sneška” potreban marketing, ali tako je. Naravno, budući da se radi o čiki koji na računaru nema “delete” dugme jer “Čak Noris ne pravi greške”, ova marketinška caka nije ni obična, niti jednosmerna. Naprotiv.

O čemu se zapravo radi?

U pitanju je ultimativno korišćenje marketinškog potencijala koji poseduju mobilni telefoniigrica za mobilni koja ciljnoj grupi nudi…

zabavni marketing
Zabavni marketing

Zabavni marketing koji i sam donosi prihode

Lajtmotiv reklamne kampanje CForce vode glasi – popiješ ovu vodu i osećaš se kao Čak Noris (inače ako ovu dragocenu tečnost, koja datira iz ledenog doba, polijete po “jugiću”, on će se pretvoriti u zver od 500 konja – tako nešto makar tvrdi reklama).

Dakle, marketari su prigrlili legendu o “čoveku koji koristi dublera za scene plakanja” i preneli je na proizvod, stvarajući zanimljivu priču. A priča je uvek ono što prodaje.

Ok, to je ono što svi kreiramo za svoj proizvod. Šta je ovde toliko posebno?

Nećemo preterati ako kažemo – sve. U pitanju je kombinacija nekoliko stvari koje daju zanimljivu, zabavnu i dobro isplativu pobedničku strategiju:

Brend je prigrlio “činjenice o Čak Norisu” koje je kreirala javnost. Bolje rečeno, usvojeno je ono što su drugi izmišljali o ovom glumcu, a to je zatim preokrenuto u korist samog brenda i kreiranje emotivne povezanosti sa kupcem. Čitaj: Troškovi za osmišljavanje sadržaja ravni nuli.

Napravljena je veoma zarazna i zabavna igrica za mobilni sa Čak Norisom u glavnoj ulozi i ukusnim spominjanjem veličanstvenih i smešnih “činjenica” o glumcu. Naravno, u pitanju je nežna tabačina prilagođena za sve tarije od 9 godina koja:

je potpuno besplatna, što je izuzetno važno jer sama igrica za mobilni nije proizvod već alat za dalji marketing;

na posredan i neposredan način reklamira proizvod (Kada Čak popije CForce vodu postaje “ozbiljan” i mega-brzo razbacuje protivnike. S druge strane, s vremena na vreme, pojavi se keči video reklama za ovu vodu);

pruža mogućnost preciznog targetiranja potencijalnih kupaca koji su već dokazano zagrejani za proizvod i sam brend. Čim su instalirali igricu za mobilni logično je pretpostaviti da su poštovaoci lika i dela čoveka koji “puterom može da iseče nož”.

Sama po sebi, kroz uobičajeno puštanje nasumičnih reklama i in app kupovine donosi zaradu;

Pokrenuta je internet marketing kampanja sa ciljem da reklamira samu igricu za mobilni bez i trunke pomena samog brenda ili CForce vode kao proizvoda.

zabavni marketing
Zabavni marketing

Šta je dobijeno kao rezultat

Za godinu dana od kako je Čak Noris igrica za mobilni lansirana, našla se na više od 2.000.000 mobilnih aparata.

To znači da je makar isto toliko ljudi čulo za novu vodu i odgledalo makar po jednu reklamu unutar same igrice (inače verovatnoća da su pogledali barem 150 reklama nije mala). Od ovog broja makar 30 procenata korisnika, za po par dolara, obavila je kupovinu tokena i drugih džidža bidža za lakše napredovanje kroz igricu i… počelo da kupuje Čakovu artešku vodu.

Prema računici (da sad ne ulazimo u detalje, CPC, vreme provedeno u igranju…) sama igrica za mobilni, samo na osnovu reklama, gospodinu Norisu svakog meseca donosi između 12.000 – 30.000 dolara, a najverovatnije i više.

Na ovo se dodaje nepoznata suma koja dolazi od in-app kupovine, a povrh svega još i novac koji se sliva od prodaje same brendirane vode. Naravno u pitanju su tajni podaci, ali iznosi zasigurno nisu mali. Da jesu, čitav projekat odavno bi bio ugašen.

Sve u svemu, bude za kiriju i još par sitnica.

zabavni marketing
Zabavni marketing

Mobilne aplikacije budućnost online marketinga

Idemo odmah na argumente u prilog ovoj tvrdnji.

Mobilni telefoni prisutni su svuda i uvek su uz vaše potencijalne klijente. Čitav internet se prilagođava mobilnim telefonima. Od društvenih mreža, do web sajtova i online prodavnica. Sve je postalo ili postaje mobile friendly.

Zato ne čudi da su igrice i mobilne aplikacije budućnost online marketinga.

Ne, ne govorimo o aplikacijama koje će ljudima olakšati kupovinu ili im na dlan staviti katalog usluga i proizvoda koje nudite.

Ljudi traže zabavu, način da se oslobode stresa, da preguraju još jedan dan. To je “rupa” koju će vaša igrica ili aplikacija popuniti i pružiti korisnicima dobit, smeh i opuštanje, fino i nenametljivo proširujući svest o vašem brendu.

Kod marketinga i prodaje stvari stoje isto kao i kod učenja – najuspešniji su onda kada ih nismo ni svesni.

Ako ne verujete ovom tekstu verujte čika Norisu. Ne zaboravite da su Supermen i Čak svojevremeno obarali ruke. Opklada je bila da, ko izgubi, donji veš mora nositi preko pantalona.

Zato razmislite o svojoj igrici za mobilni, uložite mudro i preteknite konkurenciju. Neka Čak bude na vašoj strani.

PREPORUKA

Dijeta za mršavljenje 4 najpopularnije

0

Sadržaj

Donosimo četiri vrste dijeta za mršavljenje koje bi vam mogle pomoći da skinete neželjene kilograme. Zapamtite, najbolja dijeta je ona koja vam najbolje paše.

Važno je napomenuti da je za uspješno mršavljenje važno imati uravnoteženu prehranu, vježbati redovito i voditi zdrav način života. Također je preporučljivo posavjetovati se s nutricionistom ili stručnjakom za prehranu kako bi vam pomogao sastaviti plan prehrane prilagođen vašim individualnim potrebama i ciljevima.  Kao što smo već pisali, postoje čajevi za mršavljenje koji se ponekad preporučuju za podršku mršavljenju.

U nastavku teksta donosimo vam neke od najpopularnijih dijeta za mršavljenje, ali u svako slučaju posavjetujte se sa nutricionistom ili stručnjakom za prehranu.

Dijeta Ketogenic

Dijeta Ketogenic je visoko-masna, umjereno-proteinska i niskougljikohidratna dijeta koja ima za cilj potaknuti tijelo da koristi masti kao primarni izvor energije umjesto ugljikohidrata. Kada slijedite ovu dijetu, unos ugljikohidrata se drastično smanjuje na oko 20-50 grama dnevno, što dovodi tijelo u stanje zvan ketoza.

U ketozi, tijelo se koristi ketonima kao izvorom energije umjesto glukoze (koja se inače dobiva iz ugljikohidrata). Ketoni se proizvode u jetri iz masti koje se razlažu u ketogene masne kiseline. Kada je tijelo u ketozi, pomaže u gubljenju suvišnih masnoća u tijelu.

Kako slijediti dijetu Ketogenic?

Slijediti dijetu Ketogenic nije jednostavno i može biti izazovno za neke ljude. Ova dijeta zahtijeva strogo praćenje unosa hrane i izbjegavanje mnogih namirnica koje se obično konzumiraju. Dijeta Ketogenic se uglavnom sastoji od sljedećih namirnica:

 • Masno meso (npr. janjetina, svinjetina, govedina)
 • Riblje ulje i riba (npr. losos, skuša)
 • Jaja i mliječni proizvodi (npr. sir, maslac, vrhnje, jogurt)
 • Masnoće (npr. avokado, maslinovo ulje, orašasti plodovi)
 • Povrće s niskim udjelom ugljikohidrata (npr. zelena salata, špinat, kelj)

Izbjegavajte namirnice poput slatkiša, pekarskih proizvoda, žitarica, tjestenine, riže, voća s visokim udjelom ugljikohidrata, kao i većinu vrsta povrća. Smanjite unos alkohola i šećera. Važno je paziti na unos kalorija jer unos prevelike količine kalorija može izazvati debljanje.

dijeta za mršavljenje
Dijeta za mršavljenje 4 najpopularnije

Prednosti i nedostaci dijete Ketogenic

Prednosti dijete Ketogenic uključuju gubitak suvišnih kilograma, smanjenje rizika od srčanih bolesti, poboljšanje razine šećera u krvi i smanjenje upala u tijelu. Također se može poboljšati razina energije i koncentracije. Ova dijeta se često preporučuje osobama s dijabetesom tipa 2 i drugim metaboličkim poremećajima.

Nedostaci dijete Ketogenic uključuju moguće nuspojave poput umora, glavobolja, lošeg daha, probavnih smetnji, niskog krvnog tlaka i problema sa spavanjem. Također može biti teško održavati ovu dijetu na duže vrijeme i može dovesti do manjka vlakana u prehrani, što može utjecati na probavu.

Prije nego što krenete s dijetom Ketogenic, važno je razgovarati sa stručnjakom za prehranu ili liječnikom kako biste bili sigurni da je ova dijeta prikladna za vaše zdravlje i individualne 

Mediteranska dijeta

Mediteranska dijeta je prehrana koja se temelji na prehrani stanovnika mediteranskih zemalja, poput Grčke, Italije, Španjolske i Turske. Ova dijeta se smatra jednom od najzdravijih na svijetu, a istraživanja pokazuju da smanjuje rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, dijabetesa tipa 2 i raka debelog crijeva.

Ova dijeta se sastoji od namirnica poput:

 • Maslinovo ulje kao glavni izvor masnoće
 • Riblji proizvodi (poput lososa, sardina, skuše)
 • Povrće (poput rajčice, patlidžana, tikvica)
 • Voće (poput naranči, grožđa, jagoda)
 • Cijele žitarice (poput smeđe riže, cjelovitih žitarica)
 • Mahunarke (poput leće, slanutka, graha)
 • Orašasti plodovi (poput badema, oraha, lješnjaka)
 • Mala količina crvenog mesa i slatkiša
dijeta za mršavljenje
Dijeta za mršavljenje 4 najpopularnije

Prednosti i nedostaci dijete Mediterranean

Prednosti dijete Mediterranean su mnogobrojne, a neke od njih su:

 • Smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti: Maslinovo ulje, riba, voće, povrće i orašasti plodovi su bogati antioksidansima i omega-3 masnim kiselinama koje su ključne za zdravlje srca.
 • Smanjuje rizik od raka: Namirnice poput rajčice, brokule i šparoga su bogate hranjivim tvarima koje su pokazale preventivnu ulogu u borbi protiv raka.
 • Poboljšava zdravlje mozga: Omega-3 masne kiseline, koje se nalaze u ribi i orašastim plodovima, mogu pomoći u poboljšanju kognitivne funkcije i sprečavanju demencije.
 • Poboljšava probavu: Hrana bogata vlaknima, poput mahunarki, cijelih žitarica i povrća, može pomoći u održavanju zdrave probave.

Nedostaci dijete Mediterranean su relativno mali u odnosu na prednosti. Međutim, jedan od nedostataka može biti visok unos kalorija ako se prekomjerno konzumiraju maslinovo ulje, orašasti plodovi i sušeno voće. Također, ova dijeta može biti skupa ako se kupuje hrana koja se ne uzgaja u regiji Mediterana.

Dijeta DASH

Dijeta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) razvijena je za osobe koje imaju problema s visokim krvnim tlakom. Međutim, pokazalo se da je ova dijeta korisna za sve ljude koji žele zdraviji način prehrane.

Dijeta DASH se temelji na povećanom unosu voća i povrća, cjelovitih žitarica, nemasnih mliječnih proizvoda, orašastih plodova, sjemenki i nemasnih izvora proteina poput piletine i ribe. Dijeta se također preporučuje za smanjenje unosa zasićenih masti, crvenog mesa i slatkih napitaka.

Evo primjera jednodnevnog plana prehrane prema dijeti DASH:

 • Doručak: Omelet s povrćem, kriška cjelovitog kruha, voće po izboru.
 • Užina: Voće i orašasti plodovi.
 • Ručak: Piletina na roštilju, salata od rajčice i krastavaca, kriška integralnog kruha.
 • Užina: Nemasni jogurt i bobičasto voće.
 • Večera: Pečena riba, zapečeno povrće i cjelovite žitarice.
 • Užina: Popodnevna užina može biti npr. nisko kalorična, nemasna grčka salata.

Prednosti ove dijete su da se fokusira na povećan unos povrća i voća, te smanjenje unosa nezdravih masti i šećera. Osim toga, dijeta DASH također može pomoći u smanjenju krvnog tlaka i poboljšanju cjelokupnog zdravlja srca.

Nedostatak ove dijete je da neke osobe mogu osjećati nedostatak energije zbog niskog unosa kalorija, posebno ako su fizički aktivne. Također, može biti izazovno pridržavati se ove dijete ako ste navikli na visoko-kalorične obroke i slatkiše.

dijeta za mršavljenje
Dijeta za mršavljenje 4 najpopularnije

Dijeta Weight Watchers

Dijeta Weight Watchers je program za gubitak težine koji se temelji na pristupu brojanja bodova, a ne kalorija. Svaka namirnica i jelo se boduje na temelju različitih čimbenika kao što su kalorijska vrijednost, udio bjelančevina, masti, vlakana i ugljikohidrata. Ovisno o vašem cilju gubitka težine, dobivate određeni broj bodova koji možete potrošiti tijekom dana.

Program Weight Watchers također potiče zdrave prehrambene navike, kao što su povećani unos voća, povrća, cjelovitih žitarica i nemasnih proteina. Ova dijeta se također fokusira na povećanje fizičke aktivnosti kao važnog faktora u mršavljenju i održavanju zdrave tjelesne težine.

Jedna od prednosti dijete Weight Watchers je fleksibilnost u izboru hrane i jela koje želite jesti, što ju čini pristupačnom za širok spektar ljudi. Također, ovaj program se temelji na dugoročnim promjenama prehrambenih navika i načina života, što može dovesti do dugotrajnog gubitka težine i zdravijeg načina života.

Međutim, nedostatak ove dijete može biti potreba za praćenjem bodova i prilagođavanjem obroka, što može biti nepraktično za neke ljude. Također, za razliku od drugih dijeta, Weight Watchers ima mjesečnu naknadu za pristup online alatima i podršci zajednice.

Zaključak

Postoji mnogo različitih dijeta za mršavljenje, a svaka od njih ima svoje prednosti i nedostatke. Dijeta Ketogenic se fokusira na nisku razinu ugljikohidrata i visoki unos masti kako bi tijelo koristilo masti kao izvor energije. Mediteranska dijeta se temelji na tradicionalnoj mediteranskoj prehrani s naglaskom na povrću, voću, maslinovom ulju i ribi.

Dijeta DASH promiče smanjenje unosa soli i zasićenih masti kako bi se smanjio krvni tlak, dok dijeta Weight Watchers koristi pristup brojanja bodova za uravnoteženje unosa hrane.

Prije nego što odaberete dijetu, važno je razmotriti svoje ciljeve gubitka težine, prehrambene navike i životni stil kako biste odabrali dijetu koja vam najviše odgovara. Bez obzira na to koju dijetu odaberete, važno je pristupiti joj s dugoročnim ciljem i usvojiti zdrave prehrambene navike.

Ipak, važno je zapamtiti da ne postoji univerzalna dijeta koja će odgovarati svakome. Svaka osoba ima jedinstvene potrebe i prehrambene navike te je stoga važno prilagoditi dijetu individualnim potrebama.

Prije nego što započnete bilo koju dijetu, važno je razgovarati sa stručnjakom za prehranu ili liječnikom kako biste bili sigurni da će odabrana dijeta biti sigurna i prikladna za vaše zdravlje.

U konačnici, izbor dijete ovisi o vama i vašim ciljevima za mršavljenje. Važno je odabrati dijetu koju ćete moći slijediti i koja će vam pomoći da postignete vaše ciljeve na zdrav i održiv način.

PREPORUKA:

Vredne lekcije o biznisu iz filmova

Sadržaj

Filmovi sadrže lekcije koje nas čine boljim preduzetnicima

Filmovi su najčešće nešto čime se bavimo u slobodno vreme. Ali, ne morate biti zagriženi filmofil da bi vam bilo jasno da su oni mnogo više od pukog gledanja u ekran radi prekraćivanja vremena. Oni nas mogu naučiti mnoge stvari – uz njih možemo saznati mnogo toga o sudbinama ljudi koje nikako drugačije ne bismo imali priliku da sretnemo.

Baš iz tog razloga, u naredna dva teksta, lekcije o biznisu iz filmova koje nam neka od filmskih ostvarenja donose će biti tema našeg teksta. Ukoliko neke od filmova na listi niste gledali, imajte na umu da sadrže spojlere, pa možda je najbolje da preskočite priču o tom filmu dok ga ne pogledate. Izbor je svakako na vama.

lekcije o biznisu iz filmova su lako primjenjive u preduzetništvu
Lekcije o biznisu iz filmova su lako primjenjive u preduzetništvu

The Goodfather (1972) – Sve je u networkingu

Kultna saga o porodici Korleone u kontekstu biznisa nudi odlične lekcije: od onih kako bi bilo pametno poslovati, pa sve do onih koje bi bilo preporučljivo izbegavati. „Kum” sa kojim cela priča započinje je don Vito Korleone (Marlon Brando), od kog se definitivno može štošta naučiti o poslovanju.

Vito je vrlo umešan u povezivanju sa drugima, a njegova pozicija moći omogućava mu lak pristup brojnim sortama ljudi. Njegova porodica seže značajno dalje od njegove stvarne porodice, te slobodno možemo reći da se proteže na gotovo svakog člana zajednice. Njegova filozofija je jednostavna, a efektna: dogovarajte se sa ljudima u vezi sa stvarima koje su važne i njima i vama, a zatim stanite iza svojih reči.

Tako što postaje svojevrstan magnet za ljude u svojoj bližoj i daljoj okolini, ljudi dolaze kod don Vita i traže od njega usluge, za koje se zna da će kasnije doći na neku vrstu naplate, po principu – usluga za uslugu. Danas u marketingu možemo videti demonstracije istog principa – na primer, web sajt koji vam nudi besplatne e-knjige iz neke oblasti, a zauzvrat im ostavite svoju adresu.

Zar to ne zvuči kao „ponuda koja se ne može odbiti”? Dok god je don Vito bio Kum, njegove „usluge” neretko su prevazilazile ono šta su od ljudi njega tražili, a sve što je od njih tražio su „male” usluge, čime je zapravo samo učvršćivao svoju mrežu kontakata i na taj način postajao sve moćniji i uticajniji.

Goldfinger (1964) – Pametno koristite informacije kojim raspolažete

U ovom filmu o tajnom agentu Džejms Bondu, on (a igra ga Šon Koneri) je u jednoj sceni vezan za sto od strane glavnog negativca Aurika Goldfingera (Gert Frob). Laser koji mu ozbiljno može naškoditi sve je bliži njegovom torzou, a na njegovom licu vidi se napor od razmišljanja kako da se izvuče od ove smrtne opasnosti. Najednom, vidimo promenu, kao da je smislio nekakav plan.

Zatim započinje dijalog: „Odaberi svoju narednu dosetku pažljivo, gospodine Bond. Zato što će ti biti poslednja,” kaže Goldfinger, a Bond na to odgovara: „Očekuješ da ću da pričam?”. „Ne, gospodine Bond, očekujem da ćeš da umreš,” odvraća Goldfinger, nakon čega Bond u svom umu pronalazi važne informacije: „Operacija Gren Slem,” što je samo jedan deo poverljivih informacija koje je uspeo da čuje ranije i doslovno mu je, sada, slamka spasa.

lekcije o biznisu iz filmova sa životne
Lekcije o biznisu iz filmova sa životne

On ne zna ništa o toj operaciji, ali Goldfinger to ne zna i, impresioniran informacijama koje Bond poseduje, odlučuje da ga izbavi iz opasnosti u koju ga je sam doveo.

Taj komadić informacije bio je dovoljan da se – takoreći – prodaja izvrši. Kada se bavite prodajom, verovatno mnogo puta čujete „Ne”, a jedan od način da se to premosti jeste da se pozovete na podatke koje već imate o kupcima i njihovim potrošačkim i drugim navikama.

Steel Magnolias (1989) – Teško je raspravljati se sa prijateljskim licem

U ovom filmu Travi Džons (Doli Parton) izgovara čuvenu rečenicu: „Smej se. To povećava vrednost tvog lica,” što je istina koja se i te kako može primeniti i u poslovanju. Osnovna pouka glasi: negativnosti nema mesta u biznisu.

Lako je primeniti prijateljski pristup u komunikaciji sa ljudima, što se odnosi kako na komunikaciju uživo, tako i na pisanu (odnosno, onlajn). Neka komunikacija sa vašom ciljnom grupom bude prijatna, prijateljski nastrojena, sa toplim tonom i pozdravima na početku, kao i na kraju poruke.

Wall Street (1987) – „Ono što je vredno činjenja vredno je činjenja za novac”

Citat iznad možda je najpoznatija stvar u vezi sa ovim filmom u kom glavne uloge igraju Majkl Daglas kao Gordon Geko i Čarli Šin kao Bad Foks. U današnje doba, kada su gotovo svi brendovi svesni važnosti kontent marketinga, postaje jasno da se za dobre rezultate mora izdvojiti novac.

sadržaj je kralj
lekcije o biznisu Sadržaj je kralj

Ponekad cena nije očigledna, a ponekad ona uopšte nije izkazana u novcu. Na internetu, sadržaj se često trampi za informaciju (na primer, o tome koliko ljudi je privučeno tim sadržajem), a sve to ima jednu svrhu – prodaju.

Kada je sadržaj takav da je privlačan svojoj ciljnoj publici, onda je i njegova cena opravdana. Zato nas ovaj film, u kom su glavni junaci prekršili nekoliko federalnih propisa i samim tim prestali da igraju po pravilima, ipak uči važnu lekciju o pravoj vrednosti nečega što ozbiljno može unaprediti poslovanje.

Pretty Woman (1990) – Važnost veštog pregovaranja

U čuvenom filmu s početka devedesetih, Vivijen (Džulija Roberts) i Edvard (Ričard Gir) pregovaraju o ceni njenih… usluga za period od nedelju dana, koje se ni po čemu ne razlikuje od bilo koje druge forme pregovora. Vivijen nastoji da održi visoku cenu, dok je Edvard smanjuje. Lekcija: u većini situacija, imajte na umu da druga strana, kao i vi, pregovara u skladu sa svojim interesom.

Na kraju filma postaje jasno da bi Vivijen bila spremna da pristane i na sumu za hiljadu dolara manju, a Edvard bi bio spreman da plati i više od toga. Dakle, pregovori su bili korisni i „na pola puta”, što bi i trebalo da bude njihova glavna odlika.

Man of Steel (2013) – Koristite svoje moći za dobro

U ovoj novijoj iteraciji filma o Supermenu nalazi se nekoliko važnih lekcija. Klark Kent (Henri Kavil) izgubio je oba oca – iz različitih svetova, iako je ono čemu su ga oni učili ostalo sa njim i nakon što ih više nije bilo. Klark se u životu, u suštini, stalno iznova suočava sa jednim izborom, odnosno odlukom koja se može primeniti i na poslovanje.

Imajući u vidu njegove supermoći, Klark Kent mora da bira da li će biti apsolutno dobar po svet oko sebe, ili apsolutno loš. Kao tinejdžera, njegov „ljudski” otac učio ga je da ne može da se obračunava sa dečacima koji ga zadirkuju; ako odluči da nekog od njih udari, mogao bi ih usmrtiti, obzirom na njegovu moć.

U svim situacijama on se, stoga, mora pridržavati svog izbora, odnosno uvek ga iznova procenjivati. Zato on mora biti miran u svim onim situacijama u kojima bi mogao da se razračuna sa protivnikom; drugim rečima, on svoje moći mora koristiti isključivo u dobre svrhe.

Slično je i sa biznisom. Ukoliko svoje oglašavanje koristite kako biste obmanjivali kupce, vremenom ćete početi da ih gubite. Stoga takozvanu Supermenovu dilemu valja stalno imati na umu: korektnost i fer odnos su jedini pravi put, gledano dugorčno.

PREPORUKA

Komunikaciona strategija koja donosi rezultate!

Sadržaj

Naučite kako vam komunikaciona strategija na društvenim mrežama olakšava pronalazak novih klijenata za vaš biznis. Sledite provereno uputstvo!

Efikasno poslovanje, bilo čime da se bavimo, zavisi od mnogo faktora. Komunikaciona strategija, kao jedan od njih, nam u velikoj meri može pomoći u prenošenju informacija korisnicima i ostvarivanju poslovnih ciljeva u kraćem ili dužem roku.

Društvene mreže, kao najkorišćeniji i najpristupačniji kanal za promociju, omogućavaju nam da na jednostavan način dođemo do željenih korisnika i ukoliko se koriste na pravi način u velikoj meri mogu uticati na popularnost i imidž vašeg brenda.

Kada se planira komunikacione strategija na društvenim mrežama imamo cilj da nam ona pomaže da uz znatno niža ulaganja u odnosu na ostale vidove reklamiranja, unapredimo odnose sa klijentima, proširimo svest o brendu, i uz praćenje njihovih reakcija stalno unapređujemo svoje poslovanje.

Kako bismo olakšali planiranje i praćenje komunikacije na društvenim mrežama, izdvojili smo nekoliko koraka koje bi trebalo ispratiti.

komunikaciona strategija nam olakšava put do novih klijenata.
Komunikaciona strategija na društvenim mrežama nam olakšava put do novih klijenata

Definišite ciljnu grupu

Kada želimo da prenesemo bilo kakvu poruku potrebno je da počnemo od publike. Ako je na pitanje ko je naša ciljna grupa odgovor “svi”, nešto nije u redu.

Naravno, uvek je poželjno da svi čuju za nas, znaju čime se bavimo i prepoznaju naš brend ali razmislite prvo o tome ko su vaši najčešći i najverniji korisnici, a zatim koga bi dodatno mogao da zainteresuje vaš proizvod ili usluga.

Ciljne grupe možemo podeliti na primarne (grupa korisnika koja su najviše zainteresovana za određeni proizvod/uslugu i koja donosi najveći obim prodaje) i sekundarne (korisnici koji će potencijalno postati primarna ciljna grupa ili mogu uticati na odluku o kupovini kod primarne ciljne grupe).

Specifičnosti ponašanja naših potrošača u velikoj meri mogu pomoći u pronalaženju adekvatnog načina da im se približimo.

Kada izdvojimo specifičnosti naših korisnika koje su zajedničke za sve (njihov profil, okruženje, navike, stavove, interesovanja) lakše ćemo odrediti na koji način im se obraćamo.

Na primer, ukoliko se bavimo prodajom odeće za bebe, primarna ciljna grupa su nam mame, koje najverovatnije najčešće kupuju kod nas, dok su tate sekundarna ciljna grupa, postoji mogućnost da će i oni kupiti proizvod a takođe mogu i uticati na odluku o kupovini.

Postavite ciljeve komunikacione strategije

Da biste imali okvire koje će vaš nastup na društvenim mrežama pratiti, potrebno je da postavite određene ciljeve, koji bi trebalo da budu jasni i da se mogu izmeriti.

Možete ih podeliti na strateški ili dugoročni cilj – jedan glavni cilj kome težimo u svojoj komunikaciji na društvenim mrežama i taktičke ili kratkoročne cijeve – plan aktivnosti i rezultata koji će nam pomoći u ispunjenju strateškog (većeg) cilja.

Ukoliko, na primer, za dugoročni cilj postavite povećanje broja upita preko društvenih mreža, taktički ciljevi će vam biti, širenje svesti o brendu kroz povećanje vidljivosti (veći broj korisnika koji su videli vaš sadržaj u određenom periodu) i povećanje reakcija korisnika (like, comment, share) u određenom periodu (npr. Jedan, tri ili šest meseci).

Iz ovoga proizilazi da sadržaj koji kreirate za svoju stranicu mora da zainteresuje korisnike i izazove njihovu reakciju kako bi se vesti o vašem proizvodu širile i dovele što više korisnika na vašu adresu.

komunikaciona strategija koja donosi rezultate!
Primeri dobre komunikacione strategije se mogu naći i kod konkurencije

Istražite aktivnosti konkurencije velikih brendova i primere dobre prakse

Dobro je pratiti aktivnosti naših konkurenata na društvenim mrežama. Koji tip sadržaja objavljuju, koliko često, kakve su reakcije, da li nešto propuštaju? Tako, možemo da se izdvojimo i ponudimo našim korisnicima nešto drugačije i što nije već viđeno na konkurentskim stranicama. Sadržaj koji objavljujemo bi trebalo da bude zabavan, relevantan i pre svega koristan za korisnika.

Ukoliko se ipak odlučimo za sličan način komunikacije kao brendovi iz naše branše, trebalo bi da pronađemo način da ga prilagodimo našem korisniku i unapredimo na neki način.

Takođe, praćenje velikih brendova i njihovog pristupa nam često budi inspiraciju za kreiranje sadržaja (nekada sličnog, nekada potpuno suprotnog) i olakšava praćenje trendova na društvenim mrežama.

Izaberite adekvatne kanale komunikacije

Birajte uvek kvalitet pre kvantiteta. Vaš brend ne mora biti na svim društvenim mrežama, posebno ukoliko nemate dovoljno vremena da im se posvetite. Nekada je dovoljno odabrati i samo jednu društvenu mrežu, onu koju naši potrošači najviše koriste.

Osim kvalitetnog sadržaja i posvećenost komunikaciji (u komentarima i porukama) je veoma bitna kada je u pitanu izgradnja lojalnog odnosa. Tek kada uspostavite komunikaciju na jednoj društvenoj mreži, ukoliko mislite da je potrebno pređite i na druge – jedan po jedan.

komunikaciona strategija koja donosi rezultate!
Jasna komunikaciona strategija i zadovoljan klijent

Definišite ton komunikacije

Ton komunikacije na stranici se odnosi na tekst u okviru naših objava ali i na komentare i poruke u okviru kojih komuniciramo sa našim korisnicima. Trebalo bi da bude ujednačen i konstantan. Ton komunikacije zavisi od ciljne grupe, koja se određuje na samom početku kao što je pomenuto gore u tekstu.

Npr. ukoliko se odlučimo da budemo formalni persiraćemo korisnicima u okviru objava, promotivnih oglasa ali i u svakoj daljoj komunikaciji. Ovakav ton na stranici retko ostvaruje prisniji kontakt sa korisnikom ali sa druge strane odaje poštovanje, profesionalnost i sigurnost.

Prisniji odnos, posebno sa mlađom ciljnom grupom, možemo izgraditi opuštenijom komunikacijom, korišćenjem žargonskih reči, korišćenjem smajlija i stikere, naravno u granicama koje ne narušavaju sliku o našem proizvodu ili brendu.

Prepoznatljiv vizuelni identitet

Odredite nekoliko formi koje će biti jedinstvene za vašu komunikaciju i po čemu će korisnici prepoznati vaš sadržaj i kada nisu na vašoj stranici.

Da li su to određene boje, tekst, određeni filter koji koristite, vremenom će ljudi upamtiti kako izgleda sadržaj koji objavljujete na svojim društvenim mrežama i prepoznati ga bez obzira na to gde su ga ugledali.

Odredite dinamiku objavljivanja sadržaja

Redovnost objava na društvenim mrežama je takođe važna. Planiranjem sadržaja, tema i tempa objavljivanja korisnici će vremenom znati šta i kada mogu da očekuju kada je vaš brend u pitanju.

Peporuka je da se opredelite i za manje objava ukoliko je potrebno ali da svaka ima pravu vrednost za vaše korisnike. Nije neophodno imati objave svaki dan.

Utvrđivanje svih gore navedenih elemenata i planiranje mogu vam u velikoj meri olakšati promociju na društvenim mrežama.

Takođe, praćenje reakcija korisnika vas može usmeriti da, ukoliko je potrebno, promenite određene stvari, date im više sadržaja koji im se dopada i vodi ih do vaših proizvoda. Dobra stvar je što na društvenim mrežama možemo da menjamo sadržaj u hodu i unapredimo komunikaciju u svakom trenutku.

Preporuka:

Čajevi za mršavljenje – TOP 5 najboljih

0

Sadržaj

Šta su čajevi za mršavljenje?

Čajevi za mršavljenje su čajevi koji se posebno prave sa ciljem da pomognu u gubljenju težine. Ovi čajevi su obično napravljeni od biljnih sastojaka i mogu da sadrže različite dodatke, poput začina i citrusnog voća, u zavisnosti od vrste čaja.

Postoji nekoliko vrsta čajeva za mršavljenje, uključujući zeleni čaj, crni čaj, beli čaj, oolong čaj i biljne čajeve poput kamilice, hibiskusa i đumbira. Svaki od ovih čajeva ima različite karakteristike i prednosti, a mnogi od njih su bogati antioksidansima i drugim hranljivim materijama.

Kako se prave čajevi za mršavljenje? Za početak, važno je da koristite sveže biljke ili biljne dodatke koji su provereni i bezbedni za konzumiranje. Ove biljke se zatim kuvaju ili se prelivaju vrućom vodom kako bi se napravio čaj.

Postoji nekoliko načina na koje se čajevi za mršavljenje mogu konzumirati. Mnogi ljudi vole da popiju čaj pre obroka kako bi poboljšali svoj metabolizam i smanjili apetit. Drugi vole da piju čaj tokom dana kao zamenu za druge zaslađene napitke, poput gaziranih pića ili voćnih sokova.

U svakom slučaju, važno je da se pridržavate preporučene doze i da ne preterujete sa unosom čajeva za mršavljenje. Ovi čajevi mogu biti korisni kao deo uravnotežene ishrane i redovne fizičke aktivnosti, ali ne mogu zameniti ove važne faktore u procesu mršavljenja.

čajevi za mršavljenje
Čajevi za mršavljenje - TOP 5 najboljih

Kako čajevi za mršavljenje deluju na organizam?

Čajevi za mršavljenje deluju na organizam na različite načine, u zavisnosti od vrste čaja i njihovih sastojaka. Međutim, neki od najčešćih mehanizama delovanja uključuju ubrzanje metabolizma, smanjenje apetita i podsticanje sagorevanja kalorija.

Kada je reč o ubrzanju metabolizma, neki čajevi za mršavljenje, poput zelenog čaja, mogu da povećaju brzinu metabolizma za oko 4%. To se dešava zbog prisustva katehina, antioksidanata koji podstiču termogenezu – proces sagorevanja kalorija kako bi se proizvela toplota. Uz redovno konzumiranje zelenog čaja, ovo može dovesti do povećanja ukupnog broja kalorija koje telo sagori tokom dana.

Još jedan mehanizam delovanja čajeva za mršavljenje je smanjenje apetita. Mnogi čajevi za mršavljenje, poput kamilice i đumbira, imaju svojstva koja mogu da smanje osećaj gladi i povećaju osećaj sitosti. Ovo može biti korisno u kontrolisanju unosa hrane i sprečavanju prejedanja.

Konačno, neki čajevi za mršavljenje mogu direktno da podstaknu sagorevanje kalorija. Ovo se dešava zbog prisustva kofeina, koji može da poveća brzinu metabolizma i stimuliše telo da sagoreva masti. Međutim, preterana konzumacija kofeina može dovesti do neželjenih efekata poput nesanice, nervoze i ubrzanog rada srca.

Važno je napomenuti da uprkos tome što čajevi za mršavljenje mogu imati pozitivan uticaj na proces mršavljenja, ne mogu da zamene uravnoteženu ishranu i redovnu fizičku aktivnost.

Ovi čajevi mogu biti korisni kao deo celokupnog režima mršavljenja, ali ne bi trebalo da se oslanjate isključivo na njih kako biste izgubili kilograme.

čajevi za mršavljenje
Čajevi za mršavljenje - TOP 5 najboljih

Koji su najbolji čajevi za mršavljenje?

Postoji mnogo različitih vrsta čajeva za mršavljenje, ali neki se izdvajaju kao posebno efikasni kada je reč o podršci procesu mršavljenja. Evo nekoliko čajeva za mršavljenje koji se smatraju najboljim:

Zeleni čaj – Ovo je jedan od najpopularnijih čajeva za mršavljenje, i to sa razlogom. Zeleni čaj sadrži katehine, antioksidante koji mogu da ubrzaju metabolizam i podstaknu sagorevanje masti. Takođe može da smanji apetit i poboljša raspoloženje.

Oolong čaj – Ovaj čaj kombinuje karakteristike crnog i zelenog čaja, i ima blagi, prijatan ukus. Oolong čaj može da ubrza metabolizam i smanji apetit, a takođe može da pomogne u regulaciji nivoa šećera u krvi.

Đumbir čaj – Đumbir ima svojstva koja mogu da smanje osećaj gladi i podstaknu sagorevanje masti. Takođe može da ublaži nadutost i poboljša varenje.

Hibiskus čaj – Ovaj čaj ima ukusnu, voćnu aromu i može da pomogne u regulaciji nivoa holesterola u krvi. Takođe može da smanji apetit i podstakne sagorevanje masti.

Peppermint čaj – Ovaj osvežavajući čaj može da smanji osećaj gladi i ublaži nadutost. Takođe može da poboljša varenje i smanji stres.

Važno je napomenuti da, iako ovi čajevi za mršavljenje mogu biti korisni, ne bi trebalo da se oslanjate samo na njih kako biste izgubili kilograme.

Oni mogu biti korisni kao deo celokupnog režima mršavljenja, koji uključuje i uravnoteženu ishranu i redovnu fizičku aktivnost. Takođe, pre upotrebe bilo kog čaja za mršavljenje, važno je konsultovati se sa lekarom kako bi se utvrdilo da li je to bezbedno za vas, posebno ako imate bilo kakve zdravstvene probleme ili uzimate lekove.

čajevi za mršavljenje
Čajevi za mršavljenje - TOP 5 najboljih

Kako koristiti čajeve za mršavljenje?

Kada je u pitanju korišćenje čajeva za mršavljenje, postoji nekoliko stvari koje treba imati na umu. Ovde su neki korisni saveti za korišćenje čajeva za mršavljenje na najefikasniji način:

Redovnost – Da bi čajevi za mršavljenje bili efikasni, trebalo bi ih piti redovno, najbolje jednom do dva puta dnevno. Važno je biti strpljiv i dosledan u njihovoj upotrebi, jer će vam samo tako doneti rezultate.

Pravilna priprema – Važno je pravilno pripremiti čaj kako biste dobili maksimalne benefite. Ukoliko koristite čajne kesice, preporučuje se da koristite jednu kesicu po šolji vode, i da čaj ostavite da odstoji 3-5 minuta. Za listiće čaja, koristite oko jednu kašiku čaja po šolji vode i ostavite da odstoji oko 5-10 minuta. Pripazite da voda ne bude previše vruća, kako biste sačuvali hranljive sastojke čaja.

Dodavanje drugih sastojaka – Mnogi čajevi za mršavljenje mogu da se nadopune drugim sastojcima koji mogu dodatno pomoći procesu mršavljenja. Na primer, možete dodati limun ili med u zeleni čaj kako biste poboljšali ukus i dodali antioksidante.

Kombinacija sa zdravim navikama – Korišćenje čajeva za mršavljenje treba da bude deo zdravog životnog stila koji uključuje i uravnoteženu ishranu i redovnu fizičku aktivnost. Nemojte se oslanjati samo na čajeve za mršavljenje da biste izgubili kilograme, već ih koristite kao podršku u vašem celokupnom režimu mršavljenja.

Konsultujte se sa lekarom – Pre korišćenja bilo kog čaja za mršavljenje, važno je konsultovati se sa lekarom kako biste se uverili da je bezbedno za vas, posebno ako imate bilo kakve zdravstvene probleme ili uzimate lekove.

Korišćenje čajeva za mršavljenje može biti efikasan dodatak vašem režimu mršavljenja. Međutim, važno je biti realan i ne očekivati čuda samo od upotrebe čajeva. Kada se koriste u kombinaciji sa zdravim navikama, čajevi mogu pomoći u procesu mršavljenja i poboljšati vaše zdravlje uopšte. Ipak, ne zaboravite da svačije telo funkcioniše drugačije, pa i rezultati mršavljenja mogu biti različiti.

Da biste dobili najbolje rezultate, kombinujte različite vrste čajeva za mršavljenje i eksperimentišite sa različitim dodacima kako biste pronašli ukus i kombinaciju koja vam najviše odgovara.

Takođe, ne zaboravite da osim što vam pomažu u procesu mršavljenja, čajevi mogu imati i druge zdravstvene benefite, poput smanjenja stresa, poboljšanja sna i jačanja imuniteta.

Ukratko, čajevi za mršavljenje mogu biti efikasan dodatak vašem režimu mršavljenja, ali samo ako se koriste u kombinaciji sa zdravim navikama kao što su uravnotežena ishrana i fizička aktivnost. Nemojte zaboraviti da se konsultujete sa lekarom pre nego što počnete da koristite bilo koji čaj za mršavljenje, kako biste bili sigurni da je bezbedno za vas.

PREPORUKA:

Čaj – zašto je važan za zdravlje?

0

Sadržaj

Čaj kao podrška imunološkom sistemu

Čaj se stoljećima smatra jednim od najomiljenijih napitaka širom svijeta, a osim što je osvježavajući, čaj je i veoma koristan za naše zdravlje. Jedan od najvažnijih benefita pijenja čaja je njegov pozitivan uticaj na naš imunološki sistem.

Brojna istraživanja su pokazala da čaj sadrži antioksidanse i druge sastojke koji mogu pomoći u jačanju našeg imunološkog sistema. Antioksidansi su jedinjenja koja mogu neutralisati slobodne radikale, molekule koje mogu uzrokovati oštećenja ćelija i tkiva u našem tijelu. Kao rezultat toga, čaj može pomoći u smanjenju rizika od raznih bolesti, uključujući rak, srčane bolesti i dijabetes.

Osim toga, neki sastojci u čaju, poput epigalokatehin galata (EGCG) koji se nalazi u zelenom čaju, mogu pomoći u jačanju imunološkog sistema tako što stimuliraju proizvodnju bijelih krvnih zrnaca. Bijele krvne zrnace su ključne za naš imunološki sistem, jer su one odgovorne za borbu protiv infekcija i bolesti.

Kada pijemo čaj, mi unosimo ove korisne sastojke u naše tijelo, te im dajemo priliku da poboljšaju našu otpornost na bolesti. Dakle, redovno pijenje čaja može biti izuzetno korisno za održavanje našeg imunološkog sistema u dobrom stanju i sprečavanje raznih bolesti.

čaj
Čaj - zašto je važan za zdravlje?

Uticaj čaja na mentalno zdravlje

Pored toga što pomaže u jačanju imunološkog sistema, čaj može biti koristan i za naše mentalno zdravlje. Pijenje čaja može pomoći u smanjenju stresa i anksioznosti, poboljšanju raspoloženja i koncentracije, te imati pozitivan efekat na zdravlje mozga.

Mnogi ljudi piju čaj kao sredstvo za opuštanje i smanjenje stresa. Neki sastojci u čaju, poput L-theanina, mogu pomoći u smanjenju anksioznosti i poboljšanju raspoloženja. L-theanin je jedinjenje koje se nalazi u zelenom čaju i koje može pomoći u smanjenju razine kortizola, hormona stresa, u našem tijelu.

Također, L-theanin može poboljšati proizvodnju dopamina i serotonina, neurotransmitera koji igraju važnu ulogu u regulaciji raspoloženja i smanjenju anksioznosti.

Pored toga, neka istraživanja su pokazala da čaj može imati pozitivan uticaj na zdravlje mozga. Na primjer, istraživanja su pokazala da pijenje zelenog čaja može poboljšati kognitivne funkcije i smanjiti rizik od razvoja neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove bolesti.

Čaj sadrži kofein, koji može poboljšati koncentraciju i budnost, ali također sadrži i druge sastojke poput teanina koji mogu pomoći u smanjenju stresa i poboljšanju raspoloženja, čime čaj može biti korisniji od drugih napitaka koji sadrže samo kofein.

Dakle, pijenje čaja može biti korisno za poboljšanje našeg mentalnog zdravlja. Redovno pijenje čaja može pomoći u smanjenju stresa i anksioznosti, poboljšanju raspoloženja i koncentracije, te može imati pozitivan efekat na zdravlje mozga.

čaj
Čaj - zašto je važan za zdravlje?

Različite vrste čaja i njihove prednosti

Postoji mnogo vrsta čaja, a svaka vrsta ima svoje specifične prednosti za zdravljeNajbolji čajevi za zdravlje su, između ostalih:

Zeleni čaj: Jedna od najzdravijih vrsta čaja, zeleni čaj je bogat antioksidansima koji pomažu u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Također je bogat L-theaninom, koji može pomoći u smanjenju stresa i anksioznosti, te kofeinom, koji može poboljšati koncentraciju i budnost.

Crni čaj: Crni čaj može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti i može pomoći u smanjenju krvnog pritiska. Također je bogat antioksidansima i kofeinom, ali sadrži manje L-theanina od zelenog čaja.

čaj
Čaj - zašto je važan za zdravlje?

Bijeli čaj: Bijeli čaj je najmanje procesiran od svih vrsta čaja, što znači da zadržava većinu svojih antioksidanata. Bijeli čaj može pomoći u zaštiti od raka, poboljšanju zdravlja srca i smanjenju rizika od dijabetesa.

Oolong čaj: Oolong čaj sadrži antioksidanse koji pomažu u zaštiti ćelija od oštećenja, a također može pomoći u smanjenju rizika od srčanih bolesti, poboljšanju metabolizma i smanjenju rizika od dijabetesa.

Biljni čajevi: Biljni čajevi su obično napravljeni od biljaka i začina poput kamilice, mente, đumbira, lavande i drugih. Ovi čajevi mogu pomoći u smanjenju stresa, poboljšanju sna, ublažavanju probavnih smetnji, smanjenju grlobolje  i drugim zdravstvenim problemima.

Kao što vidite, svaka vrsta čaja ima svoje prednosti za zdravlje. Ako želite maksimalno iskoristiti prednosti čaja, razmislite o raznovrsnosti vrsta koje pijete i uključite nekoliko različitih vrsta u svoju prehranu.

PREPORUKA:

Porez na nekretnine u Srbiji

0

Sadržaj

Porez na nekretnine, odnosno većinu poreza u Republici Srbiji, kada je reč o prodaji nekretnina, plaćaju kupci.

Ukoliko želite da prodate stan, treba da znate da postoje određene obaveze koje ste dužni da platite državi.

Većina poreza u Republici Srbiji, kada je reč o prodaji nekretnina, plaćaju kupci, ali postoje i oni koji padaju na teret prodavca. Jedan od poreza koji plaćaju vlasnici nekretnina jeste porez na kapitalnu dobit.

Porez na kapitalnu dobit

porez na nekretnine
Porez na nekretnine u Srbiji

Ukoliko ste kupili ili otkupili stan, dobili nekretninu na poklon ili ste je stekli po ugovoru o doživotnom izdržavanju, a prodali ste nepokretnost za period kraći od 10 godina od dana sticanja te nekretnine, dužni ste da platite porez na kapitalnu dobit.

Od razlike između cene kada ste kupili nekretninu i sada kada je prodajete, 15 odsto plaćate državi, što se naziva porez na kapitalnu dobit.

U praksi to znači da ukoliko ste prodali stan od 60 kvadrata, za 120.000 evra, a prethodno ste ga u poslednjih 10 godina kupili za recimo 90.000 evra, to znači da ste državi dužni da platite 15 odsto od razlike u cenama, što je u ovom slučaju 4.500 evra.

Za poresku prijavu, osim odgovarajućeg obrasca, potrebno je priložiti i odgovarajuću dokumentaciju, kojom se dokazuje pravo svojine.

U kojim slučajevima ste oslobođeni poreza

Međutim, postoje i izuzeci kada ste oslobođeni plaćanja poreza na kapitalnu dobit, a to su situacije kada u roku od tri meseca, od prodaje vaše nepokretnosti, ulažete dalje u kupovinu druge nekretnine.

Takođe, ukoliko u roku od godinu dana kupite nekretninu, onda imate pravo na povraćaj plaćenog poreza na kapitalnu dobit.

Ukoliko ulažete deo novca koji ste stekli prodajom nekretnine, srazmerno vam se smanjuje i porez, u odnosu na to koliki deo novca ste uložili u kupovinu nove nekretnine.

Takođe, oslobođeni ste plaćanja poreza na kapitalnu dobit ukoliko ste nekretninu nasledili ili se pravo prenosa vrši između bračnih drugova, ali i ukoliko je nekretnina bila u vašem vlasništvu minimum deset godina u kontinuitetu.

kako ostaviti dobar prvi utisak
Kada prodajete nekretninu većinu poreza plate kupci ali i vi imate obavezu prema državi

Porez na prenos apsolutnih prava

Zakon vidi prodavca kao obveznika koji plaća porez na prenos apsolutnih prava. Međutim, u praksi ovaj porez uvek plaća kupac ili se od istog oslobađa u zavisnosti od toga da li kupac ima pravo da bude oslobođen poreza ili ne.

Država je omogućila kupcima prvog stana da budu oslobođeni plaćanja poreza, zbog čega se u praksi dešava da kupac i prodavac sednu i dogovore se da sve prebace na kupca, jer ukoliko kupujete prvi put nekretninu, oslobođeni ste 2,5 odsto poreza za 40 kvadrata stana, plus 15 kvadrata za svakog člana domaćinstva.

Međutim, treba biti oprezan, jer ukoliko član domaćinstva iskoristi pravo da bude oslobođen za 15 kvadrata poreza, to znači da automatski gubi pravo da kada kupuje svoju prvu nekretninu, bude oslobođen poreza.

Takođe, praksa je takva jer je prodavac platio već porez na prenos apsolutnih prava, po prethodnom ugovoru.

Saveti za ljude u braku

porez na nekretnine
Porez na nekretnine uglavnom plačaju kupci

Ako ste na primer u braku i želite da sa svojim partnerom kupite prvu nekretninu, kao zajedničari, vi ste oslobođeni plaćanja poreza na 40 kvadrata, plus još 15 kvadrata od svog bračnog druga, ali onda on gubi pravo na povraćaj poreza za prvu nekretninu.

U praksi to znači da ukoliko ste kupili stan od 45 kvadrata, onda se oslobađate poreza za 40 kvadrata, i bolje vam je da se vaš bračni drug odrekne novog stana, i kaže da je to posebna imovina supružnika, kako biste sačuvali da ukoliko u budućnosti kupujete novu nekretninu, možete biti oslobođeni poreza ponovo za 40 kvadrata.

Ukoliko jedan supružnik ima imovinu, a drugi nema, onda se kupuje na ovog koji nema ništa, i to na njegovo ime, kako biste ostvarili popust, ali se upisujete kao zajedničari. Izvor: cityexpert.rs

PREPORUKA

Nove tehnologije koje su tu da ostave trag

0

Sadržaj

Kako će AI i machine learning promijeniti svijet

AI (umjetna inteligencija) i machine learning (učenje strojeva) su nove tehnologije koje su ubrzano napredovale u posljednjih nekoliko godina i predstavljaju vodeće trendove u IT industriji. Njihov potencijal za transformaciju našeg svijeta je neiscrpan, a njihova upotreba će se proširiti u sve segmente društva.

Jedan od najvažnijih načina na koji će AI i machine learning promijeniti svijet je kroz automatizaciju poslova i procesa. Umjetna inteligencija će pomoći ubrzati procese i povećati produktivnost, a također će osnažiti i personalizirati interakciju sa korisnicima, piše it portal hjpc.ba.

AI i machine learning također će imati veliki utjecaj na medicinsku industriju. S obzirom na svoju sposobnost da brzo i precizno analizira podatke, AI će pomoći u bržoj i preciznijoj dijagnozi bolesti, a također će pomoći u razvoju novih lijekova i terapija.

Također, AI i machine learning će imati veliki utjecaj na sigurnost i zaštitu podataka. Korištenjem tehnologije za analizu podataka i predviđanje, moći će se spriječiti sigurnosne prijetnje i ranjivosti, te će se povećati sigurnost podataka i privatnost korisnika.

Ukratko, AI i machine learning su tehnologije koje će imati značajan utjecaj na naš svijet i promijeniti način na koji živimo i radimo. Stoga je važno da se čvrsto fokusiramo na razvoj i upotrebu ovih tehnologija u korisne i moralne svrhe, kako bi stvorili svijet koji je bolji za sve.

nove tehnologije
Nove tehnologije koje su tu da ostave trag

Virtualna i proširena stvarnost – novi načini komunikacije i zabave

Virtualna i proširena stvarnost su tehnologije koje su postale sve prisutnije u našem svakodnevnom životu i donijele nove načine komunikacije, zabave i IT vijesti. Ove tehnologije pružaju nove načine interakcije sa svijetom oko nas, stvarajući virtualne i interaktivne iskustva koja su dosad bila nezamisliva.

Virtualna stvarnost omogućava korisnicima da se okupe i komuniciraju u virtualnom okruženju, što je posebno koristan alat za komunikaciju na daljinu i za ljude koji žive u različitim dijelovima svijeta. Proširena stvarnost, s druge strane, dodaje virtualne elemente u stvarni svijet, stvarajući interaktivna i živa iskustva.

Virtualna i proširena stvarnost također donose nove načine zabave. Ove tehnologije omogućavaju igranje igara, iskustva u životu u virtualnom svijetu i interakciju sa virtualnim likovima. To također otvara nove mogućnosti za razvoj novih formi umjetnosti i kreativnih industrija.

Ukratko, virtualna i proširena stvarnost predstavljaju revoluciju u komunikaciji i zabavi, stvarajući nove načine interakcije sa svijetom oko nas i otvorivši nove mogućnosti za razvoj i kreativnost. S obzirom na brzi razvoj ovih tehnologija, očekuje se da će se njihova upotreba samo nastaviti širiti u budućnosti.

nove tehnologije
Virtualna i proširena stvarnost – novi načini komunikacije i zabave

Kako će Internet stvari povezati svijet i unaprijediti naš život

Internet stvari (IoT) je revolucionarno područje tehnologije koje se brzo širi i snažno utječe na naš život. IoT omogućava da se uređaji povežu putem interneta, što omogućava njihovu međusobnu komunikaciju i korištenje podataka za unapređenje naših svakodnevnih aktivnosti.

IoT se primjenjuje u različitim sektorima, uključujući zdravstvo, energiju, transport, sigurnost i mnoge druge. Na primjer, pametni termostati i grijaći sustavi koriste IoT tehnologiju da bi se automatski podešavali i optimizirali potrošnju energije, što pomaže u smanjenju troškova i smanjenju emisija ugljičnog dioksida.

nove tehnologije
Nove tehnologije koje su tu da ostave trag

Pametni gradovi su još jedan primjer kako IoT može povezati svijet i unaprijediti naš život. Korištenjem IoT tehnologije, gradovi mogu poboljšati raspored javnog prijevoza, upravljati rasporedima u gradskim parkiralištima i osigurati sigurnost građana.

IoT također ima potencijal da poboljša naše zdravlje i dobrobit. Na primjer, pametni satovi i aktivacijski nadzori koriste se da bi se praćeno zdravlje i fizička aktivnost, što omogućava ljudima da se brže oporave od bolesti i održavaju dobro zdravlje.

Ukratko, IoT ima značajan potencijal da poveže svijet i unaprijedi naš život. S nastavkom brzog razvoja IoT tehnologije, očekuje se da će se njena upotreba nastaviti širiti u budućnosti i donijeti još više koristi za ljude i društvo u cjelini.

Preporuka

Treba li vašoj firmi mobilna aplikacija?

0

Sadržaj

Zašto je Vašoj kompaniji neophodna mobilna aplikacija?

Mobilna aplikacija čini deo našeg svakodnevnog života. Bilo da ih koristimo za lične ili profesionalne svrhe, one mogu biti vrlo korisne, a broj korisnika mobilnih aplikacija konstantno se povećava.

Za svaku komapniju veoma je važno da svojim klijentima stavi na raspolaganje mobilnu aplikaciju pa ćemo stoga u nastavku teksta videćeti kakve prednosti Vam ona donosi!

Korisnici pametnih telefona potroše 90% vremena na mobilne aplikacije u poređenju sa web sajtovima. Zašto? Za to postoji nekoliko razloga:

Optimizirana korisnička iskustva

Budite uvek na dohvat ruke Vašim klijentima

Svako od nas bar jednom se susreo sa sporim, slabo strukturiranom web sajtom koji nema prilagodljiv web dizajn. U cilju prevazilaženja ovog problema, naročito u fazi kupovine, mnoge kompanije nude mobilne aplikacije predlažući svojim korisnicima njihovo preuzimanje, upravo kako bi se ta ista kupovina olakšala.

Najčešće, klijentu se ovaj predlog nudi putem prozora „Nastavite na web stranici“ ili „Preuzmite mobilnu aplikaciju“. 47% korisnika interneta ne ceni svoje web iskustvo. A to je ujedno i dokaz da će najvećí dio Vaših klijenata dati prednost pretraživanju putem mobilne aplikacije u odnosu na web pretraživanje.

mobilna aplikacija
Treba li vašoj firmi mobilna aplikacija?

Bolja vidljivost

Mobilna aplikacija omogućava Vam da obogatite svoje prisustvo na mreži jer omogućava upućivanje na platforme aplikacija kao što su Play trgovina ili App Store. Aplikacija povećava vidljivost i poboljšava sliku robne marke. Za svaku kompaniju, ovo je prilika da prikaže svoju delatnost i ponudi nove usluge.

Klijenti ne traže samo kupovinu robe, već i podršku i personalizovano iskustvo. Mobilna aplikacija može ponuditi nove alate za interakciju sa klijentima: online chat, uslugu poziva i još mnogo toga. To je sjajan način da upoznate različite platforme i pojednostavite komunikaciju između kompanije i korisnika.

mobilna aplikacija
Treba li vašoj firmi mobilna aplikacija?

Alat lojalnosti

Ako Vaši kupci poseduju mobilnu aplikaciju, to Vam omogućava da im šaljete obaveštenja. Na taj način ih je mnogo lakše informisati, ostvariti interakciju i biti im na raspolaganju, u slučaju potrebe. U prilog tome govore i sledeći statistički podaci:

Obaveštenja povećavaju atraktivnost robne marke za 88%
65% korisnika vraća se u aplikaciju u roku od 30 dana od dana aktiviranja
50% korisnika smatra da su obaveštenja korisna.

Efikasnije upravljanje ugovaranjem sastanaka

Online planer omogućava efikasnije oragnizovanje sastanaka.Ukoliko raspolažete online planerom, bićete u mogućnosti da lakše organizujete Vaše sastanke putem mobilne aplikacije.

Osnovna prednost elektronskog planera je to što on omogućava komapniji da upravlja dogovaranjem sastanaka distanciono, a klijentima omogućava da sastanak ugovore putem računara, tableta, pametnog telefona, …

Na taj način, Vaša kompanija biće dostupna svuda, 24 sata dnevno, svaki dan u sedmici.

Posedovanje online planera znači i obaveštenje o svakom ugovorenom terminu. Odličan način da sačuvate kontakt sa klijentima te da ih uvek držite u toku sa njihovim rezervacijama. Na taj način, upravljanje sastancima kao i podacima korisnika je optimalnije.

mobilna aplikacija
Treba li vašoj firmi mobilna aplikacija?

Veće angažovanje klijenta

Najzad, poslednja, ali ne i manje važna prednost mobilne aplikacije: angažovanje klijenta. Više ne bi trebalo da se fokusirate isključivo na cenu ili funkcionalnost proizvoda već na korisničko iskustvo. Da li je Vaša mobilna aplikacija jednostavna za korišćenje?

Da li je user-friendly ? Raspolažete li pravim alatima za interakciju? Toliko pitanja koja treba da sebi postavite ako želite poboljšati angažovanje Vaših klijenata.

Zadovoljan klijent – ključ Vašeg uspeha

Jedan nezadovoljan klijent neće o tome govoriti, ali 98% nezadovoljnih klijenata napustiće Vas bez prigovora. Ako je klijent nezadovoljan, on se zadovoljava time što nikada više neće koristi dotičnu robnu marku.

Zato budite svesni da zadovoljstvo korisnika treba da bude Vaš prioritet, a mobilna aplikacija je najbolji način za to. Na kraju, mobilna aplikacija nudi mogućnost uspostavljanja posebnog odnosa sa Vašim klijentima kao i njihovog većeg angažovanja.

Preporuka

BIZNIS PLAN – Detaljno uputstvo

Sadržaj

Biznis plan predstavlja najbitnijti dokument jedne poslovne organizacije.

Planiranje predstavlja filosofiju ponašanja preduzeca koja bazira na potrebi za sistematcnim i kontinuelnim razmišljanjem o buducnosti pre neposrednog reagovanja. U pitanju je obilik kauzaliteta, odnosno sagledavanje buducih posledica i sadašnjih odluka.

Gde zapravo povuci liniju izmedu sadašnjeg raspolaganja resursima, planiranjem, i investiranjem, i izmedu buducnosti gde ce i rezultati efektirati, pitanje je na kome se lome koplja doktrine i prakticnog funkcionisanja svakog privrednog subjekta.

Planiranje je primarna i suštinska faza procesa menadžmenta kao i bitna odgovornost svih menadžerskih nivoa. Planiranje predstavlja formulisanje ciljeva i nacina njihovog prilagodavanja, koje je koordinirano sa stvaranjem i prilagodavanjem organizacione strukture, stila vodenja i modela kontrole. Planiranje pomiruje dve stvari, teoriju i praksu, misao i delovanje.

Planiranje je pre svega izbor ciljeva i odredivanje nacina njihovog ostvarenja. Rezultat procesa planiranja su planske odluke. Ciljevi su osnovna planska odluka. Ostale planske odluke služe ostvarenju ciljeva glavne planske odluke.

Planske odluke su vodilje za menadžmentski tim kao i druge interesne grupe preduzeca. Planske odluke su važan faktor jer u sadašnjem trenutku se postižu ciljevi koji dolaze u neposrdenoj buducnosti. Obzirom da svaki subjekat u svom poslovanju racuna sa izvesnom stabilnošcu i izvesnošcu projekata, trenutak i proces planiranja su važna pocetna faza procesa.


To dakle nije samo cin vec citav proces , promene su kontinuelne, stoga je i planiranje kontinuelno. Planiranje se odvija u ciklusima. Pocinje se predvidanjem trendova razvoja, tece sa preduzimanjem odgovarajucih akcija, a završava se sumiranjem i pracenjem rezultata preuzetih akcija.

Kako se odnosi na buduce efektuiranje sadašnjih procesa, mora se racunati sa mogucnošcu promene “projektovane“ buducnosti, pa se stoga moraju predzimati permanenta pracenja rezultata preduzetih akcija i blagovremeno reagovati na negativne oscilacije koje proces mogu uzdrmati u nekoj od njenih faza i time ugroziti ceo projekat tj. dovesti do negativnog rezulatata.

biznis plan
BIZNIS PLAN - Detaljno uputstvo

Razlikujemo dve vrste planiranja

A) strategijsko planiranje
B) operativno planiranje

Operativno nazivamo još i osnovno planiranje. Strategijsko planiranje postoji da bi se ostvarila misija kao jedinstven razlog postojanja preduzeca, i vizija kao suštinski nacin ostvarenja te misije. Operativno planiranje sa svoje strane konkretizuje opšte ciljeve i nacine njihovog ostvarivanja kroz kratkorocne odluke. Ovo planiranje se bavi i detaljima za definisan okvir i pravila ponašanja i rezultira dvema vrstama planskih odluka :

1) za jednokratnu upotrebu
2) za permanentu upotrebu

biznis plan - detaljno uputstvo

Planske odluke za permanentnu upotrebu su rezultat standardnog pristupa u planiranju koji bazira na kontroli repetitivnih i predvidivih situacija.
Planske odluke za jednokratnu upotrebu služe za preciziranje kursa akcije koji se koristi samo izuzetno, odnosno za rešavanje problema nerepetitivnog karaktera. Glavni tipovi odluka za jednokratnu upotrebu su biznis plan, program i projekat. Planske odluke za jednokratnu upotrebu treba da omoguce realizaciju specificnih ciljeva. Ove odluke prestaju da izazivaju odgovarajuce dejstvo sa ostvarenjem definisanih ciljeva.


BIZNIS PLAN DEFINICIJA

Predstavlja vremenskim intervalom odreden skup aktivnosti koje su u skladu sa definisanim ciljevima i strategijom. Radi se zapravo o skupu planova koji se nalaze u kauzalno-hronološkom redosledu.

Konkretnije radi sa o sledecem redosledu planova: plan prodaje, plan proizvodnje, plan investicija, plan istraživanja i razvoja, i finansijski plan. Finansijski plan se obicno daje u formi projekcije osnovnog skupa finansijskih izveštaja ( bilan stanja,uspeha i izveštaj o gotovinskom toku ). Moguce je finansijski plan dati u formi budžeta ( plan priliva i odliva sredstava ).

Opisuje šta preduzetnik planira i kako planira da ostvari svoju poslovnu viziju. Njega koriste preduzetnici koji traže investitore ili nove poslovne partnere.

On detaljno opisuje preduzetnicki projekat procenjuje ekonomsku i finansijsku dimenziju kako bi se razumela izvodljivost i profitabilnost planova.

Prilikom izrade neophodno je prdržavati se nekoliko pravila:
– biti kratak, ne više od 50 str.
– biti eksplicitan u zahtevu kredita
– uravnotežiti ekonomsku i ginansijsku projekciju
– izbegavati tvrdoglavost u izradi projekcije


Biznis plan je nuzan uvek kada se ulazi u nove poduhvate, jer prezentira pregled celine ulaganja, pomaze kao podsetnik da se nesto ne ispusti, ukazuje na kriticne tacke i sluzi onima koji se ukljucuju u poduhvat kao poslovni partneri ili finansijeri, da sagledate valjanost opredeljenog posla!“ ( Popovic )


Plan vam pomaze da izbegnete rizike i zamke, postignete svoje ciljeve i izgradite profitabilno preduzece, koje ce biti drustveno korisno!“


Stratesko planiranje u preduzetnistvu posebno dobija na znacaju u periodima velikih politickih, ekonomskih, tehnicko – tehnoloskih, socijalnih i/ili kulturnih promena!

biznis plan
BIZNIS PLAN - Detaljno uputstvo

STRATEGIJSKI BIZNIS PLAN

Gradeci put ka drustvenom uspehu i profitu, mora se dobro razmisliti o sledecim pitanjima. Kojim poslom se bavimo- Koje usluge pruzamo- Kakva je drustvena korisnost naseg posla.

Gde je nase trziste– Ko ce biti kupci- Ko ce biti dobavljaci- Ko ce biti konkurenti- Kakva je nasa prodajna strategija- Koje cemo trgovacke metode koristiti- Koliko je novca potrebno za rad nase organizacije- Kako organizovati posao.

Koje vrste kontrole su potrebne u menadzmentu- Kako se one mogu sprovesti- Kome se mozemo obratiti za pomoc – finansijsku, strucnu, radnu ili drugu- I mnoga druga!

Pri definisanju poslovne strategije koristimo parametre kao sto su:


1. ciljna grupa
2. ciljano tržište
3. prodajni kanali
4. cenovna politika
5. asortiman
6. koncept prodaje
7. inovacije
8. kriticne tacke za posao

Sama izgradnja poslovne strategije mora da prodje kroz 8 koraka koji moraju da se definišu kroz business plan. Izgradnja strategije tece na sledeci nacin:

1. segmentacija tržišta
2. kvanitifikacija
3. razumevanje
4. prioriteti
5. strateški plan
6. akcioni plan
7. izvršenje
8. kontrola

Sam izbor jedne ili više strategija je stvar nosioca business plana i njegove vizije posla i tržišta. Posao ocenjivaca je da procene kolika je ta strategija realna i primenljiva.

PROIZVODNI / OPERATIVNI PLAN

Ovde treba dati odgovore na sledeca pitanja:

1. identifikovanje proizvodnog programa
2. objekti koji su potrebni za realizaciju programa
3. oprema za realizaciju programa
4. identifikovanje dobavljaca i repromaterijala za realizaciju programa
5. koje su glavne karakteristike proizvodnog procesa-
6. da li se ceo proces obavlja samostalno i ko su ostali proizvodjaci-
7. koliki su troškovi proizvodnje-
8. koje su buduce investicje u opremu-

Takodje, kao vrlo bitno pitanje kod proizvodnog plana postavljaju se i sledeca pitanja:
1. razvoj tehnologije u svetu i okruženju
2. inovativna prednost naše ideje
3. razvoj familije proizvoda
4. trendovi u potrošnji
5. patentna prava i licence
6. širenje kapaciteta – investicije
7. koje su vam nove ciljne grupe – proizvodi

SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA

1. Rezime
2. Podaci o preduzecu
3. Proizvodi ili usluge
4. Marketing plan
5. Strategija ulaska na tržište
6. Plan proizvodnje
7. Menadžment i organizacija
8. Plan istraživanja, rasta i razvoja
9. Finansijski plan


REZIME

Cine ga:
– osnovni podaci o preduzecu
– kratak opis proizvoda ili usluga
– potencijalna tražnja na osnovu analize kupaca i konkurencije
– osnovni ciljevi preduzeca i strategija za njihovo ostvarenje
– osnovni finansijski pokazatelji

PODACI O PREDUZECU

Daju odnovne informacije kao što su poslovno sedište, vrsta vlasnika, oblik organizacije, raspoloživa sredstva i sl.
Odabir lokacije je izuzetno bitan za novo preduzece, da li ce biti:
– lokalna zajednica, najcešce iz licnih raloga ili što lokalna zajednica nudi povoljnosti novim preduzetnicima
– trgovaclka oblast, koje ukljucuje ko ce biti kupci i njihove potrošacke navike

Pri odabiru lokacije poželjno je prdržavati se:
– cene zakupa ili prodaje u razlicitim delovima grada
– uporediti da li je povoljnije iznajmiti ili kupiti
– i voditi racuna da se kupovinom preduzece obavezuje za placanje osiguranja i troškova održavanja


OPIS PROIZVODA I USLUGA

Pod proizvodom racunamo njegove materijalne, kvalitet, tehnicki sardžaj i sl, odlike i nematerijalne karakteristike, a to su marka, dizajn, garancija i sl. Važno je navesti i upotrebnu vrednost proizvoda i šta je to što ga cini jedinstvenim u odnosu na konkurenciju. Takode navesti da li je rec o patentu, atestima sl.


MARKETING PLAN

Delovi marketing plana su: istraživanje tržišta, analiza konkurencije i grane i marketing program

Istraživanje marketinga:

istraživanje tržišta,
istraživanje promocije – Istraživanje promocije treba da pruži informacije o:
– najpogodnijem metodu promocije,
– najpodesnijem materijalu za promocionu kampanju,
– najpogodnijim medijima,
– efikasnošcu promocione kampanje.

istraživanje okruženja – Istraživanje okruženja pruža informacije o:
– politickim uticajima,
– ekonomskim uticajima,
– društvenim uticajima,
– tehnološkim uticajima.

istraživanje proizvoda – Istraživanje proizvoda pruža informacije o:
– šansama za razvoj novog proizvoda,
– neophodnim sredstvima za dizajniranje proizvoda,
– konkurentskim karakteristikama u odnosu na konkurentske proizvode,
– pakovanju.

istraživanje prodaje – Istraživanje prodaje je korisno sprovesti da bi se:
– saznalo o efikasnosti prodajnih metoda i tehnika,
– formirale prodajne teritorije,
– ustanovila adekvatnost metoda za ustanovljavanje naknada,
– ustanovile potrebe za definisanje obuke za prodavce.

istraživanje distribucije – Istraživanje distribucije omogucava informacije o:
– najpodesnijem metodu distribucije,
– adekvatnosti clanova kanala distribucije,
– najboljim lokacijama skladišta i maloprodajnih objekata.

biznis plan - detaljno uputstvo
BIZNIS PLAN - Detaljno uputstvo


Analiza konkurencije i grane

Važnije prepreke koje zahtevaju analizu su:
– ekonomija obima,
– diferencijacija proizvoda,
– pristup kanalima distribucije,
– pristup izvorima kapitala,
– stav konkurencije prema novim preduzecima u grani.

Pre ulaska na odredeno tržište veoma je važno analizirati proteklu dinamiku grane i nivo konkurentnosti.
– stopa rasta tražnje (visoke stope rasta cine ulazak lakšim),
– nivo fiksnih troškova (viši fiksni troškovi su jaka ulazna prepreka),
– nivo diferencijacije proizvoda,
– broj i velicina konkurenata,
– nivo ekonomije obima.

Na nivo profitabilnosti privredne grane uticu i drugi elementi kao što su:
– potencijalna nova preduzeca,
– proizvodi supstituti,
– kupovna moc kupaca,
– kupovna moc dobavljaca.

Iz navedenih razloga, analiza privredne grane mora da ukljuci sva cetiri elementa.
Rizik od novih preduzeca umanjuje profitabilnost.
Novi i snažniji supstituti mogu da promene tražnju za postojecim proizvodima.
Kupovna moc kupaca i dobavljaca ima bitan uticaj na profitabilnost, narocito u slucaju monopola. Kupovina od monopoliste i prodaja monopolisti ima velika ogranicenja izražena prema profitabilnosti.

Da bi se preduzece pozicioniralo u odnosu na konkurenciju potrebno je izvršiti SWOT analizu. SWOT, strength, weaknesses, opportunities i threats, što znaci snage, slabosti, šanse i pretnje, respektivno. Ovako izvršena analiza okruženja i privredne grane, zajedno sa istraživanjima marketinga predstavljaju dobru osnovu za formulisanje ulaznih i izlaznih strategija, što je sledeci deo poslovnog plana.


Marketing program

Marketing program sastoji se iz niza akcija a odnose se na
– proizvod
– cenu
– promociju
– distribuciju


PROIZVOD

Diferenciranje proizvoda najvažniji je cilj marketing plana. Posledica doferenciranja je formiranje cene vece od režišne što poslovanje cini profitabilnijim. Najpre se vrši segmentacija klijenata na osnovu platežne moci, zatim se mora videti da li je preduzece sposobno da obezbedi pravi miks proizvoda i cene koje ti klijenti žele i na kraju analizirati pravi metod promocije.
Rezultati ovih analiza služe za definisanje:
1. miksa proizvoda ili usluga
2. dizajna proizvoda
3. pakovanja

CENA

Cena mora biti odredena razmatranjem velikog broja faktora:
– troškovi proizvodnje
– željena profitabilnost
– životni ciklus proizvoda
– cenovna elasticnost tražnje
– konkurentske strategije
– rizik od pojave nove konkurencije
– kanali distribucije


Razlikujemo tri glavne metodologije za formiranje cene:
– tržišno orjentisana cena
– troškovno orjentisana cena
– konkurentski orjentisana cena


Tržišno orjentisana cena
Pristup se zasniva na pretpostavci da prodajna cena mora biti bazirana na percepciji vrednosti koju klijent ima o odredenom proizvodu, nezavisno od nivoa troškova neophodnih za njihovu proizvodnju (nakit spotrski automobili ili consulting usluge).

Troškovno orjentisana cena
Ova metodologija ima ogranicenja usled poteškoca oko odredivanja prosecnih troškova ako oni variraju sa promenom obima proizvodnje. Razlog su usglavnom visoki fiksni trškovi. U ovom slucaju odredivanje cene koja je previsoka smanjuje tražnju što utice na obim prodaje, troškove i profitabilnost.

Konkurentski orjentisana cena
Cene se formiraju prema cenama vodeceg konkurenta. Ovo je tipicno za preduzece koja imaju mali tržišni udeo te tako ne mogu ni da uticu na formiranje cena.

Taktike odredivanja cena:
• niska cena – može se privuci veliki broj klijenata, taktiku niske cene proizvoda koji se reklamira koriste supermarketi
• multiplikovana cena – pravi se popust za kupovinu više jedinica jednog proizvoda
• komplementarni proizvodi – glavni proizvod se prodaje po nižoj ceni, a komplementarni po višoj
• nezaokružena cena – 19.99 nije isto što I 20,00 te tako ovaj mali trik pomaže u odluci


PROMOCIJA

Promocija je važan segment marketinga i neophodno ju je planirati.
Glavni ciljevi promocije usmereni su na krajnjeg potrošaca:
a) neka potrošac zna da proizvod postoji
b) ubediti ih da traže dodatne informacije
c) ubediti ih da kupe proizvod
d) uciniti ih stalnim klijentima

Nakon utvrdivanja ciljeva pristupa se strategijama:
Pull strategija je pristup koji podrazumeva prenošenje poruke clanovima ciljnog tržišta. Cilj je da se stimuliše tražnja ohrabrivanjem kupca da “povuku” proizvod kroz kanale prodaje, da odu do prodavnice I raspitaju se za proizvod.
Push strategija se koristi za “guranje” poruke kroz pojedine kanale. Svrha je da ohrabri posrednike da nabave robu od proizvodaca.
Profile strategija se koristi za obracanje svim stejkholderima, na taj nacin najcešce se stvara korporativni imidž.

Za svaku od navedenih strategija moguce je definisati odgovarajuci promocioni mix. Elementi promocionog mixa su:
oglašavanje
– promocija prodaje
– odnosi sa javnošcu
– licna prodaja
– dirketni marketing

Kada se odlucuje o poruci koja se upucuje mora se voditi raciuna da je jasna I razumljiva. Ona mora da naglasi glavne odlike proizvoda, a najbolje je da to bude samo jedna ona najvažnija.

Kanali promocije sa aspekta preduzetništva su:
– licni, to su korporativni kanali (agenti, prodavci), društveni kanali (prijatelji, rodaci) I tehnicki kanali (savetnici, konsultanti)
– ostali kanali se obracaju široj publici, radio, tv, casopisi itd.

biznis plan - detaljno uputstvo
BIZNIS PLAN - Detaljno uputstvo


DISTRIBUCIJA

Glavne komponenete distribucije su:
• kanali distribucije
• prodajno osoblje
• fizicka distribucija

Kanali distribucije mogu biti:
1. direktni,
2. kratki
3. dugi

Direktni kanali zahtevaju velika ulaganja ako preduzece želi da pokrije vece geografsko podrucje. Oni nisu uobicajeni za robu široke potrošnje.
Metode formiranja direktnih kanala su:
– lanac sopstvenih prodavnica
– pismene porudžbine
– prodaja od vrata do vrata
– automati za prodaju

Nedirektni kanali podrrazumevaju priosustvo jednog (kratki) ili više (dugi) posrednika pre nego što roba stigne do potrošaca. Idealni su za nova preduzeca pošto minimiziraju ulaganja.

Prodajno osoblje mora da bude tako struktuirano da dobro pokrije tržište I stigne do pšotrošaca. Mora se uzeti u obzir geografsko podrucje, tržišni segment I posebni klijenti. Porodajno osoblje cine zaposleni ili nezavisni agenti.

Fizicka distribucija se sastoji od distribucije proizvoda maloprodavcima ili krajnjim korisnicima, cine ga skladišta, transportna sredstva, isporuka robe.

STRATEGIJA USLASKA NA TRŽIŠTE

Razlikujemo tri osnovna preduzetnicka principa za ulazak na tržište:
– strategija inovativnosti, teži da ponudi bolji proizvod ili uslugu po nižoj ceni
– strategija imitacije, zasnovana je na ponudi koja je identicna ili slicna onoj od postojecih konkurenata
– strategija neuhvatiljivosti, zasnovana je na istoj ili slicnoj ponudi kao i kod konkurencije, ali ovde nova 
preduzeca pokrivaju potrebe samo sekundarnih klijenata i na taj nacin izbegavaju reakciju postojecih preduzeca

Kada jednom ude na tržište novo preduzece mora da odabere konkurentsku strategiju. Na izbor strategije mogu da ucestvuju dve kljucne karakteristike: strucnost, tehnologija i veština proizvodnje i sposobnost, nacin poslovanja, poslovni procesi iorganizaciona struktura.


PLAN PROIZVODNJE

Ako je u pitanju proizvodno preduzece, u biznis planu je potrebno navesti sve parametre koji su bitni za obavljanje proizvodne delatnosti:

• generalna tehnološka šema,
• tokovi materijala,
• proracun iskorišcenosti kapaciteta,
• elementi zaštite životne sredine i zaštite na radu.

Sledeci element plana proizvodnje je specifikacija, tehnicke karakteristike i vrednost proizvodne opreme. Pored potrebne proizvodne opreme na ovom mestu je pogodno prikazati kaluklaciju troškova izvodenja potrebnih gradevisnkih radova (adaptacija ili izgradnja).
Tehnološki kapacitet i obim proizvodnje treba da sadrže planirani asortiman proizvodnje, strukturi planiranog proizvodnog programa, projektovanom obimu proizvodnje u fazama uvodenja proizvoda na tržište i u godini normalnog korišcenja kapaciteta.

Materijalni inputi proizvodnje se odnose na:
• inpute neophodne za proizvodnju jedinice proizvoda,
• ucešce svih elemenata u strukturi proizvoda,
• cenu koštanja,
• dinamiku nabavke elemenata proizvodnje.

U planu proizvodnje je potrebno prikazati i potreban broj zaposlenih. Pored broja zaposlenih potrebno je prikazati njihovu kvalifikacionu strukturu.

MENADŽMENT I ORGANIZACIJA

Za mala preduzeca je karakteristicno da nemaju izrazito razradenu organizacionu strukturu, ali ipak je potrebno u biznis planu navesti osnovne karakteristike organizacione i strukture menadžmenta. Osnovni parametri procesa projektovanja organizacione strukture su:

– podela rada – bitno je sagledati koje ce se funkcije obavljati u preduzecu, a zatim ih dalje rasclaniti do nivoa zadatka.

– departmentalizacija (organizaciono grupisanje) – Svrha organizacionog grupisanja je da se postigne racionalizacija izvršenja poslova, odnosno grupisanje slicnih aktivnosti u jednu organizacionu celinu. Kriterijumi koji se koriste u departmentalizaciji su: raspon kontrole, neprekidnost procesa, objekat, izvršavanje, svrha.

– koordinacija – je usmeravanje svih napora u organizacijama ka ostvarivanju zajednickog cilja. Postoji nekoliko oblika koordinacije, a to su:
• vertikalna koordinacija; usaglašavanje aktivnosti organizacionih jedinica duž cele piramide hijerarhije,
• horizontalna koordinacija; sinhronizacija rada odeljenja istog nivoa.

– decentralizacija – je proces prenošenja zadataka, autoriteta i odgovornosti na niže nivoe organizacione strukture. Uvodi se iz nekoliko razloga:
• ogranicena sposobnost vlasnika ili top menadžmenta da koordinira i kontroliše rad na svim nivoima hijerarhije,
• profesionalna superiornost zaposlenih u odnosu na vlasnike i menadžment,
• povecani kapacitet obrade informacija,
• brzina reakcije,
• potreba coveka da smanji svoju odgovornost uz neznatan gubitak autoriteta,
• podsticanje preduzetnicke inventivnosti na nižim nivoima hijerarhije,
• skracivanje komunikacionih kanala.


Procesom projektovanja organizacione strukture moguce je definisati odgovarajuci model organizacione strukture. Organizacione strukture se mogu grupisati u tri tipa modela: birokratski, fleksibilni, organski.

U birokratske modele organizacione strukture ubrajamo sledece strukture:
• linijska,
• linijsko-štabna,
• linijsko-funkcionalna.

Fleksibilni modeli organizacione strukture su:
• divizioni,
• struktura po strateškim poslovnim jedinicama,
• projektni,
• matricni.

Mlade organizacije odlikuje jednostavna struktura, sa niskim nivoom specijalizacije i formalizacije što ovu strukturu svrstava u organske modele, a to su: inovativni, adhocratia.

Adhocratiu karakteriše donošenje odluka u hodu, kroz ucestale konsultacije, što ukazuje na visok stepen decentralizacije.

U planu menadžmenta i organizacije je potrebno navesti i karakteristike menadžment tima. Potrebno je definisati menadžment tim, sa svim podacima relevantnim za njega. To podrazumeva prilaganje detaljnog Curriculum Vitae-a iz kojeg se može videti nivo i vrsta obrazovanja, prethodno radno iskustvo, specijalizacija za odredene vrste poslova, itd. Pored navodenja radnih biografija menadžmenta, isto je potrebno uraditi i za sve zaposlene u svim delovima organizacione strukture.

PLAN ISTRAŽIVANJA, RASTA I RAZVOJA


Ako se preduzece nalazi u ranoj fazi razvoja treba posvetiti veliku pažnju istraživacko razvojnom planu i istraživacko razvojnoj strukturi. U planu je potrebno navesti koja testiranja proizvoda su do sada uradena i opisati koje korake treba sprovesti do njegove komercijalizacije, navodeci vreme i ljudske i materijalne resurse potrebne za sprovodenje svake faze.

FINANSIJSKI PLAN

Biznis plan pomaže i u tome da se uvidi za koje njegove delove je potrebno vršiti dodatna istraživanja i da li postoje alternativni metodi za povecanje profitabilnosti ili smanjenje finansijskih potreba.
Analiza troškova i prihoda je osnovni alat za procenu profitabilnosti, dok proracun ulaganja odreduje finansijske potrebe koje mogu biti pokrivene zajmovima. Ekonomski aspekt analize je blisko povezan sa finansijskim i zato ce se ove dve analize u praksi raditi zajedno.
Osnovni racunovodstveni dokumenti su:
– bilan stanja
– bilans uspeha
– tok gotovine

Kako bi se razumela profitabilnost i finansijska izvodljivost projekta potrebno je izraditi probni bilans stanja, bilans uspeha i tok gotovine za sledecih 3/5 godina, sto predstavlja strategijski biznis plan.

Bilans stanja
Služi za analizu sredstava i izvora sredstava. Na strani aktive prikazani su delovi vlasništva preduzeca, a na strani pasive izvori finansiranja tih sredstava. Aktiva i pasiva moraju biti jednake. Fiksna sredstva mogu biti materijalna i nematerijalna, kao i dugorocna finansijska ulaganja. Pošto se ona koriste nekoliko godina onda troškovi ne mogu da se izraze u godini kada su nabavljena. Stoga se mora uvrditi amortizacija i to:

Vrednost sredstava
Period amortizacije (godine) = 20.000 = 4.000


Bilans uspeha
Za razliku od bilansa stanja bilans uspeha obuhvata sve prihode i rashode obracunskog perioda (prihodi od prodaje, troškovi finansiranja, porez na dohodak, vanredni prihodi i rashodi, neto dobit ili gubitak preduzeca…)
Prihodi se racunaju kada se kolicina robe pomnoži prodajnom cenom i predstavljaju ukupnu vrednost prodaje u periodu od 1 godine.

Osnovna podela troškova je na
– varijabilne ( oni troškovi koji se menjaju pod uticajem promena obima proizvodnje. Oni reaguju na promene obima proizvodnje tako što sa porastom obima proizvodnje rastu, a sa opadanjem obima proizvodnje opadaju ).
– fiksne troškove ( to su troškovi koji se ne menjaju sa promenama obima proizvodnje).

Tok gotovine
Pri izradi toka gotovine neophodno je poci od stanja gotovine na pocetku planskog perioda. Na takvo pocetno stanje dodaje se povecanje gotovine u toku planskog perioda, pa se od njihovog zbira oduzima smanjenje gotovine u toku planskog perioda, da bi se kao rezultat dobilo stanje gotovine na kraju posmatranog perioda.

Analiza troškova, prihoda i rashoda
Ukupne troškove cini suma varijabilnih i fiksnih troškova. Analizu prihoda i troškova je moguce vršiti preko prelomne tacke rentabilnosti. Prelomna tacka rentabilnosti je ona kolicina proizvedene robe u kojoj se ostvaruje nulti profit. U slucaju da se proizvodi preko te kolicine, preduzece ostvaruje profit. U slucaju kada je proizvodnja manja od prelomne tacke rentabilnosti, preduzece ostvaruje gubitak.
Odredivanje prelomne tacke rentabilnosti racunskim putem:

PT = ( Fiksni troškovi ) / ( Prodajna cena – Varijabilni trošak po jedinici )

Izracunavanje prelomne tacke omogucava ocenu izvodljivosti projekta uporedivanjem prelomne tacke sa rezultatima predvidanja tražnje u analizi tržišta.

Racio analiza
Racio analiza je proizvod internih i eksternih finansijskih izveštaja, a njen znacaj je u tome što sumira kljucne rezultate koji ukazuju na finansijske performanse preduzeca. Racio brojevi su odnosi pojedinih pozicija bilansa stanja i bilansa uspeha. Postoje sledece grupe racio brojeva:
– racia rentabilnosti (profitabilnosti),
– racia likvidnosti,
– racia solventnosti,
– racia aktivnosti.


Budžet
Budžet je specfikacija troškova, odnosno finansijskih sredstava. Budžeti se za proizvodna preduzeca mogu grupisati na seledeci nacin:
• budžet prodaje,
• budžet proizvodnje,
• budžet usluga,
• budžet odreden politikom preduzeca,
• sumarni budžeti.

Budžet prodaje je primarni budžet iz kojeg se izvode ostali budžeti. Budžet proizvodnje treba da pokaže kolicine i troškove za svaki proizvod i mora da bude terminiran sa budžetom prodaje i visinom zaliha. Budžet usluga se odnosi na podržavajuce aktivnosti proizvodnog preduzeca. Budžeti odredeni politikom preduzeca se odnose na kapitalne izdatke, istraživanje i razvoj, reklamu, itd. Sumarni budžet se deli na glavni budžet i budžet gotovine.
Glavni budžet se obicno prikazuje u obliku budžetiranih operativnih iskaza ( trgovinski bilans, bilans uspeha i bilans stanja ). Za izradu budžeta gotovine potrebno je predvideti priliv i odliv novca. Budžet novca mora biti jednak kolicini novca koja je navedena u aktivi bilansa stanja.

OCENA OPRAVDANOSTI

Da bi se na kraju ocenila izvodljivost (isplativost) preduzetnickog projekta potrebno je izracunati ocenu opravdanosti ulaganja. Ocenu opravdanosti moguce je izracunati preko dve grupe pokazatelja:
• staticke ocene,
• dinamicke ocene.

Staticke se oslanjaju na podatke iz samo jedne (prosecne) godine perioda eksploatacije investicije. U staticke ocene spadaju:

– rok vracanja,
– jedinicna cena koštanja,
– produktivnost,
– ekonomicnost,
– rentabilnost,
– koeficijent tehnicke opremljenosti.

Dinamicki kriterijumi koriste diskontni racun kako bi sveli buduce vrednosti na sadašnju vrednost. Najcešce korišene dinamicke ocene su neto sadašnja vrednost i interna stopa rentabilnosti.

Neto sadašnja vrednost je suma diskontovanih neto priliva koji se ostvaruju u periodu eksploatacije investicije. Investicioni projekat je opravdan ako je neto sadašnja vrednost veca od nule. Kod iinterne stope rentabilnosti nije potrebno predvideti diskontnu stopu, jer se ona u proracunu pojavljuje kao nepoznata velicina. Interna stopa rentabilnosti je ona diskontna stopa za koju je neto sadašnja vrednost jednaka nuli. Investicioni projekat je opravdan ako je interna stopa rentabilnosti veca od važece kamatne stope na tržištu, odnosno ako postoji više projekata najbolji je onaj koji ima najvecu internu stopu rentabilnosti.


PREDUZETNICKE STRATEGIJE


Za preduzetnike je veoma važno da neguju strateški pristup upravljanja preduzecem. Preduzetnici su razvili nekoliko razlicitih tipova preduzetnickih strategija:

– strategija potpunog planiranja,
– strategija kriticne tacke,
– oportunisticka strategija,
– reaktivisticka strategija,
– rutina (navika).


Preduzetnik koji koristi strategiju potpunog planiranja planira unapred i aktivno struktuira situaciju.
Karakteristika strategije kriticne tacke je da zapocinje sa najtežom, najnejasnijom i najvažnijom tackom u planu. Akcije se sprovode na osnovu te tacke, tog polazišta i ništa se drugo ne preduzima. Tek nakon rešavanja prve kriticne tacke moguce je preduzeti sledece korake.
Oportunisticka strategija pocinje sa nekim oblikom planiranja. Medutim, kada se šansa pojavi u okruženju, preduzetnik odstupa od plana i pokušava da iskoristi šansu.
Karakteristika reaktivisticke strategije je da preduzetnik reaguje u skladu sa situacijom. Akcije nisu planirane i ne koristi se proaktivan pristup informacijama.
Rutina je unapredenja poslovanja, zato što se stvari obavljaju na nacin na koji su se oduvek obavljale.

ZAKLJUCAK

Pronadji put kojim zelis da ides. Ako ne mozes da ga pronadjes, ti ga izgradi.
Covek koji ne razmislja i ne planira unapred, naici ce na nevolju odmah ispred svojih vrata. 
( Konfucije)
Biznis znaci kontinuirano predvidjanje, instiktivno “ igranje “ sa prognozama.
( Henri de Luka, francuski biznismen )
U osnovi preduzetnik uvidja neku potrebu, a onda okuplja ljudsku snagu, materijal i kapital za ostvarenje te potrebe. ( A. Morita, osnivac i vlasnik SONY-a)
Preduzetnici su ljudi koji shvataju da postoji mala razlika izmedju sanse i prepreke, ali su u stanju da obe okrenu u svoju korist. ( V. Kiam, americki ekspert za preduzetnistvo)


LITERATURA

 • „ Strategijski menadžment “ – Dr Jovan Todorovic, Dr Dragan Ðuricin, Dr Stevo Janoševic; Institut za tržišna istraživanja – Beograd 2000. godina
 • „ Menadžment “ – Ed Frimen, Danil Gilbert, Džejm Stoner
 • „ Preduzetnistvo “ – Mr Zoran Perunovic
 • „ Preduzetnistvo “ – Dr Dragoslav Jokic, Beograd, 2002.
 • „ Ekonomija preduzetnistva “ – Dr Radmila Grozdanovic, Dr Miroslav Radojicic, Dr Jasmina Vesic, Cacak, 2006.

Preporuka

Nova platforma za prognozu vremena!

0

Sadržaj

Kakvo će sutra biti vrijeme sutra i 7 sedam dana od sada otkriva domaća platforma za prognozu vremena VrijemeSutra.com

Kakvo će biti vrijeme sutra u vašem gradu ili mjestu koje planirate posjetit je jako bitna i tražena informacija. Kada su u pitanju planovi ili planiranje nekog događaja, pitanje „kakvo će sutra biti vrijeme“ je neizostavan dio dogovora.

Iako danas odgovor na pitanje kakvo će biti vrijeme možemo pronaći bilo gdje, od tv-a, interneta, pregledavanjem aplikacija na mobitelu i sl. Ponekad se one razlikuju. Što onda? Kojem izvoru najviše vjerovati?

vremenska prognoza srbija
Vremenska prognoza Srbija

Ako su danas oblaci na nebu ne znači da će vrijeme sutra će biti kišovito, isto tako ako je vani sunčano ne znači da se ne može pojaviti kiša.

Vremenska prognoza je dosta tražen pojam na internetu, osobito kada se očekuje određeno nevrijeme ili mogućnost kiše ili snijega.

Kad će biti kiša, kada će pasti temperatura, kada će konačno pasti snijeg, pitanja koja se vežu uz prognozu su mnogobrojna kao i mjesta na kojima možemo pronaći odgovore na pitanja.

Gomila meteoroloških aplikacija je danas dostupno za vaš pametni telefon, i upravo je ovo danas najčešći način kako većina nas provjerava vremensku prognozu. 

Jedna od takvih platformi je i novi domaći sajt VrijemeSutra.com na kojem se nalazi i tražilica po geolokaciji. Tako da možete da pretražite pojmove poput:  Vrijeme Banja Luka, vrijeme Split, vrijeme danas Zagreb i slično.

VRIJEME I STRANICE ZA PROVJERU PROGNOZE

Danas prognozu možete provjeriti u bilo koje vrijeme na raznim web stranicama. Mnoge aplikacije za mobitel tako danas nude uvid u vremensku prognozu iz sata u sat.

Kada upišete vrijeme na internet pretraživanje, vaše pretraživanje vam automatski izbaci trenutno vrijeme prema vašoj lokaciji i temperaturu kroz razdoblje cijelog dana, također vam nudi uvid u vrijeme narednih par dana.

Ako scrollate malo dolje vidjet ćete doslovno na stotine rezultata pretraživanja. Federalni hidrometeorološki zavod ili FMZBIH tako nudi prognozu među prvima na određenim područjima Bosne i Hercegovine, također jedna od posjećenijih i omiljenijih stranica za vremensku prognozu je i freemeteo.

Ono što je super kod nekih stranica za vremensku prognozu je što vam nude i opciju Rain alarma koji vam pokazuje satelitsku snimku kretanja oblaka nad područjem koje vas trenutno zanima.

Vrijeme sutra možete tako provjeriti na više web stranica i aplikacija kako bi bili uvjereni u prognozu. Isto tako možete provjeriti i popis najboljih aplikacija za gledanje vremenske prognoze za vaš mobilni uređaji te skinuti i isprobati koju.

nova platforma za prognozu vremena!
Nova platforma za prognozu vremena!

Kako se prognozira vrijeme sutra

Nekada su ljudi promatrali prirodu kako bi saznali kakvo će biti vrijeme. Gledali su u nebo, proučavali ponašanje biljaka i životinja i na osnovu toga donosili zaključke. 

Najbolji “proroci vremena” bili su seljaci, šumari, lovci, ribari i pastiri. Iz njihovih iskustava proizašlo je pravo bogatstvo narodnih pravila tog vremena.

Danas se svakodnevno prikupljaju podaci iz cijelog svijeta za prognozu vremena. Meteorološke procese u troposferi bilježi više od 8000 stanica na kopnu, brodovima, naftnim platformama, avionima, balonima i meteorološkim satelitima.

Ovi podaci se zatim prosljeđuju u računarske centre u Moskvi (Rusija), Vašingtonu (SAD) i Melbourneu (Australija). Na osnovu ovih podataka kreira se regionalna i globalna vremenska prognoza.

Oni se preko posebne telekomunikacione mreže šalju nacionalnim meteorološkim zavodima, gde ih meteorolozi kombinuju sa sopstvenim mjerenjima i tako kreiraju prognozu za svoju zemlju. Postoji dugoročna i kratkoročna prognoza vremena.

Trenutno se samo opća meteorološka situacija može prilično precizno predvidjeti na duži rok (do dvije sedmice unaprijed).

Kratkoročna prognoza (dva do tri dana unaprijed) danas je vrlo točna. Kada je riječ o vremenskoj prognozi za narednih 36 sati, uspješnost meteorologa je čak 90 posto.

platforma za prognozu vremena
Platforma za prognozu vremena Vrijemesutra.com

Zašto je važna prognoza vremena

Vremenska prognoza nije važna samo za one koji žele znati kako se obući sutradan. Prognoza je prije svega potrebna aerodromima, kako bi mogli poduzeti mjere opreza u vazdušnom saobraćaju.

Brodovi su posebno svjesni upozorenja o mogućim olujama, a vremenski podaci važni su i za drumski saobraćaj i poljoprivredu, međutim, u nekim dijelovima svijeta izgleda da vrijeme nikada ne slijedi ljudske želje. Meteorološki topovi su korišteni da izazovu kišu.

Danas postoje uspješniji načini utjecaja na vrijeme. Kako bi natjerali oblake da ispuste vodu nakupljenu u njima, inokuliraju se kristalima srebrnog jodida.

 Oni uzrokuju kondenzaciju vodene pare i stvaranje kapi kiše. Kristali se do oblaka donose avionima. Vakcinisani oblaci oslobađaju do 25 posto više kiše. Međutim, ovaj način utjecaja na vrijeme je vrlo kontroverzan.

Prvi udžbenik o meteorologiji sastavio je grčki filozof Aristotel (384-322 pne.). Nazvao ju je Meteorologica (Nauka o nebeskim fenomenima).

Međutim, moderno proučavanje vremena počelo je tek nakon pronalaska važnih instrumenata kao što su barometar (1643) i živin termometar (1714).

7 stvari koje vam nisu rekli o frilensingu

Sadržaj

Da li je frilensing vredan izazova koje ga prate i koliko zaista znte o frilensingu?

Ako je vaš posao takav da (najmanje) osam sati dnevno morate da sedite u kancelariji, pristojno obučeni i sa ponekom šoljom kafe i ručkom poručenim iz obližnje picerije ili donetim od kuće u plastičnoj ambalaži sa poklopcem, dok oko vas zvone telefoni, a napolju je divan sunčan dan koji vi propuštate, onda ste sigurno makar jednom pomislili – kako bi bilo da radim kao frilenser?

O istom sam maštala i ja, a pre godinu i po dana sam i uspela da se prebacim sa „kancelarija od 9 do 17“ na „radim gde i kad hoću“ varijantu. Posao u kancelariji me je gušio, a ideja da negde moram da budem osam sati dnevno ozbiljno ugrožavala moje poimanje slobode.

One male, ali zapravo najvažnije slobode – šta radiš tokom jednog običnog i ni po čemu posebnog dana. Ili, tačnije, kome i za koliko novca prodaješ svoje vreme, taj najvredniji a vrlo ograničen resurs.

Počela sam sa ozbiljnim frislensingom vrlo brzo nakon donete odluke, zato što sam uvek nešto od takvih poslova imala pored ovih redovnih. I kada se redovni povukao, odlučila sam da se skroz „prebacim“ na frilenserski način života.

U početku je stvarno sjajno. Tačnije, sjajno je i posle godinu i po dana, ali uz značajan upliv realnosti. A ta realnost baš i nije nešto što ćete pročitati bilo gde. O tome se baš mnogo ne govori, a svaki frilenser, koji ne odustaje od ideje da to i ostane, suoči se sa makar nekim od stvarima koje ću spomenuti. Pa da krenemo.

Radni dan je uvek

Ako odete na Google Images i ukucate „freelancing“, pojaviće se (između ostalog) slike nasmejanih, veselih ljudi koji na plaži piju koktelčić, a u krilu im je laptop putem kog obavljaju svoj frilenserski posao (ili „to što vi mladi tamo kuckate po internetima“). Lako se stiče slika: frilensing = sloboda da radite gde i kada hoćete.

sloboda koja dolazi uz frilensing ima svoju cenu
Sloboda koja dolazi uz frilensing ima svoju cenu

Iako je ovo tačno – stvarno možete da radite odakle i kad god želite, realnost je ipak maaalo drugačija. Recimo, radni dan može da počne u 8 ujutru, a da se ne završi do ponoći.

Razlozi tome mogu biti razni: niste se dobro organizovali, imate previše posla, taman kad mislite da ste završili, javlja se klijent sa nečim što mu treba za juče i tome slično.

Nekada ćete stvarno živeti idilu kao što je „sedim u parku u sunčano podne i nigde mi se ne žuri“, ali dani kada nećete znati da razlikujete radno od bilo kog drugog vremena biće ipak češći.

Što je, zapravo, dobra stvar, jer znači da imate posla, što je za svakog frilensera veoma važno. Mi nemamo tu „beneficiju“ da sedimo ceo dan i buljimo u ekran a da smo za to plaćeni, kao što se ponekad možete „provući“ na kancelarijskim poslovima (još nešto o čemu se baš ne priča mnogo).

Bićete usamljeni i bez dodatnog para očiju

Ako je vaša priroda takva da vam prija rad u miru, tišini, bez mnogo intenzivne komunikacije sa ljudima, onda će frilensing za vas biti pravo uživanje. Ipak, i ovo uživanje ima svoju „tamnu“ stranu: ponekad ćete biti toliko usamljeni dok radite (ako radite od kuće), da ćete razmotriti to da li je previše sumanuto da razgovarate sa svojim kućnim biljkama (jeste i nemojte).

Ali, ne radi se samo o usamljenosti, već i o tome što će često da vam fali neko da mu pokažete šta ste uradili i dobijete od njega mišljenje. I dalje to možete, ali preko mejlova i telefona, bez kontakta uživo i sa značajnijim gubljenjem vremena nego da ste samo došetali do susednog stola i kolegi rekli „Kako ti se ovo čini?“

To i jeste razlog zašto je stvaranje radnog prostora za frilensere dobra ideja, ali ja je nisam koristila, jer mi je benefit rada od kuće još uvek prioritet (u prevodu: trošim mnogo manje šminke otkad radim od kuće).

Mislićete da ima vremena za sve

Ustali ste rano, ceo dan je pred vama. Predivan osećaj! Isplanirate da u dan ubacite i, recimo, odlazak u kupovinu i čitanje knjige.

Imate pred sobom plan šta treba uraditi za danas (bez ovakvih planova na dnevnom, nedeljnom i mesečnom nivou možete reći zbogom dobroj organizaciji… probala sam i ne preporučujem) i naizgled ništa vam neće pokvariti planove.

frilensing i slobodno vreme su često u koliziji
Frilensing i slobodno vreme su često u koliziji

Međutim, telefon zazvoni jednom i nešto je baš hitno, stižu mejlovi isto tako hitni, ili vas zove prijateljica koja retko dolazi u vaš grad i pita vas da li može da svrati na kafu jer zna da imate fleksibilno radno vreme… i eto, od vašeg isplaniranog dana neće ostati ništa sem jurnjave da oko ponoći završite makar pola, pa da za sutra prebacite sve što niste stigli danas.

Ni ovi dani nisu pravilnost, ali ni retkost. Dešavaju se, a ono što je najzanimljivije u vezi sa njima je što ponekad nemate pojma da vam sleduje takav dan sve dok se ne nađete usred jednog.

Godišnji? Koji godišnji?

Kad ste frilenser, možete da zaboravite na klasičan „dve nedelje ležim na plaži i ne mislim ni o čemu vezanom za posao“ godišnjem. Nije istina da nećete imati godišnji uopšte. Hoćete, ako se dobro organizujete, pa završite sav posao ne na vreme, nego pre vremena. Jesam li već spomenula da nemate nikakve šanse u frilensingu ako nemate odličnu sposobnost organizacije?

Elem, isplaniraćete godišnji, stalnim klijentima javiti kakva je situacija i moći da pobegnete negde na neko vreme. To, međutim, ne znači da i dalje nećete dobijati mejlove, jer možda je onaj klijent od pre šest meseci odlučio baš sad da su mu ponovo potrebne vaše usluge. I nećete ga pustiti da čeka na odgovor danima, što znači telefon/računar u ruke i kuckanje…

Isto ovo važi i za bolovanje, s tim da njega ne možete da planirate, ali na klasično bolovanje isto zaboravite; uvek će vam pola mozga biti ispred računara ili će vas makar gristi savest što zaostajete s poslom.

Osećaj da ste nešto zaboravili

Otkad sam počela da se bavim frilensingom, pojavio mi se taj osećaj koji mi nijednog trena ne napušta. Pa i kad pobegnem na kratko negde baš daleko, i dalje imam misli kao što su „Jesam li sigurno svima poslala sve što je trebalo?“ ili „Da li postoji nešto jako važno što već danima zaboravljam?“

Ne, u realnosti ne postoji, ali misli su uvek tu, iako su svi zadaci ispisani i posloženi prema prioritetima u rokovnik, obeleženi markerima različitih boja sa idejom da vas ta slika umiri… Ali to se ne dešava, jer često imate osećaj da nešto važno zaboravljate, a na toliko ste strana da ta mogućnost stvarno i postoji.

A gde ti radiš

Poslednje dve stavke odnose se na to kako okolina doživljava vaš posao, što baš i ne treba mnogo da vas zanima. Tu prevashodno spadaju starije generacije, koje još uvek misle da su honorarci isključivo kukavci koji rade glupe poslove dok ne nađu neki pravi, a pravi mora da podrazumeva kancelariju i sve po redu.

koliko cenite svoju slobodu
Koliko cenite svoju slobodu

Objašnjavanje šta radite i da vam to nije privremeno će da traje u početku, a onda kasnije, kao što sam ja, smislite nešto što će im dati dovoljno, ali ne previše informacija o tome šta radite.

Moje je „Pišem za pare“. Onda usledi „Pa ima li posla?“, odgovor „Ima“ i tu se uglavnom završi razgovor na tu temu, osim ako niste blesavi da se upuštate u diskusiju zašto je strava biti frilenser sa nekim ko je radio dok je Tito bio u punoj snazi.

Koliko zarađuješ

Ako vam ovo pitanje često postavljaju ljudi u vašoj okolini, onda je možda vreme da promenite ljude. Ili okolinu.

Sve u svemu, nije problem kada vas drugi pitaju, problem je kada sami to sebe pitate i nemate blagog pojma kakav je odgovor. Frilensing je takav da ovog meseca možete super da zaradite, ali već sledeći može biti mnogo manje produktivan.

Prosto, klijenti dolaze i odlaze, angažmani počinju i završavaju se, tako da će vam biti veoma teško da znate koliko stvarno mesečno zarađujete. Dobra strana je ta što ćete konačno i stvarno naučiti da štedite. Loša stvar je što će vam nekad honorari kasniti, pa ćete imati mesece kada ste padali na nos od posla, a na kraju se preračunavate da li ćete imati za račun za struju.

No, novac uvek dođe i uvek je dobrodošao, a upravo iz ovakvih razloga imate „štek za crne dane“. Dovoljno je jednom da se pogrešno preračunate i već sledeći put ćete naučiti lekciju.

Kao i svaka forma rada, ova ima neke odlične i manje odlične strane, a sve je samo pitanje prioriteta. Ako vam je najvažnije da plata bude svakog 15. u mesecu i da tačno znate da zatvaranje vrata od kancelarije kada iz nje izlazite znači da ste se potpuno isključili iz posla (mada srećno vam s ovim svakako, posebno ako radite u privatnom sektoru), onda frilensing nije za vas.

Ako vam je, pak, najbitnije da ste samostalni, da odlučujete za sebe i budete slobodni koliko je to u današnjem svetu moguće, te nećete odlepiti usled nepredvidivosti primanja, radnog vremena i količine posla… onda vredi razmatranja.

Ne dajte da vas zavaravaju kako je frilensing samo za pustolove i kako je to egzotika u našoj zemlji. Nije, samo je pitanje toga šta su vam prioriteti. Ideju o sigurnom poslu svakako možete da okačite maci o rep jer to ne postoji, pa ako je već sve neizvesno, hajde da onda uživamo u toj neizvesnosti!

PREPORUKA

Kako da dosadan materijal postane interesantan kopi

Sadržaj

Pisati o proizvodima koji se nikako ne poklapaju sa vašim interesima može biti iscrpljujuće. Donosimo vam par savjeta kako da napišete intesantan kopi

Ako radite kao kopirajter, ili da se lepše izrazim – pisac u svrhe biznisa, znaćete da vam posao ide ako se na dnevnoj listi zadataka nađe širok spektar proizvoda i usluga koje treba da približite širokom dijapazonu publike. Sportska oprema, suši restoran, špediter, nevladina organizacija, sredstvo za uklanjanje čukljeva. Tako to ide. Mnogi od njih će vam prevrnuti mozak i stomak nekoliko puta dok ne osmislite prihvatljiv tekst, u najmanju ruku, sa ciljem da krajnji ishod ipak bude pristojan.

Jasno, mislim na one proizvode koji se baš nikako ne poklapaju sa vašim interesovanjima, niti interesovanjima vaših prijatelja, a možda i nikog koga poznajete. Dosadno vam je. Skrolujete. Čitate rečenicu koju ste napisali i na polovini ste umrli od dosade. Jedini ključ koji otključava ovu bravu jeste  pretvaranje dosadnog u zabavno. Taj klijent koji vam ubija inspiraciju nije kriv – krivi ste sami, jer ne vidite da on ima svoju šarenu stranu.

interesantan kopi možemo napisati za bilo koju vrstu proizvoda
Interesantan kopi možemo napisati za bilo koju vrstu proizvoda

Lako je meni da ovo pišem – teško počinje onda kada se i sama nađem u istoj situaciji. Nađem se u beskonačnoj dubini interneta i podočnjaka i onda se, s vremena na vreme, dogodi čudo – naiđem na tako intrigantne stvari da mi dođe da i sama nabavim jedno sredstvo protiv čukljeva, da mi se nađe. Kako? Vremenom sam našla način, ali nikad nisam probala da ga sistematizujem. Onda sam prečešljala iste te dubine interneta i naišla da gomilu blogova koji se bave istom tematikom. Kada se sve zbroji, za interesantan kopi, manje više se sve svodi na nekoliko jednostavnih koraka.

Za interesantan kopi obratite pažnju na ove 4 stvari

Obojiti
Posebnu čast želim da ukažem onima koji su svoj brend koji po automatizmu klasifikujemo u „dosadni folder“ napravili zabavnim izgradivši prepoznatljiv, zabavan identitet. Tematski prilaz uslugama koje pružaju daju kopirajterima priliku da budu slobodniji i inovativniji kada su u pitanju reči. To se prevahodno tiče orijentisanosti na konkretnu publiku, kojoj onda možemo da prilagodimo i sleng i izražavanje.

Omekšati formalnost
Toliko je kompanija koje i dalje insistriraju na zvaničnom tonu. „Kompanija Ta i ta, osnovana 1935. godine, posluje i sarađuje sa velikim brojem visoko kotiranih brendova na svetskom tržištu uz izuzetan nivo profesionalnosti…“ Istina je da posao ove kompanije zaista jeste ozbiljan i da, verovatno, zaista ima profesionalan i obučen kadar, ali upotrebljavanje reči „profesionalno“ nije ono što dokazuje ovu tvrdnju. Svaka druga kompanija opisuje sebe na identičan način. Zato je bolje pronaći odliku koja izdvaja datu kompaniju iz mora drugih i iskoristiti je na pravi način.

Jasno se izraziti
Osećam se krivom što ovo navodim kao jednu od ključnih stavki jer sam i sama od onih koji prave krug nekoliko puta pre nego što zabodu u centar. Istina je da je većini potrebna jasna, definisana informacija, pitak tekst i odgovor na osnovna pitanja (isto vas uče i na katedri za novinarstvo). Kada kategorija o kojoj pišemo zahteva šture informacije, onda bar možemo da izbegnemo upadanje u zamku izlizanih reči i rečenica, koje smo pročitali toliko puta da nemamo pojma za koga treba da ih vežemo („Uvek tu za vas!“ u jednom kopiju je isto što i „Oči su ogledalo duše“ u romanu).

vaš tekst treba da zvuči prilagođen prirodnom govoru
Vaš tekst treba da zvuči prilagođen prirodnom govoru

Razgovarati
Banalno je to što najjednostavniju stvar uvek zaboravljamo – kada pišemo, mi se obraćamo ljudima. Svi zainteresovani, svi novi i stari klijenti, potrošači, saradnici, kupci…kako god ih nazvali, pripadaju jednoj istoj kategoriji. To su ljudi sa osećanjima, problemima, stavovima. Radije nego da im držimo govor, mogli bismo da pokušamo da komuniciramo sa njima kada nam je poverena uloga kopirajtera. Pojednostavljeno, neka tekst zvuči kao prilagođen prirodan govor kojim biste se služili kada biste razgovarali sa njima lice u lice. Na taj način, isti ti ljudi će se setiti da i iza firme sa kojom se spremaju da komuniciraju isto tako stoje – ljudi.

Iskustvo prve porodične firme – izdržite prvih 1400 godina

Sadržaj

Biznis koji traje generacijama pokazuje vrednost

Od svih priča ljudi koji su uspeli u poslu nekako su najemotivnije i najupečatljivije epizode o porodičnim firmama. Krenuli su od malih stvari, svako je po malo dodavao, porodica se okupila i udružila oko zajedničke ideje i vizije porodične firme, i na kraju iz toga je nastao ozbiljan biznis.

Da, zvuči bajkovito… ali, ima i posebne draži. Još, posebno, ako je to tradicija koju nastavi i sledeća generacija, onda to bude stvarno nešto posebno. Biznis koji se održao i preneo pokazuje vrednost i prepoznavanje, ali i prenošenje lekcija i iskustava. Baš posebnu težinu korisnicima usluga ili proizvoda i veliki ponos vlasnicima ima podatak da je preduzeće osnovano neke davne godine, pa ćete tako na mnogim proizvodima videti i podatak o godini od koje preduzeće postoji ili plasira određeni proizvod.

Najstarija firma porodice Kongo

Ako neko ima pravo da priča o porodičnoj kompaniji, tradiciji, ponosu zbog tradicije, to je porodica Kongo, odnosno njeni članovi koji su potomci osnivača najstarije porodične firme u svetu.

Najstarija kompanija na svetu je Kongo Gumi iz Japana, čije je sedište bilo u Osaki. Kongō Gumi Co., Ltd. (Kabushiki Gaisha Kongō Gumi) je preduzeće poznato kao porodična firma sa najdužim samostalnim postojanjem u istoriji. Detalji o tako dugog istoriji preduzeća navode se na tri metra dugom svitku papira, koji potiče iz 17. veka, a koji navodi 40 generacija vlasnika, odnosno direktora preduzeća. Svi oni su pripadali jednoj istoj porodičnoj lozi, po imenu Kongo.

porodične firme nam donose mnoge važne lekcije u preduzetništvu
Porodične firme nam donose mnoge važne lekcije u preduzetništvu

Osnovano je 578. godine, kada je tadašnji japanski glavni ministar, princ Shotoku, iz susedne korejske države Baekje doveo građevinske majstore, kako bi mu pomogli da sagradi budistički hram Shitennoji.

Nakon završetka izgradnje, jedan od tih majstora je odlučio da ostane u Japanu i bavi se građevinskim poslom. Njegovo preduzeće se specijalizovalo za izgradnju budističkih hramova, a kroz vekove je Kongo Gumi učestvovao u izgradnji mnogih znamenitih zgrada, kao što je poznati zamak u Osaki. Kako se budizam širio, tako je i za porodicu Kongo, koja se specijalizovala za izgradnju hramova i zamaka, bilo sve više posla, posebno zato što su već imali značajne „reference“ iza sebe.

Pored izgradnje, firma se bavila i rekonstrukcijom građevina, među kojima je i hram od kojeg je sve i krenulo, Shitennoji, koji je više puta bio oštećen i urušen tajfunima, zemljotresima, požarima, pa i bombardovanjem u drugom svetskom ratu.

Promena je jedina konstanta

Naravno, kako su se vremena menjala, tako je i sama potražnja za građevinama tih tipova postajala manja, pa se i firma u poslednjoj četvrtini dvadesetog veka okrenula građevinama poput hotela i bolnica. Ipak, kompanija kao da se nije dovoljno brzo prilagodila svim promenama na tržištu, nije bila spremna za novi pristup, ili je kasno krenula sa pripremama za nove tržišne uslove, pa više nije bila tako dominantna, niti je imala tako značajne rezultate. Naprotiv, polako je ulazila u poslovne probleme.

Nažalost, 2006. godine je kompanija postala filijala građevinske korporacije Takamatsu Corporation, nakon značajnih finansijskih problema u koje je dospela i nemogućnosti da servisira značajne finansijske obaveze koje su dospevale. To se desilo u trenutku kada je firmom Kongo Gumi upravljala četrdeseta generacija iste porodice.

Duh firme Kongo se održao kroz Takamatsu, ali je sigurno gorka pilula bilo potpadanje pod firmu koja je otpočela sa radom 1917. Godine, kada je Kongo Gumi slavio 1339 godina poslovanja. Masakazu Kongo, koji je bio na čelu kompanije, sigurno to zna najbolje.

Izgleda da je ipak važno izdržati prvih 1400 godina, ali ni posle toga nema opuštanja, trka se nastavlja. Važno je pratiti i predviđati trendove, sa već dobrim startnim pozicijama biti korak ispred drugih, nekada i praviti zaokret u odnosu na prethodne aktivnosti i pristupe… ali, nikako ne dozvoliti da se porodični “olimpijski plamen” ugasi.

Generacija Y i zašto je voleti

Sadržaj

Generacija Y ili Milenijalsi, rođeni između kasnih 80-tih i ranih 2000-tih

Uzmimo da današnji šefovi i direktori imaju 40 – 60 godina. Naravno, skala se proteže i niže do 30 i uzbrdo do nekih 65 (svaka čast izuzecima) ali jedan tipičan direktor agencije, na primer, ima između 40 i 50. Od istih često čujem žalbe na mlade radnike (i praktikante), koje su najčešće formulisane kao „radi sve na svoju ruku“, „misli da sve zna“ ili „ne poštuje autoritete“. Verovatno postoje slučajevi kada je to istina. Ali postoji još jedna istina – današnji klinci zaista mahom znaju više nego nekadašnji klinci.

Postoji mnogo različitih tumačenja podela generacija. Ako govorimo o ljudima koji i danas žive, generacije se dele ovako:

 • Veika generacija – rođeni između 1925. i 1945.
 • Baby Boomers – „posleratna“ deca koja su preplavila svet, između 1946. i 1965. (gde možemo svrstati najveći borj gorepomenutih direktora)
 • Generacija X, od polovine 60-tih do sredine 80-tih
 • Generacija Y ili Milenijalsi, rođeni između kasnih 80-tih i ranih 2000-tih
 • Generacija Z, koja se upravo rađa ili još nije punoletna.

Kada pričamo o gorepomenutoj borbi, ona se dakle vodi između jednog izdanka „baby boom“-a i jednog Milenijala. Međutim, obe strane imaju pravo.

generacija y nezadovoljstvo unosi kao stalnu konstantu u preduzetništvo, što ne mora biti loše
Generacija Y nezadovoljstvo unosi kao stalnu konstantu u preduzetništvo, što ne mora biti loše

Generacija Y se karakteriše kao nikad zadovoljna

Na ovaj razvoj događaja uticao je niz političkih i socijalnih promena i uslova u kojima su naši roditelji i njihovi roditelji živeli. Postoje čitavi naučni radovi koji se bave pitanjem zbog čega je Generacija Y nesrećna, budući da su slučajevi depresije dva ili tri puta veći u odnosu na generaciju iza njih. Kada podvučemo crtu, razlog je manje ili više uočljiv već na drugi pogled.

Pre svega, baby boomers-i su imali privilegiju da svedoče najvećem prosperitetu čovečanstva u skorijoj istoriji.

Svet je išao uzlaznom putanjom. Sve je mnogo bolje nego što si očekivao.

Ove ljude je, takođe, napravila i vaspitala generacija koja je prošla kroz veliki rat (ponekad i dva), kada se standard života u svetu merio sigurnim krovom nad glavom i redovnim primanjima, a onda lepotom kućnog ognjišta. To znači da se od dece očekivalo da budu dobri i vaspitani i zahvalni na poslu koji im obezbeđuje preživljavanje. Ukratko, nije se očekivalo mnogo. A onda su se prilike u svetu popravile i „bumersi“ su dobili i postigli mnogo više nego što se od njih tražilo – i oni su bili zadovoljni. Poštenim i upornim radom se moglo doći do sigurnog posla, do novih čizama, nedeljnog ručka, a možda i kuće sa podšišanim travnjakom.

Generacija Y je povećala svoja očekivanja

Svet je bio veći i dostupniji nego što se činilo, a ljudi upućeni jedni na druge. Onda su na svet došla njihova deca. Trčala su parkićima, igrala lastiš i fudbal, išla na ekskurzije. „Tvoje je samo da učiš!“ (tako su im govorile majke)

Taman kada su malo stasala – bum! Otvorio se svet o kome niko nije ni sanjao. Internet je otvorio vrata ka svemu što te je ikada zanimalo ili nisi ni znao da te je zanimalo i mogao si da vidiš i čuješ kakvi se sve životi mogu živeti. I počeo si da sanjaš i da želiš svemir, jer svemir je dostupan, a tvoje je bilo samo da učiš. Tako ćeš i ti obezbediti siguran posao, a onda i ekonomski prosperitet i sigurnost za svoju porodicu. Međutim, nove mogućnosti i pre svega nova saznanja su novoj generaciji dale velike i lude ambicije – „mi ne želimo zapadnjački san – mi želimo da živimo svoj san“.

Moderan pokušaj hipika nije za posledicu imao nikakvu veliku revoluciju niti masovne pojave narkomanije kako predrasude nalažu, ali ne možemo da ne primetimo koliko se svest mladih razlikuje od svesti roditelja u istom životnom dobu.

Generacija Y i preduzetnički duh

Izvesna doza samouverenosti koja zna da preraste u nadmenost ima na drugom tasu izrazit preduzetnički duh. Ljudi zaista primećuju prilike, svoje okruženje i rupe koje se daju popuniti manjim ili većim poslovnim poduhvatima, odakle sve masovnije cvetanje startap kulture i uopšte gledanje na biznis kao sredstvo pozitivnog uticaja.

internet je promjenio stanje
Internet je promjenio stanje

Beskonačni sati na internetu, „buljenje u kompjuter“ i „facebook život“ imaju svoj antitet i vidu svesti o svetu u kome živimo. To iziskuje kritičko razmišljanje i odbja prihvatanje ideala serviranih na tanjiru.

Isto tako, to podiže svest o globalnim pitanjima od velike važnosti, kao što je ekologija i održivost. U mom udžbeniku iz biologije ili prirode i društva se nalazio samo jedan mali odeljak koji govori o uticaju industrije na naruševanje kvaliteta vazduha. Niko nije rekao da sam možeš da doprineseš zaustavljanju klimatskih promena i zagađenju okoline, makar počeo od parkića iza svoje zgrade. Mnogi danas znaju da i na mikronivou, u toku svog životnog veka mogu svojim ponašanjem da utiču na dobrobit planete. U istu grupaciju možemo da stavimo i odvajanje od televizije (je li moguće da kompanije još uvek plaćaju sumanute cifre da plasiraju proizvode milenijalsima na TV-u?), što znači da se sadržaj koji ćemo upijati ipak donekle bira.

Generacija koja nikad nije zadovoljna – uvek može bolje, više, brže. Ovaj karakteristični neizdrž je posledica veikih promena (najpre tehnoloških) kojima Milenijalsi svedoče i koje se događaju iz dana u dan. Nema strpljenja za birokratiju, čekanje u redu (čak i oni pakleni redovi za novi ajfon polako nestaju), čekanje dragog da se vrati sa odsluženja vojnog roka, čekanje boljeg sutra.

Jer ako bi „uvek moglo bolje i više“, onda ćeš i probati da dostigneš bolje i više. Svedočenje promenama može da znači i stalnu spremnost na promene i multitasking na poslovnom i opštem nivou.

Na kraju, sa svim ovim vrlinama i manama, generacija Y je možda prva koja broji toliko ljudi dovoljno ludih da misle da mogu da promene

Profil idealnog zaposlenika

Sadržaj

Profil idealnog zaposlenika zavisi od kriterija koji su vam važni pri odabiru novih kandidata

Kada tražite kandidata za radno mesto u svojoj firmi, veoma često u svojoj glavi imate određenu sliku o tome kako bi trebalo da izgleda ne samo radna biografija te osobe, već i kako se ona sama ponaša, izgleda i slično. I ponekad može biti teško odvojiti tu sliku od onoga što vam je zapravo na raspolaganju.

Uspeh profesionalne selekcije direktno je povezan sa time koliko su jasno definisani kriterijumi koji su vam važni za odabir novozaposlenog. I ti kriterijumi međusobno se razlikuju po svojoj „težini”, odnosno po tome koliko su prioritetni. Na primer, može vam biti daleko važnije da li osoba zna da koristi neki specijalizovan softver od toga da li je završila studije na ovom ili onom univerzitetu.

svaka pozicija zahteva drugačiji profil
Svaka pozicija zahteva drugačiji profil

Međutim, ponekad možemo biti previše usmereni ka tim kriterijumima, tragajući uporno za nekim ko bi se uklopio u šablon koji smo sami stvorili. Tome svakako doprinose i određeni trendovi koji postoje na polju zapošljavanja, ali i biznisa uopšte.

Nametanje trendova

Jedan od takvih trendova ili, tačnije, uvreženih mišljenja jeste da je poželjno da svaki kandidat bude komunikativan, ljubazan, prodoran, energičan i slično. Ova takozvana tiranija ekstraverzije nameće ljudima zahtev da moraju biti takvi kako bi se uopšte našli pod radarom potencijalnih poslodavaca, što je samo delimično tačno.

Naime, ako tražite osobu koja će raditi u prodaji, marketingu ili će na bilo koji drugi način dolaziti u kontakt sa većim brojem drugih ljudi ili kupcima, onda zaista jeste poželjno da ona ima takve osobine. Međutim, ako tražite nekoga ko će umeti da vodi računa o nabavci ili da piše kodove, onda to da li će takva osoba biti prodorna ili tiha i nenametljiva zaista ne igra nikakvu ulogu u tome kako će ona obavljati svoj posao.

Zato je profil idealnog kandidata – nepostojeći, posebno ako ne preciziramo za koje radno mesto. Međutim, i kada je u pitanju definisano radno mesto, isto se veoma lako može desiti da upadnemo u zamku idealnog kandidata.

Kako ne upasti u zamku idealnog zaposlenika

Tako obično zamislimo osobu – stvarnu osobu – određenog pola, godina, iskustva, osobina, veština – kao idealnog kandidata i može se desiti da nam odlični kandidati promaknu samo zato što iščekujemo da će možda baš sledeći biti taj idealan. A idealan može, a i ne mora da se pojavi. Ikada.

definicijom kriterijuma izbegavamo pristrasnosti
Definicijom kriterijuma izbegavamo pristrasnosti

Definisanost kriterijuma je najbolji lek za ovakve vrste pristrasnosti. To se može postići tako što će se najpre izlistati svi kriterijumi koje očekujemo od svojih zaposlenih, a koje možda i ne želimo da stavimo u sam tekst oglasa. Potrebno je sve ih izlistati na jednom mestu, a zatim o svakom od njih promisliti i dodeliti mu određenu težinu.

Recimo, za posao menadžera društvenih mreža nije neophodno da osoba ima završen fakultet, ali je za posao građevinskog inžinjera bitno ne samo da ima završen fakultet, već možda i da ima odgovarajuću licencu. Zato će nam u prvom slučaju kriterijum obrazovanja biti sporedan, ali u drugom će biti ključan.

U procesu odabira kriterijuma koji su stvarno bitni nema prečica. To znači da ćete za svako radno mesto morati da promislite šta je ono što vam je zaista potrebno, a zatim i da proverite u praksi koliko su vaši kriterijumi realni i utemeljeni. Naravno, ovakve provere prilično su skupe – ako organizujete selekciju sa pogrešno postavljenim kriterijumima ili, još gore, zaposlite osobu koja ne poseduje (uopšte ili dovoljno) veštine koje su za njeno radno mesto potrebne.

Profil idealnog zaposlenika se menja od pozicije

Zato je potrebno tri put meriti, a jednom seći, kako biste povećali šanse da ste doneli odluku koja je zasnovana na realnim, objektivnim procenama, a ne na željama, predrasudama ili nerealističkim očekivanjima. Zato u ovaj proces možete uključiti i druge važne ljude iz firme – bilo da su vaši najbliži saradnici ili osobe koje će neposredno sarađivati sa novim zaposlenim i koje, možda i bolje od vas, imaju prilično jasnu ideju o tome koje veštine i kompetencije bi takva osoba trebalo da ima.

Ali, pre svega – zaboravite na potragu za idealnim zaposlenim, jer on možda i ne postoji. U profesionalnoj selekciji stvari se ne posmatraju jednostrano – nije nam važno kakva je neko osoba generalno, već nam je bitno u kojoj meri se ono što ta osoba donosi u firmu poklapa sa onime što nam je potrebno.

Za bolje poslovanje uspostavite efikasne i efektivne procese

Sadržaj

Poslovanje će vam napredovati samo ukoliko postavite efektivne i efikasne procese u njemu

U poslovanju firme, niste u mnogo drugačijoj situaciji nego neki košarkaški trener, koji želi da pobeđuje sa svojim timom. Da, to i Vi želite, taj tim su Vaši saradnici. Trener zna da njegov najbolji igrač treba da ubaci 30 poena da bi ekipa pobedila. Na kraju, odlično je, igrač jeste ubacio očekivanu kvotu. Ipak, trener nije baš srećan, jer je igrač pogodio 3 šuta od 11 pokušaja za tri poena (27%), 7 od 18 za dva poena (39%), i 7 od 12 za jedan poen (58%).

Zamislite i neku farmaceutsku kompaniju, koja proizvodi određeni lek. Napravi odličan proces, koji će biti vrlo efikasan i za adekvatno vreme, sa odgovarajućim resursima, proizvesti planirani lek.

Odlično, eureka, lek je proizveden, u odgovarajućim dimenzijama, u odgovarajućoj boji, masa odgovara onoj koja je data specifikacijom. Jedino pitanje je… zašto smo pravili taj lek? Valjda, jedini razlog bi bio da bi on delovao i nekome pomogao.

Zamislite da takav lek testirate, i… ne daje rezultate. Ne deluje. Pitate se, zašto ste ga onda i proizvodili, gde ste pogrešili, kako niste dobili ono što ste želeli, i to baš u onom delu koji Vam je najbitniji, u funkcionalnom.

poslovanje zavisi od efikasnosti i efektivnosti procesa u njemu
Poslovanje zavisi od efikasnosti i efektivnosti procesa u njemu

Niko neće želeti da kupi ono što vi prodajete, koliko god to bilo lepo, stilizovano, ako to ne rešava njihove probleme. Da, to je ono što ljudima treba, to je ono što traže- da radi ono što njima treba, da daje pravi efekat. Da, baš to- da bude efektivan.

Obe stvari su veoma važne u poslovanju, efikasnosti i efektivnost. Postoje situacije u kojima će neka od njih biti važnija za Vas ili kupce, ali će i Vama i njima biti važne obe.

Efikasnost i efektivnost u vašoj firmi treba da se mere novcem

Ipak, pre nego što dođete do kupaca, veoma je važno da uspostavite procese u Vašoj firmi tako da u njima imate efikasnost i efektivnost. Ono što je Vama veoma bitno, jeste da su obe ekonomske kategorije, mogu se izmeriti novcem, i uvek ćete ih videti i kroz novac.

Stalno slušate o efikasnosti, koja u stvari pokazuje koji je odnos rezultata koje ste ostvarili i resursa koje ste za to upotrebili. Treneru u košarkaškoj ekipi je to važno, jer nije isto da li će igrač ubaciti pet trojki iz osam ili iz trinaest pokušaja. Idealna bi bila stoprocentna efikasnost u svemu što radite, ali to nije uvek tako.

Da li to što radite ima efekta

Mnogo manje se priča o efektivnosti, koja zapravo pokazuje ono što i naziv kaže- da li je to što ste radili imalo efekta i da li ste ostvarili planirano. Za neke stvari postoji narodna izreka „bolje da niste ni radili“, koja se upravo odnosi i na situacije kada efekat nije postignut.

vi plaćate lošu efektivnost
Vi plaćate lošu efektivnost

U čemu se može meriti efikasnost? Baš u svemu što radite. Cilj jeste da u svakom procesu, i svakoj aktivnosti u procesima, maksimalno povećate efikasnost.

Zamislite proces koji ima samo pet aktivnosti: A=86%, B=92%, C=94%, D=89% i E=98%. Idealno bi bilo da je efikasnost u svakoj aktivnosti 100%, pa da i efikasnost čitavog procesa bude 100%. Ukupnu efikasnost ćete dobiti kao proizvod, pa će biti 0,86*0,92*0,94*0,89*0,98=0,65. Ovih 0,65 ili 65% i ne izgleda tako loše, osim ako razmišljate o Vašim stvarnim procesima.

Pre nego što zamislite neku veliku svetsku kompaniju, ovo može biti i primer bilo kojeg procesa u Vašoj firmi. To može biti i palačinkarnica, sa aktivnostima: A-sipanje testa, B-pečenje, C-mazanje sadržaja, D-savijanje i pakovanje, E-isporuka. Može biti i proizvodnja drvenih stolica: A-izrada delova, B-sklapanje, C-farbanje, D-lakiranje, E-tapaciranje.

Zamislite da od imate mesečnu tražnju sa tržišta od 1000 komada. Normalno, potrudićete se da ih proizvedete, plasirate, dobijete klijente i ostvarite prihod/profit. Međutim, sa efikasnošću u procesu od 65%, na izlazu ćete imati samo 650 validnih proizvoda, bilo da su palačinke, stolice, ili nešto sasvim treće. Ne moraju biti to proizvodi, mogu biti i usluge koje pružate.

Da, proizveli ste 650 validnih, valjanih, onih kakve kupci žele i za koje su spremni da plate. Ali, šta je sa preostalih 350? Valjda nećete izgubiti te kupce, nego ćete i njima isporučiti ono što traže i žele. Tu ćete se opet sresti sa problemom one efikasnosti, onih 65%, jer ćete opet imati samo 65% zadovoljavajućih proizvoda.

Vratićete se na matematiku i pitanje koliko zapravo treba da proizvedete, da biste imali 350 korektnih, X*0,65=350. Odgovor je 539, odnosno 209 više od potrebnih 350. Znači, u prvoj rundi ste imali 350 defektnih proizvoda, plus sada 209, ukupno 559.

Znači, da biste proizveli 1000 valjanih proizvoda, “morate” imati 559 loših. Ne morate, ali je Vaš sistem trenutno takav. Ako ne uradite nešto da to promenite, to Vas čeka i u sledećem ciklusu, i u sledećem koraku, i sledećeg meseca.

Vi plaćate loše procese u poslovanju

Ništa tu nije sporno, bitno je da su Vaši kupci onih 1000 komada na kraju dobili ono što su želeli, što je za Vaše poslovanje veoma bitno. Međutim, ko će platiti onih 559 loših? Vi. Niko drugi. Nećete platiti samo materijale koji su uloženi, već i bruto radne sate ljudi koji su radili, platićete i struju, amortizaciju sredstava, sve komunalije, itd, itd.

Ako samo napravite grubu kalkulaciju, videćete kolika je cena te (ne)efikasnosti, koliko Vas ona košta. Ipak, nje ćete postati svesni tek kada počnete da merite efikasnost. Pravi trenutak da počnete da merite jeste sam početak poslovanja. Da biste je unapredili, morate imati podatke.

efektivnost i efikasnost se uvijek isplate
Efektivnost i efikasnost se uvijek isplate

Kupac bi se oduševio kako ste bili efektivni, kako ste mu isporučili šest stolica po njegovoj meri i potrebama, kako u njima može udobno da sedi i da više nema problem sa leđima. Kada biste mu rekli da ste morali četiri da upropastite, da bi on dobio šest, verovatno bi komentar bio: “Izgleda šašavo, ali mene leđa više ne bole”.

Iz njegovog ugla jeste tako: nije mu jasno zašto tako rasipate resurse, ali je zadovoljan onim što je dobio. Njega posebno zanima efektivnost, a Vi se posebno pozabavite efikasnošću. Sledećeg trenutka, kada bude kupac želeo po šest stolica na svaka dva dana, biće mu bitna i efikasnost, Vaša sposobnost da mu proizvode isporučite sa što manje trošenja njegovog vremena i drugih resursa.

Kupcima je bitno da Vaš lek deluje. Ne zanima ga koliko ste potrošili na razvoj, proizvodnju, isporuku… Vama je sve to, itekako, bitno.

Vodite računa o svom poslovanju. Efektivnost, ali i efikasnost. Uvek se isplati.

Generacija milenijalaca ili kako da posmatrate svet njihovim očima

Sadržaj

Mlada generacija potrošača uvijek je bila ciljna skupina proizvođača

Sećate li se onih, za brendove mnogo srećnijih vremena, kada je bilo dovoljno imati odličan proizvod i sjajnu reklamu?

Nije se tada moralo toliko obigravati oko potrošača. Odnosno, moralo se, ali je često bilo dovoljno jednom im servirati kakvo nezaboravno iskustvo, i dobili biste ih za vjek i vjekov.

Doduše, pre no što je tehnologija zagospodarila svetom (pa tako i ljudskim, a naročito potrošačkim životima i navikama), činilo se kako ni potrošači nisu bili toliko zahtevni. Pod uslovom da su proizvodi i usluge služili svrsi, kupci i klijenti vraćali bi se svojim najdražim brendovima gotovo po difoltu.

Milenijalci ili generacija koja se ne boji preispitati dosadašnja pravila

Danas su, pak, stvari mnogo drugačije. Ni brendovi ni potrošači nisu što su nekad bili – mada, odličan proizvod i sjajna reklama i dalje su nepromenljive konstante. Tražite li ovome krivca, naći ćete ga tamo gde se munjeviti razvoj tehnologije udružuje sa dolaskom novih generacija – generacija koje znamo kao milenijalci, a koje su rade preispitati sva dotadašnja (ne)pisana pravila i stvoriti neki novi, potpuno drugačiji brand experience.

generacija kojoj je brzina i promjena sinonim
Generacija kojoj je brzina i promjena sinonim

Samim tim što su odrasli ruku pod ruku s tehnologijom, milenijalci su brendovima zadali novi zadatak – da pokušaju da ih isprate; ili – još bolje – da budu korak ispred njih. Dakle, ne uzdajte se u to da ćete ih osvojiti po difoltu. Oni će, doduše, i dalje prepoznavati brendove koji su osvajali lojalnost starijih generacija. Međutim, njihove vrednosti i očekivanja biće potpuno drugačiji, a to bi naročito mogao biti izazov za one koji tek polaze putem brand buildinga i brand awarenessa.

Generacija milenijalaca je naviknuta na brze promjene

Jer, nije baš zahvalno kada imate posla sa generacijom sviknutom na brze promene. Ona će, pre svega, biti lako privučena svakom novotarijom, i neće podnositi ukoliko se previše dosađuje. Na koji način onda „kupiti“ milenijalce, i kako da danas brendovi udovolje njihovim apetitima?

Pa, recimo, tako što će prepoznati da lojalnost novih generacija funkcioniše po sasvim drugačijim principima. Tačnije, ona danas podrazumeva da ljudi svesno i promišljeno analiziraju svako iskustvo koje im brendovi pružaju. Na osnovu toga, milenijalci će – opet krajnje svesno i promišljeno – odlučiti da li će tim brendovima i sledeći put ukazati poverenje.

Prema tome, očekuju li da im milenijalci budu lojalni sami po sebi, kompanije i brendovi praktično unapred gube tržišnu trku. Stoga se moraju potruditi da svoje kupce iznova osvoje pozitivnim iskustvom – a ukoliko procene da je to iskustvo potpuno u skladu sa njihovim očekivanjima, i milenijalci će na osnovu toga odlučiti zavređuje li određeni brend njihovo puno poverenje.

gerila marketing je jedan od načina kako ih pridobiti
Gerila marketing je jedan od načina kako ih pridobiti

Ovo, doduše, znači i da će brendovi morati da pronađu nove načine da osvoje milenijalce. A poznato je da će, recimo, nove generacije privlačiti sve što na izvestan način prkosi pravilima. Nije iznenađujuće što je, na primer, gerila marketing postao tako popularan vid oglašavanja. Pomeranje granica ili, pak, odbijanje brendova da po svaku cenu pristaju na kompromise – i sve to uz akcenat na originalnost i kreativnost – to je ono što će omogućiti kompanijama da dopru do novih generacija.

Ovde bi trebalo uzeti u obzir još jednu važnu odliku savremenog potrošačkog društva: naime, kršenje pravila često ide ruku pod ruku sa kultom individualizma. Izdvojiti se po nečemu iz mora onih koji liče jedni na druge, za njih je praktično postao svojevrsni modus vivendi. U potrazi za brendovima koji će prepoznati tu njihovu težnju, milenijalcima će svakako biti važne i vrednosti za koje se određeni brend zalaže.

Neutralnost brendova kod novih generacija je nedopustiva

U tom smislu, nove generacije želeće da znaju šta to njihov najdraži brend čini da bi – ne samo svojim korisnicima, već i užoj ili široj zajednici – učinio život boljim. To bi, recimo, moglo biti podizanje svesti o značaju brige o životnoj sredini, uključivanje u akcije humanitarnog karaktera ili, naprosto, ma kakav vid društvene odgovornosti koji će, na ovaj ili onaj način, doprineti kvalitetu života potrošača.

U isto vreme, ovo je i jedan od načina na koji će brendovi pokazati da zaista stoje iza svojih vrednosti. Nekada je, recimo, za kompanije bilo nezamislivo da zauzimaju stav po pitanju nekog gorućeg političkog, ekonomskog ili društvenog problema. Neutralnost se, takoreći, podrazumevala – u suprotnom, postojala je realna mogućnost da kompanije izgube deo svojih potrošača. Naročito je to bio slučaj ukoliko su se uverenja kupaca kosila sa stavovima koje su brendovi podržavali.

Danas je, pak, situacija nešto drugačija: milenijalci će se pojedinim brendovima prikloniti upravo na osnovu njihovih jasno izrečenih stavova. Ne treba zaboraviti da su različiti vidovi društvenog angažovanja takođe važan deo života i kulture novih generacija. Žele li, prema tome, osvojiti njihovo poverenje, i brendovi će morati čvrsto stati iza svojih uverenja.

I to je samo jedan od pokazatelja da milenijalci, zapravo, žele mnogo više od pukog proizvoda ili zvučnog imena. Upravo suprotno – oni će zahtevati da, osim proizvoda koji služi svrsi, dobiju i određeni vid emocionalnog zadovoljenja svojih potreba.

Ovo je, naposletku, jedan od faktora koji bi u potpunosti mogao presuditi prilikom odabira određenog brenda. Što se, pak, samih brendova tiče, to će upravo biti delić koji će čitavi brand experience učiniti sveobuhvatnim i istinski vrednim. Prema tome, imaju li nameru da opstanu u svetu u kome pravila diktiraju neke nove generacije, kompanije će imati zadatak da dobro osmotre taj svet njihovim očima. Tek tada će svoje brendove moći učiniti ogledalom njihovog sveta, i dokazati novim generacijama da, svaki put kada se za njega odluče, uistinu čine pravi izbor.

Šta nas Frenk Andervud može naučiti o biznisu?

Sadržaj

Jedan od likova koji u ljudima izaziva međusobno oprečna osećanja je Frenk Andervud kog u seriji „Kula od karata” (House of Cards) igra Kevin Spejsi

Vremena kada smo televizijske serije posmatrali isključivo kao laku zabavu kojoj smo pribegavali da utrošimo vreme su prošla, a za to je dobrim delom zaslužan kvalitet tih serija. Sada, umesto jednodimenzionalnih likova imamo ljude čiji se karakter razvija i koji u nama mogu izazivati pomešana osećanja.

Jedan od likova koji u ljudima izaziva upravo takva međusobno oprečna osećanja je Frenk Andervud kog u seriji „Kula od karata” (House of Cards) igra Kevin Spejsi. U ovoj TV seriji ogromne gledanosti pratimo najuzbudljiviji deo političke karijere Frenka, ali i njegove žene Kler (Robin Rajt) i već u prvim epizodama postaje jasno da Frenk nije jedan od onih likova koje možemo samo da volimo ili mrzimo.

zato se u ovom tekstu bavimo biznis lekcijama koje možemo naučiti od frenka, fiktivnog predsednika sjedinjenih američkih država, kroz njegove citate i ono što stoji iza njih
Zato se u ovom tekstu bavimo biznis lekcijama koje možemo naučiti od Frenka, fiktivnog predsednika Sjedinjenih Američkih Država, kroz njegove citate i ono što stoji iza njih

Ako ostavimo po strani etičke implikacije Frenkovih dela, onda ostaje činjenica da se od njega i te kako može učiti u kontekstu biznisa. To se, naravno, ne odnosi na bacanje onih koji pitaju nezgodna pitanja pod voz, već na određene principe koje je Frenk demonstrirao tokom svojih političkih igara, a koje i te kako mogu biti korisne preduzetnicima.

Zato se u ovom tekstu bavimo biznis lekcijama koje možemo naučiti od Frenka, fiktivnog predsednika Sjedinjenih Američkih Država, kroz njegove citate i ono što stoji iza njih.

Dok se vi raspravljate o sadašnjosti i prošlosti, ja stvaram budućnost

Ovaj Frenkov citat govori o dve veoma važne stvari za svakog preduzetnika: o viziji i fokusu. Bez vizije ne znamo šta je ono što želimo da postignemo, to jest gde želimo da stignemo. Vizija je neophodna jer ona utire put svim onim operativnim stvarima koje su neophodne da bi se pratio put koji vodi do cilja.

Na tom putu postoje mnoge stvari koje nas mogu ometati i tu na scenu stupa fokus – ne dozvoljavanje da se bavimo stvarima koje ne donose nikakav pomak napred. Upravo bavljenje sadašnjošću i prošlošću bez vizije o tome kako će one da se odraze na budućnost spada u nekonstruktivne aktivnosti.

Naravno, to ne znači da se njima uopšte ne treba baviti, već da treba napraviti razliku između izvlačenja lekcija koje nam pružaju prošlost i sadašnjost sa jedne i lamentiranje nad onim što se desilo ili se dešava sa druge strane.

Čitaj šta piše sitnim slovima

Čitanja onoga što piše sitnim slovima obično se setimo pri potpisivanju nekog ugovora, ali u nešto široj interpretaciji ono se odnosi na to da ne dozvolimo da nam promaknu bitni detalji jer smo obuzeti posmatranjem cele slike.

Većina ljudi sklona je da zanemaruje takve stvari, posebno kada postoji vremensko ograničenje da se neka odluka donese, pa bavljenje finesama može delovati kao gubljenje vremena. Zato nas Frenk podseća da je pametno posvetiti pažnju i sitnim slovima, posebno što se upravo njima često pišu veoma bitne stvari i nisu bez razloga sitna.

ne smemo dozvoliti da nam promaknu detalji jer smo obuzeti posmatranjem cele slike
Ne smemo dozvoliti da nam promaknu detalji jer smo obuzeti posmatranjem cele slike

Imajte to na umu sledeći put kada se budete spremali da odreagujete impulsivno – da li je cena koju ćete platiti zbog brzine velika i da li ste svesni da postoje detalji na koje možda dovoljno ne obraćate pažnju, a i te kako su važni.

Volim da podržavam ljude koji žele da uspeju

Iako je Frenkova ideja uspeha za mnoge ljude nešto za šta treba imati dobar želudac i isto tako vrlo fleksibilno poimanje toga šta je moralno a šta ne, ovaj citat kazuje o tome da se uspešni ljudi (šta god to značilo; u ovom kontekstu je uspeh u biznisu) okružuju uspešnim ljudima. I ne samo da se okružuju, već ih podržavaju, imaju sa njima mentorski ili partnerski odnos.

Isto se odnosi i na investiranje svoje energije, ali i novca u ideje i ljude koji imaju potencijal. Da nema toga, ne bi bilo ni mnoštva sjajnih realizovanih ideja, a za takav stav prema drugima koji su na sličnom putu kao i mi neophodno je zauzeti perspektivu koja se primarno odnosi na podršku ambicioznim ljudima, a ne na doživljavanje njih kao buduće konkurencije.

Za podržavanje onih koji imaju ambiciju koju i mi kod sebe prepoznajemo potrebno je izrasti iz uloge radnika u ulogu mentora, i to je ono što čeka svakog preduzetnika koji želi da razvija svoj biznis.

Neću dozvoliti da budem primoran da dajem obećanja koja ne mogu da ispunim

Davanje obećanja koja su neispunjiva i te kako je rasprostranjeno u marketingu. Bez obzira na to da li se odnosi na takva obećanja ili na ona na koja se obavežete lično, Frenk nas lepo podseća na to da ne bi trebalo da dopustimo da se nađemo u situaciji davanja lažnih obećanja.

Zato je važno biti realističan u proceni toga u kojoj meri se nečija očekivanja mogu zadovoljiti, bili to kupci, poslovni partneri ili, na kraju krajeva, mi sami. Dakle, takva realističnost podrazumeva da imamo uvid u to šta je ono što stvarno možemo da obećamo i ispunimo, odnosno gde je granica između realističnog i neralističnog očekivanja.

Davanje obećanja koja se ne ispunjavaju dugoročno se može veoma negativno odraziti na reputaciju – vas, vaših proizvoda ili usluga i samim tim vaše firme. Ulozi su veliki i zato je pametno pažljivo rukovati sopstvenim obećanjima.

Trči kao maratonac, a ne kao sprinter

Preduzetništvo je sličnije maratonu, nego sprintu. To nije jednokratna bitka koja se izgubi ili dobije, već je konstantan proces dolaska do cilja, kroz mnoštvo manjih ciljeva i etapa.

Frenk nas podseća da je ovaj pristup dobar za ma koju delatnost koja zahteva vreme i strpljenje, tu tako važnu osobinu koju svaki preduzetnik mora da razvija kako bi uspeo da pronađe pravu meru između delanja odmah i onda kada je to najprimerenije.

izdaja se ne prašta
Izdaja se ne prašta

Isto tako, kod preduzetništva nije reč samo o dolasku do cilja, kao i u maratonu, već i o samom putu dolaska do cilja, pošto će za to biti potrebno vreme, a to vreme može biti ispunjeno brojnim stvarima od kojih mnoge sasvim sigurno neće biti prijatne niti lake.

Nikad nemoj izneveriti svog partnera

Od prve pa do poslednje emitovane epizode ove serije, kao jedna od centralnih tema postavljen je odnos između Frenka i njegove ništa manje ambiciozne žene Kler. Od izjava i dela koja govore o njihovoj ljubavi i povezanosti, do najljućeg neprijateljstva, odnos Frenka i Kler nam kazuje da je pametno važne i bliske ljude držati blizu.

Ako poznajemo dinamiku njihovog odnosa, moglo bi se reći i da je tu na snazi ona „Prijatelje drži blizu, a neprijatelje još bliže”; ali za potrebe lekcije iz preduzetništva, ograničićemo se na ono da je mudro ostati lojalan svojim partnerima čak i onda kada su okolnosti teške i neizvesne.

Setimo se da je za Frenkov uspeh dobrim delom zaslužna Kler, a ako u obzir uzmemo njene ambicije i načine na koje je spremna da dođe do svojih ciljeva, onda postaje jasnije zašto Frenk ima takav stav po pitanju bliskosti sa partnerima i drugim važnim ljudima.

Ako ti se ne sviđa kako je postavljen sto, preokreni ga

Frenka Andervuda možemo opisati brojnim pridevima, ali reći za njega da je neko ko se lako miri sa okolnostima bilo bi u najmanju ruku netačno. I ovo je potencijalno veoma dobar savet za preduzetnike, sa dodatkom da je važno razlučiti šta je ono na šta možemo da utičemo, a šta je ono što moramo prihvatiti kao neminovnost.

Međutim, proaktivan stav, koji kaže da pomerimo ili čak prevrnemo sto ako nam se ne sviđa kako je postavljen poručuje da uvek postoji nešto što može da se uradi u susret okolnostima, pa makar se to odnosilo „samo” na to kako ćemo se mi postaviti spram takvih okolnosti.

Iako mnogi Frenka Andervuda smatraju psihopatom (što zaista nije daleko od istine), to ne znači da ne postoje stvari koje ne možemo usvojiti od ovog uverljivog i višedimenzionalnog lika.

Upravo mogućnost viđenja stvari u nijansama sive, umesto kao isključivo crnih ili belih, važna je osobina preduzetnika, pa je gornji opus fiktivnog predsednika SAD prava vežba upravo za takvu vrstu percepcije realnosti, čak i ako vam se, zbog njegovih moralnih skrupula (odnosno nedostatka istih), čini da bi najpametnije bilo precrtati ga sa liste potencijalnih uzora.

Povezivanje sa klijentima na ličnom nivou

Sadržaj

Povezivanje sa klijentima na ličnom nivou ili zašto se u onim malim radnjama na uglu ljudi osećaju kao kod kuće?

Nedaleko od zgrade u kojoj stanujem, nalazi se minimarket za koji bi se, zbog dužine redova na kasi, stekao utisak da se roba u njemu deli besplatno. Dugogodišnji kupci već su navikli na to da će bar desetak minuta čekati u redu za plaćanje, što je gotovo redovna pojava i van uobičajenih jutarnjih i popodnevnih „špiceva“.

Ovaj market jedan je od retkih koji su u krugu od par kilometara uspeli da opstanu više od 2 decenije. Primedbe na kvalitet ponuđene robe gotovo su ravne statističkoj grešci, ali to nije jedini razlog zbog koga će kupci i dan-danas radije prešpartati koju ulicu više i stoički podneti onu gužvu prilikom plaćanja.

U trenucima kada se odnos prodavac-klijent svede na automatizovano „dobar dan, izvolite, hvala, doviđenja“, model poslovanja manjih preduzeća, u kojima vas zaposleni dočekaju sa iskrenim, širokim osmehom i oslove po imenu ili nadimku, ume da načini neverovatnu razliku.

Ne samo da se kupci praktično osećaju „kao kod kuće“, već je i proces kupovine mnogo manje stresan. Iz perspektive vlasnika, upravo ta prisnost i intimnost odlučuju o kvalitetu odnosa koji će izgraditi sa potrošačima. Isto tako, ovaj faktor često i kupcima predstavlja jedan od glavnih motiva da nekome ukažu svoje poverenje.

lični kontakt je nezamenjiv za mala preduzeća i povezivanje sa klijentima
Lični kontakt je nezamenjiv za mala preduzeća i povezivanje sa klijentima

Mala preduzeća – poput marketa sa početka priče – imaju tu specifičnu prednost prilikom uspostavljanja i razvijanja veze sa kupcima upravo zbog svakodnevnog kontakta koji sa njima ostvaruju.

Svako u okruženju ima bar nekoliko primera ovakvih simpatičnih dućana, kojima srdačan i prijateljski odnos prema kupcima predstavlja karakterističan zaštitni znak. Na osnovu njihovih primera uočava se prvenstveno prednost direktnog kontakta sa potrošačima, dok oni koji takav odnos teže da izgrade, istovremeno mogu sagledati i na koje je sve načine to moguće postići.

Budite strpljivi

Kao i sve ostalo, razvijanje dugoročnog i trajnog odnosa poverenja najpre zahteva strpljenje. Stavite se u poziciju svojih klijenata – verovatno ni sami ne biste želeli da se prilikom kupovine osećate kao da ste pod pritiskom.

Posvetite se tome da klijentima ukažete šta konkretno za njih možete učiniti, i usmerite pažnju na negovanje kontakta kako sa dugogodišnjim, tako i sa novim kupcima. Na osnovu toga će i oni sami dobiti uverljiv razlog da vam ukažu svoje poverenje.

Upoznajte svoje kupce

Proces upoznavanja jedna je od onih karakterističnih prednosti malih preduzeća koja sa svojim kupcima već imaju izgrađen prisan odnos. Na primer, ukoliko ste zapamtili neke specifične informacije – bilo da su to imena klijenata ili pak detalji iz njihovog svakodnevnog života koje su sa vama podelili – to može predstavljati osnov na kome ćete taj odnos poverenja dalje razvijati.

za upoznavanje sa klijentima neformalni razgovori im sugerišu da ih ne gledate isključivo kao potrošače
Za upoznavanje sa klijentima neformalni razgovori im sugerišu da ih ne gledate isključivo kao potrošače

Naime, kroz povremene neformalne razgovore u kojima ćete pokazati interesovanje za tzv. uobičajene probleme klijenata, sugerisaćete im da ih ne posmatrate isključivo kao potrošače kojima želite da prodate proizvod, već se prema njima odnosite kao prema sebi ravnima. Ne zaboravite da svakome prija malo pažnje, te da će se ljudi osetiti polaskano kada shvate da ste zapamtili pojedine njima značajne „sitnice“.

Pre svega, postavljajte pitanja

Dozvolite klijentima da vam daju do znanja šta je ono što im je tačno neophodno, a što im vi možete pružiti. Postavljajte im pitanja i na njih odgovarajte promišljeno i bez žurbe – jer na osnovu vaših ishitrenih odgovora klijenti vrlo lako mogu steći utisak da ih ne slušate pažljivo.

Ponekad je, umesto usmerenosti na isticanje ponude, važnije da svoje klijente najpre saslušate, jer ćete im, na osnovu informacija koje vam pruže, mnogo lakše objasniti kakve dobiti ili koristi mogu imati od vaših proizvoda.

Udvarajte se klijentima

Poneki marketeri rekli bi da je prodaja slična udvaranju – s vremena na vreme, klijente morate impresionirati i „zavesti“ kako biste ih naveli da vam uzvrate pažnju. Pružite im razlog da to zaista i učine tako što ćete im ponuditi i više od onoga što bi inače očekivali. Usput im dajte prostora da sami odluče da li žele da prihvate vašu ponudu. I, naravno – poštujte njihov izbor, kakav god on bio.

ponudite klijentima više nego što očekuju
Ponudite klijentima više nego što očekuju

S vremena na vreme, pričajte i o sebi

Ovo je još jedan od načina da odnosima sa klijentima date ličniji kontekst. Kada uočite da su spremni da vam otkriju poneke detalje o sebi, uzvratite im na identičan način dajući im do znanja koliko vam njihovo poverenje znači.

Pojedina istraživanja pokazuju da će se potrošači, sasvim očekivano, mnogo lakše odlučiti na kupovinu ukoliko i sami prodavci sa njima podele neke lične informacije. U kontekstu jačanja veze sa potrošačima, navedeni pristup i te kako može uticati na pozitivan utisak koji će klijenti o vama steći.

Nije baš uvek sve u tehnologiji

Iako je lakše potencijalnom klijentu poslati newsletter ili interakciju svesti na e-mail prepisku, kontakt „uživo“ je u velikom broju slučajeva ipak mnogo značajniji i efektivniji za povezivanje sa klijentima.

Bez obzira na nesumnjive prednosti digitalne komunikacije – poput olakšanog poslovanja i mogućnosti bržeg dolaska do veće ciljne grupe – direktan, oči-u-oči razgovor sa klijentima i dalje se smatra kao više nego poželjan.

Štaviše, preduzeća koja previđaju značaj direktnog kontakta, rizikuju da svoje potencijalne klijente „prepuste“ upravo onima koji shvataju koliko je važno uložiti u ostvarivanje suštinski kvalitetne međusobne komunikacije.

Zbog toga je u interakciji sa klijentima davanje svojevrsnog „ličnog pečata“ isto toliko značajno kao i kvalitet ponuđenih proizvoda ili usluga. A u to već odavno ne sumnjaju oni koji svakodnevnu nabavku obavljaju u prijatnom društvu vlasnika onih malih dućana na uglu.

Inspiracija iz filmova za vaše preduzetničke dane

Sadržaj

Inspiracija iz filmova vam može pomoći kada imate loše dane

Svi imamo dobre i loše dane. Kada su dobri, onda se osećamo poletno i spretno, ali kada su loši, onda stvari bivaju drugačije. Tada možemo pokušati da se oraspoložimo dobrom muzikom ili nekom drugom aktivnošću koja nas opušta, a u te aktivnosti često spadaju gledanje filmova i čitanje.

Jasno nam je da, usled previše obaveza, jedva stižete i neke možda hitnije stvari, i baš zato smo pripremili 11 inspirativnih citata iz filmova koji vam mogu pomoći onim danima kad se čini kao da se čitav kosmos urotio protiv vas.

u teškim danima inspiracija iz filmova nam može pomoći
U teškim danima inspiracija iz filmova nam može pomoći

Naći istinski originalnu ideju. To je jedini način na koji se mogu izdvojiti. To je jedini način na koji ikad mogu postati značajan

Reči Džona Neša iz filma „A Beautiful Mind” podsećaju nas na važnost originalnosti ideje koju želimo da realizujemo. Ako je to nešto novo i drugačije, odnosno nov pristup starom problemu, onda to zaista može biti nešto po čemu ćete se izdvojiti u odnosu na konkurenciju. Doduše, nije neophodno da sama ideja bude originalna, koliko način da se ona realizuje.

Uradi, ili nemoj. Nema pokušavanja

Ovako učitelj Joda savetuje mladog Luka Skajvokera u „The Empire Strikes Back”. I zaista, ako nešto pokušamo, ishod je da uspemo ili da ne uspemo, nema treće opcije. Kad nešto pokušavamo, onda sebi stvaramo sliku u glavi da je sasvim u redu da i ne uspemo. Jer, to je ipak bio samo pokušaj, zar ne? Sasvim je normalno i očekivano ne uspeti svaki put, ali ušuškavanjem u sferu pokušaja možda ne dajemo sve od sebe kako bismo uspeli?

Najglasniji u prostoriji je najslabiji u prostoriji

Frenk Lukas je u filmu „American Gangster” izgovorio ovu malu, ali važnu istinu, koja se zapravo odnosi na to da dela imaju prednost u odnosu na reči. Svako može da bude glasan, što ljudi i rade baš u situacijama kada se osećaju malim ili nevažnim, pa bukom pokušavaju da privuku pažnju. Slično onoj našoj poslovici „Pas što laje, ne ujeda”, ovaj citat nas podseća da ne izgubimo iz vida prave kriterijume pri vrednovanju nečijeg ponašanja, uključujući i naše sopstveno.

daću mu ponudu koju neće moći da odbije
Daću mu ponudu koju neće moći da odbije

Nemoj mi reći da ne mogu to raditi; nemoj mi reći da to ne može da se uradi

Rečenica Hauarda Hjuza iz filma „The Aviator” srčano se obraća svim onim nevernim, pa i ciničnim Tomama, koji svaku ideju u startu znaju da proglase nemogućom. Naravno, potrebno je zadržati pravu meru u proceni da li je nešto samo teško izvodljivo ili je zbilja nemoguće. Ako je ovo prvo u pitanju, onda je ovaj citat odličan način da ućutkate cinični glas koji govori da nećete uspeti, dolazio on spolja ili iznutra.

Samo nastavi da plivaš

Citat iz „Finding Nemo” moćan je upravo za one dane kada se čini da baš ništa ne ide kako bi trebalo. Tada je i samo plivanje težak zadatak i sve što takvim danima treba raditi jeste zaista „samo nastaviti da plivaš.” Osim toga, ako ste od onih ljudi koji plivaju uzvodno, to jest biraju teži način dolaska do cilja, onda je ova jednostavna, a efektna poruka nešto što bi vam s vremena na vreme moglo biti istinski podsticaj.

Daću mu ponudu koju neće moći da odbije

Kakav bi to bio tekst o citatima iz filmova u kontekstu biznisa a da se ne spomene „Kum” i ništa manje čuveni don Vito Korleone? Nikakav! Zato je tu čuvena rečenica iz ovog kultnog filma, koja nam govori o tome kako je najpametnije ući u pregovore: poznavati ono što je potrebno drugoj strani i zatim joj baš to ponuditi. Potpuno isto se odnosi i na kupce, i zato neka vaše ponude stvarno budu takve da ih je nemoguće odbiti.

Ključna stvar u biznisu su lični kontakti

Diksi Foks je u „Jerry McGuire” filmu izgovorio ovu rečenicu u čiju su se istinitost uverili svi oni koji imaju sopstveni biznis. Ljudi su najdragoceniji resurs kojim raspolažete – kako oni koji su unutar vaše kompanije, tako i svi oni koji predstavljaju vaše lične kontakte, na šta se ovaj citat i odnosi.

Ne mrdaj dok ne vidiš

Malo iščupana iz konteksta, rečenica Brusa Pandolfinija iz „Searching for Bobby Fischer” zapravo govori o važnosti stpljenja. Ponekad su prilike takve da je neophodno reagovati odmah, ali su mnogo češće one u kojima je potrebno stati, promisliti i – čekati. To su obično važne situacije u kojima izgaramo da saznamo ishod, a izazovne su zbog toga što je baš tada potrebno činiti ono što je u tim trenucima najteže – biti strpljiv.

Čak i dobra odluka, doneta iz pogrešnih razloga, može biti loša

Guverner Sem u filmu „Pirates of Caribbean” ovom rečenicom ilustruje važnost svih faza procesa donošenja odluka. Ona oslikava važnost poznavanja svih bitnih faktora koji utiču na tu odluku, što se odnosi i na razloge za njeno donošenje. Sve ono što donosi kratkoročnu dobit, ali je dugoročno pogubno za vaš biznis (kao što je, recimo, obmanjivanje kupaca u vezi sa tim šta proizvod koji nudite stvarno može da učini za njih) preporučljivo je za izbegavanje, jer bi to upravo bio primer odluke koja je zasnovana na problematičnim vrednostima koje će vam se sigurno – a samo je pitanje vremena – obiti o glavu.

Izvinite me, sad moram poći. Gospodin Korelone insistira da čuje loše vesti što je pre moguće

Ponovo “Kum”, ali ovoga puta Tom Hagen, koji ovom rečenicom otkriva da njegov šef želi što pre da se suoči sa situacijom, posebno onda kada je ona nepovoljna. I, zaista, što se pre suočimo sa njom, pre ćemo i doći do rešenja, odnosno onoga što je potrebno učiti da bi se ona razrešila. Skrivanje ili odlaganje donose samo štetu; zato je suočavanje sa lošim vestima poput skidanja flastera sa kože – najbolje je to uraditi brzopotezno i bez suvišne frke!

Mi ćemo promeniti igru

Igra je već odavno počela, ali Bili Bin iz „Moneyball”-a ne želi samo da joj se pridruži, već da je promeni! Promena igre se u kontekstu preduzetništva odnosi na sve ono što ćete vi raditi bolje i drugačije od svih onih koji to već rade. To zaista menja igru; i ne samo to, jedini je pravi, konstruktivni način da se igra izmeni.

Preduzetnička realnost

Sadržaj

Preduzetnička realnost nam daje mnogo dobrih trenutaka koje trebamo pamtiti

Sećate li se sa koliko ste sumnje kročili u priču pod nazivom Samostalni biznis?

I koliko je puta do sada ta surova preduzetnička realnost pretila da uguši vaš entuzijazam?

I taman kada pomislite da ste napokon na dobrom putu, shvatate koliko vas, recimo, mogu koštati nezahvalni klijenti. Do sada ste već sigurno saznali i pravu istinu o gutanju žaba, a polako vam se otkrivaju i sve one stvari o biznisu koje vam niko nije rekao.

Ne zaboravite, pritom, i spisak najgorih saveta koje ste čuli – a koliko ste puta možda i sami poverovali u neke od najvećih laži o preduzetništvu?

U svakom slučaju, ako ste ikada pomislili da je preduzetništvo možda prevelik zalogaj za vas –pridružite se „klubu“. Jer, preduzetnička realnost, naime, često nije nimalo ugodna i prijatna. Zapravo, ponekad će biti toliko nesnosna da ćete na trenutak zaboraviti sve njene dobre strane.

preduzetnička realnost daje mnogo momenata za pamćenje
Preduzetnička realnost daje mnogo momenata za pamćenje

A njih, bez sumnje, ima mnogo, i o tome bi vam svaki prekaljeni preduzetnik mogao naširoko i nadugačko raspredati. Na primer, većina će se složiti sa time da ih je preduzetništvo, na prvom mestu, naučilo preuzimanju odgovornosti. Jer, kada pokrećete samostalni biznis, vi u tom trenutku postaje jedini glavni i odgovorni. Vi ste u ulozi direktora ili rukovodioca, i niko vam neće stajati nad glavom i podsećati vas na pripadajuće vam dužnosti. Od spremnosti da preuzmete  odgovornost sada zavisi i sve što u svojoj profesiji želite da postignete.

Preduzetnička realnost traži mnogo

Na kraju krajeva, biznis nikada nije ni bio za one koji ne shvataju važnost discipline, posvećenosti, doslednosti ili spremnosti na kompromise. Kao preduzetnik, niste odgovorni samo za odluke koje sami donosite, već i za ljude koje zapošljavate, vaše klijente, saradnike i sve koji su na bilo koji način uključeni u vaše poslovanje. A odgovornost sa kojom pristupate poslu nesumnjivo će se pokazati i u ostalim sferama života: od porodičnih i prijateljskih, pa sve do kolegijalnih i svih drugih vrsta odnosa.

empatija je veoma važna veština za napredak u preduzetništvu
Empatija je veoma važna veština za napredak u preduzetništvu

Sem toga, preduzetništvo će vas u velikoj meri naučiti i važnosti empatije. Već odavno nije tajna da je empatija jedan od ključnih saveznika dobrog i uspešnog menadžmenta, a svoje mesto je našla i u procesu pregovaranja i negovanju kvalitetnog odnosa sa zaposlenima.

U tom smislu, sposobnost da saosećate sa drugima i sagledate stvari iz njihovog ugla, neosporno će vam doneti prednost u situacijama kada pokušavate da motivišete svoj tim ili rešite dileme klijenata. Empatija i saosećajnost, prema tome, u biznisu nipošto ne predstavljaju slabost. Upravo suprotno: ove osobine pomažu vam da razvijete fleksibilnost, što vas svakako vodi ka pronalaženju efektivnih i dugoročno održivih rešenja.

A u svemu tome će vam pomoći i sposobnost da stvari sagledate iz više različitih uglova. Jer, preduzetništvo će definitivno promeniti način na koji razmišljate i posmatrate sve(t). Uz 24-časovno radno vreme, ne zaboravite da će vaš uspeh zavisiti i od spremnosti da se prilagođavate trendovima. Za to će vam biti potreban i neprekidan rad na usavršavanju vaših znanja, sposobnosti i veština – a kada po prvi put ulazite u samostalni biznis, za očekivati je da ne možete znati sve.

Možda vam, recimo, nedostaje znanja iz oblasti menadžmenta, ekonomije ili marketinga. Njih ćete, prema tome, savladavati u hodu, i malo po malo, vremenom počinjete sagledavati svet biznisa iz potpuno drugačijeg ugla. Postajete svesni važnosti delovanja na više različitih frontova, a širina koju steknete pomaže vam da bolje razumete različite poslovne procese, suštinu i način rada različitih organizacionih struktura unutar preduzeća ili pak, načine kako da vodite jak i uspešan tim.

preduzetnička realnost
Preduzetnička realnost

Vremenom, što više znanja usvajate, primetićete da postajete samouvereniji, otvoreniji za nova iskustva i spremniji da se uhvatite u koštac sa svakodnevnim izazovima poslovanja – a upravo će vas oni od samog početka staviti na test.

Rizici, neizvesnost, i sve one „sitnice“ na koje vas niko ne može unapred pripremiti, pošteno će vam ispomerati lične i profesionalne granice, isterati vas iz zone komfora i naterati vas da se suočite sa strahovima za koje možda niste ni znali da ih imate.

I to su sve one „čupave“ situacije kroz koje sami morate proći – nekada i više puta – ukoliko zaista želite videti napredak. A ukoliko ste svesni da taj napredak ponekad mora da zaboli, bićete spremniji da prihvatite i one manje dobre strane preduzetništva. Na kraju krajeva, nema boljeg načina da izgradite samopouzdanje nego da na sopstvenoj koži osetite izazove koje će vam preduzetnička realnost doneti.

Podrška vam može biti poslovni partner

Osim, naravno, ukoliko niste odlučili da sve „dobro i zlo“ preduzetništva podelite sa poslovnim partnerom. Osim podrške koju ćete u tom slučaju imati, ravnomerna podela odgovornosti i zaduženja – uz stalno prilagođavanje u cilju postizanja kompromisa – dobijate i lekciju o značaju solidarnosti.

Jer, odnos poslovnih partnera neće uvek biti idealan, niti bi tako nešto uopšte trebalo očekivati. Gledajući, međutim, s pozitivne strane, i te kako imate priliku da naučite kako jedno drugom biti podrška, kako prevazići sukobe mišljenja i kako se zajedno izboriti da vaš biznis ostane na stabilnim nogama.

I to se, naposletku, neće odraziti samo na vaše poslovne relacije, već i na one lične, odnosno privatne. Naučićete kako da se postavite u konfliktnoj situaciji, shvatićete koliko je važno da se zauzmete za sebe, i da pritom budete potpuno iskreni i fer i prema „suprotstavljenoj“ strani.

Jednom rečju, preduzetništvo – ukoliko ga tako posmatrate – ima sav potencijal da vas načini boljom i kvalitetnijom osobom. Sve što ponesete iz tog iskustva – bili to neuspesi, rizici ili, pak, dragocene lekcije – u stanju je da promeni način na koji posmatrate svet, ali i vaš odnos prema sebi i drugima. I to je, na kraju krajeva, samo jedna od lepih strana preduzetništva. Prisetite je se ponekad, i nađite zadovoljstvo u saznanju da je to možda i najbolji izbor koji ste načinili.

Biznis lekcije iz serije Breaking Bad

Sadržaj

Breaking bad je serija koja, u suštini ima, antijunaka, može nas mnogo naučiti o biznisu

Da su filmovi, a u poslednje vreme i TV serije, mnogo više od načina da se potroši vreme, jasno je svima koji su imali prilike da se sretnu sa nekim primerom vrednim pažnje.

Činjenica je da nas omiljeni junaci iz filmova i serija mogu nadahnuti, ili nam barem, na sopstvenim primerima, pokazati brojne situacije iz kojih možemo izvući korisne pouke. Pa čak i ako su ti junaci iz filmova ili, u ovom slučaju, serija, u suštini antiheroji.

Takva je i serija „Breaking Bad”, naziva adekvatno neprevodivog na naš jezik. Iako ima već nekoliko godina kako je prestala da se emituje, činjenica je da je reč o jednom od najboljih serijskih ostvarenja u istoriji mogućnosti da kroz kutiju gledamo male ljude koji u njoj nešto rade. (Ako niste pogledali ovu seriju, ovo je pravi trenutak da prestanete sa čitanjem, ukoliko ne želite da vam otkrijemo neke delove radnje).

skromni počeci su bitni za čvrste temelje preduzeća
Skromni počeci su bitni za čvrste temelje preduzeća

Svi smo svedočili Volterovoj transformaciji, strepeli da li će ga žena Skajler i pašenog Henk provaliti, šta će biti sa njegovim i Džesijevim odnosom… Sve u svemu, od Voltera smo – i pored toga što je postao istinski antiheroj i jedan od onih likova za koje ne znamo da li navijamo ili jedva čekamo da dopadnu nekoj formi pravde šaka – mnogo toga mogli da naučimo.

Počni od malog, misli veliko

Šta je za osnivače Google-a bila garaža, to je za Voltera i Džesija bila kamp prikolica, koju su koristili kao pokretnu laboratoriju za pravljenje kristalnog meta. U početku nisu proizvodili mnogo, ali Volter je počeo da razmatra mogućnost rasta.

Sledeće što se dešava je delanje u pravcu tog cilja: Volt se udružuje sa dilerom koji mu obezbeđuje širu mrežu korisnika, što dovodi ne samo do zarade, već njegov proizvod dobija i odličnu reputaciju.

Naredni korak u ovom pravcu bila je saradnja sa Gasom, vlasnikom lanca restorana brze hrane, odnosno pržene piletine, koja je zapravo samo fasada za distribuciju droge. Gas je Volteru ponudio posao koji se nije mogao odbiti. Voltova zarada se drastično uvećava, a početna tačka – kamp prikolica – sad se čini kao daleka prošlost.

Šta smo ono rekli o delegiranju?

Najvažnije u sledu događaja od kamp prikolice do vrhunski opremljene laboratorije pod okriljem „Los Pollos Hermanosa” je Voltova usmerenost na ono što je njegova najveća snaga – kuvanje meta, dok su distribucija i prodaja od samog starta delegirani, napre Džesiju, a kasnije se proširuju čak i van severnoameričkog kontinenta.

Da je morao sve ovo da radi, u početku bez partnera, kasnije i bez čitave mreže saradnika, da li bi Volt uspeo da postane tako uspešan u onome što radi?

breaking bad pokazuje šta se dešava kad neko zna svoje jake strane i nedostatke
Breaking bad pokazuje šta se dešava kad neko zna svoje jake strane i nedostatke

Važno je imati dobar proizvod

Volter Vajt nije postao Hajzenberg zato što je imao prijatan osmeh. Volter Vajt je postao faca u svom miljeu zato što je bio najbolji u onome što je radio – kuvanju meta. Profesor hemije sa ipak nesvakidašnjim talentom, Volter je svoje znanje i talenat upotrebio kao resurs na kom se čitav njegov biznis model zasniva. Nije prošlo mnogo vremena otkad je postao čuven, pri čemu nemojmo zaboraviti da je reč o crnom tržištu, koje nema vrcave reklame, promotivne akcije i drastične popuste.

Ni u jednom trenutku kvalitet Volterovog proizvoda nije doveden u pitanje. Osim što je bio prepoznatljiv po kvalitetu, ovaj proizvod je to bio i po još jednom detalju – svojoj karakterističnoj svetloplavoj boji, što znači da je na prvi pogled bilo uočljivo o kom proizvodu je reč. Ovo takozvano brendiranje sigurno je pomoglo njegovoj popularnosti.

Potrebni su nam drugi ljudi

Voltov posao ne bi bio moguć bez ljudi, pa su zato odnosi sa njima od ključne važnosti i za njegov uspeh. Volter i Džesi se udružuju u poduhvatu koji će kasnije postati daleko veći od svoje početne tačke, a tokom cele serije fokus je na odnosima sa drugima. Sve što je postigao, Volter ne bi mogao bez drugih ljudi, a posebno bez Džesija na početku. Zato je partnerstvo, odnosno tim, često upravo ono što može da pokrene, odnosno rasformira jedan biznis.

Nemojmo, takođe, zaboraviti količinu energije koju je Volter ulagao u laganje, obmanjivanje i prikrivanje istine od svoje porodice, upravo u svrhe očuvanja dobrih odnosa sa njima.

Izlazak iz zone komfora je neophodan

Ponekad je – ispostaviće se na Volterovom primeru – dobro upuštati se u nepoznate stvari, posebno ako su nam strašne ili neprijatne. Uvek postoje mnogo „prljavog posla” koji je potrebno obaviti (pri čemu se ne misli na ilegalne poslove, kao u Volterovom slučaju), a upravo nas on podseća da ćemo, za potrebe sopstvenog biznisa, upravo mi biti ti koji će da zasuču rukave i čiste za nekom protutnjalom olujom go… neprijatnih okolnosti i ishoda. Naravno, sa tom „malom” razlikom da se to u Volterovom slučaju odnosi na laganje, obmanu, krađu i ubijanje radi „napredovanja u karijeri”. No, videli smo i kako se takvi slučajevi, baš kao i u realnosti, često završe.

širenje poslovanja se radi van zone komfora
Širenje poslovanja se radi van zone komfora

Ono što je (imaginarnog) Voltera stavilo na sam (imaginarni) tron (imaginarnog) narko biznisa (opet imaginarnog) Albukerkija u Novom Meksiku, SAD negde krajem prve decenije drugog milenijuma jeste njegova nezamenljivost. Niko nije mogao da radi ono što je Volter radio, niko ga nije mogao odmeniti.

Eto još jedne lekcije od Voltera, od koga se – ako stvari posmatramo malo šire od jednostavnog dobro-loše izbora – i te kako može naučiti, bez obzira na to što je po svim relevantnim kriterijumima više negativac nego neko za koga navijamo. Za dobre đake nema loših učitelja, i zato poslušajmo njegove reči:

„Proveo sam ceo svoj život uplašen, prestravljen stvarima koje će se možda desiti, mogle bi se desiti, možda se neće desiti. Pedeset godina sam tako proveo. Zaticao bih sebe budnog u tri ujutru. Ali znaš šta? Otkad sam dobio dijagnozu, spavam sasvim dobro. Uvideo sam da je strah najgori. On je pravi neprijatelj. Zato, ustaj, idi u stvaran svet i šutni to kopile najjače što možeš pravo u zube.” – Volter Vajt

Jedna korisna priča o nama

Sadržaj

Stranica o nama mnogo govori o vašem preduzeću

Dobro dosli na sajt kompanije „ABCD“!

O nama „ABCD“ kompanija je nastala davne 1953. godine,a pristupacnost asortimana nasih proizvoda iz godine u godinu osvaja poverenje potrosaca. Mi smo kompanija koja ceni tradiciju i kvalitet,i zbog toga se nalazimo medju vodecim kompanijama na trzistu.“ …

Deluje li vam ovo kao iskarikiran primer (onlajn) predstavljanja jedne uspešne kompanije sa dugogodišnjom tradicijom poslovanja?

Ne morate biti suviše kritički nastrojeni kako biste uvideli da pozamašan broj web sajtova izgleda – upravo ovako. U najboljem slučaju, steći ćete utisak da ste greškom sleteli na neku od Wikipedijinih stranica (o gramatičkim i pravopisnim nedoumicama nekom drugom prilikom).

stranicu o nama iskoristite da upoznate potencijalne klijente sa informacijama o vašem preduzeću, ne nužno proizvodima
Stranicu o nama iskoristite da upoznate potencijalne klijente sa informacijama o vašem preduzeću, ne nužno proizvodima

U najgorem (poput goreprikazanog), osetićete strujanje žmaraca dok se pitate zašto neki ljudi i dan-danas koriste „ćelavu“ latinicu, i da li uopšte shvataju čemu služi taster space. Kada bi znali koliko potencijalnih kupaca već nakon prvih par rečenica odustane od daljeg čitanja, kompanije bi nesumnjivo povele više računa o „sitnicama“ ovakvog tipa.

Kako napisati stranicu o nama

Uprkos tome, stranica O nama – iako među najposećenijima – i dalje je često nepravedno zapostavljena. Utisak je da se većina ljudi vodi logikom kako ona postoji isključivo jer to „tako treba“. Ostale stranice (na primer, one na kojima se neki proizvod neposredno predstavlja) važnije su jer direktno privlače kupce; a sem toga, sasvim je uobičajeno i da se na sajtu nađu makar osnovne informacije o firmi ili proizvođaču.

U praksi je ovo, međutim, ipak daleko od istine. Da ne bude zabune, stranica O nama bi svakako trebalo da ponudi odgovore na sledeća pitanja:

Kako je kompanija nastala i ko su njeni osnivači,

Na kojim vrednostima počiva njeno poslovanje,

Koja se ideja nalazi iza pokretanja biznisa (odnosno, misija i vizija kompanije),

Šta je ono što u poslovanju motiviše osnivače.

Ukratko, suština je da se posetioci upoznaju sa delatnošću kompanije, ali i da ove informacije budu spona pri izgradnji odnosa poverenja. Pa ipak, čitaoci će i dalje ovu stranicu napuštati istom brzinom kojom su na nju i dospeli – i za to će imati vrlo opravdane razloge.

preporuke zadovoljnih klijenata su uvek dobra opcija
Preporuke zadovoljnih klijenata su uvek dobra opcija

Koje greške trebate izbeći

Kao prvo, većina greši u tome što je njihova stranica O nama… Pa, recimo, previše „o nama“. Ponekad je, naime, nemoguće naslutiti šta to korisnici dobijaju ukoliko nekoj kompaniji poklone svoje poverenje. U velikom broju slučajeva, razlog tome je tipični „ja-pa-ja“ način izlaganja: „Naša kompanija je osnovana tad-i-tad…“; „Naši proizvodi su među najkvalitetnijim na tržištu…“, itd.

Koliko god to bili važni podaci, problem je u načinu na koji se oni predstavljaju. Nepotrebna opširnost, izlaganje suvoparnih činjenica ili pak, preterano i upadljivo hvalisanje neće pomoći čitaocima da shvate po kojim se to kvalitetima određena kompanija izdvaja, odnosno kako će im njeni proizvodi unaprediti i olakšati život.

Tako i ceo web sajt počinje da gubi svoju svrhu, i od korisnog marketinškog alata postaje nalik školskoj skripti koju đaci izbegavaju u širokom luku. Pri tome, i dalje se često previđaju neki od najvažnijih principa:

 • Buđenje interesovanja posetilaca uz pomoć dobre i kvalitetne priče,
 • Jasno i koncizno predstavljanje najvažnijih informacija o kompaniji,
 • Isticanje konkretnog problema koji se rešava,
 • Predočavanje posetiocima da određena kompanija postoji upravo radi njih.

Istini za volju, osvajanje pažnje čitalaca u velikoj meri zavisi i od veštine krojenja uverljive priče, a ona ne ide bez suštinskog razumevanja karakteristika ciljne grupe. Onlajn predstavljanje u tom kontekstu podrazumeva još neka načela koja vredi ispoštovati: recimo, primenu odgovarajućih psiholoških taktika, odnosno emocionalnih okidača.

Šta je svrha stranice o nama

S druge strane, dobra i kvalitetna priča nije i jedina garancija da će stranica O nama u potpunosti ispuniti svoju svrhu. Stoga je važno obratiti pažnju i na neke od sledećih elemenata:

Usmeravanje čitalaca ka ostalim stranicama na sajtu. Stranica O nama je idealno mesto da, putem linkbuildinga, sprovedete posetioce kroz kompletan web sajt. Kako ćete im predstaviti svoje proizvode ukoliko im ne pokažete gde ih mogu pronaći? Pored toga, dozvolite ljudima da vas upoznaju još bolje, i to tako što ćete ih „odvesti“ do Galerije, ili im preporučiti da pročitaju vaše popularne blog postove.

Pažljivo sa vizualima… Vizuelni sadržaj se u ljudskom mozgu percipira 60,000 puta brže u odnosu na tekstualni. Pronicljivi marketeri će zato opširne sadržaje radije „spakovati“ na slajdere i infografike, ili ih pretočiti u video klipove. Izvestan oprez je, doduše, neophodan kako stranica O nama ne bi postala pretrpana vizualima. To će je neminovno učiniti napornom za oko posmatrača, a rešenje je u kreiranju optimalnog balansa između tekstualnog sadržaja i vizuala.

…ali i sa pisanim informacijama. U redu je da na stranici O nama pokažete svoje umeće pripovedanja, ili istaknete kvalitete po kojima vas klijenti prepoznaju. Međutim, ne bi bilo dobro ni da se vaša biografija pretvori u onlajn verziju „Rata i Mira“. Idealna dužina teksta je, naime, od 300 do 500 reči – naravno, uz opravdana odstupanja ukoliko specifičnosti vašeg poslovanja to zahtevaju.

stranica o nama može postati moćan alat na vašem sajtu
Stranica o nama može postati moćan alat na vašem sajtu

Isto se odnosi i na problem oskudnosti podataka, pogotovo kada je reč o kontakt informacijama. Na stranici O nama bi se morala naći makar e-adresa kompanije ili linkovi ka nalozima na društvenim mrežama, kako bi posetioci imali kome da se obrate u slučaju dodatnih pitanja ili zahteva.

 • Pozivi na (inter)akciju. Iako će se pozivi na akciju prevashodno naći na prodajnim ili landing stranicama, veliki broj ljudi će i dalje najpre posetiti stranicu O nama. Zašto im onda ne omogućiti i prijavu na newsletter i direktno ih uključiti u komunikaciju? Razume se, ovo nije mesto na kome će pozivi na akciju „vrištati“ sa svih strana, ali je svakako dobar način da od posetilaca načinite (potencijalne) nove korisnike.

Naposletku, još jednu stvar treba uzeti u obzir: ko god bio „glavni junak“ priče O nama, njegova reputacija i autoritet zavisiće i od onih koji će to i potvrditi. Prema tome, iskustva i ocene klijenata, svedočanstva o uspešnoj saradnji sa ostalim kompanijama i pojedincima, kao i njihove iskrene i dragocene preporuke, najbolji su način sticanja poverenja korisnika, ali i dokaz da jedna kompanija zaista jeste ono čime se predstavlja.

Žensko preduzetništvo – 5 svakodnevnih izazova

Sadržaj

Današnji svet, sa svim svojim nelogičnostima i manama, ipak napreduje u pogledu osnaživanja žena u raznim pravcima, uključujući i žensko preduzetništvo

Danas se više nego ikad priča o ravnopravnosti polova, ali u praksi još uvek postoji još mnogo stvari koje nisu jasno definisane i koje se i dalje, prećutno, očekuju od žena. I pored mogućnosti izbora, ta očekivanja i sve ono sa čime se žene susreću zahteva podizanje svesti o svim onim izazovima sa kojima se suočavamo.

Ako pogledate današnji svet biznisa, videćete da njime i dalje dominiraju muškarci. To nije iznenađujuće, ako se u obzir uzme istorija, koja je sve donedavno samo muškarce prepoznavala kao podobne da se bave „teškim” pitanjima, u koja svakako spada i vođenje biznisa. Istina je da na listama najuspešnijih preduzetnika ima žena, ali većinu i dalje čine muškarci.

Budućnost će sigurno ovaj odnos sve više preokretati u korist ženska preduzetnica, ali kako bi to došlo, potrebno je biti svestan stvari sa kojima se preduzetnice suočavaju, kako bi se o tim problemima govorilo otvorenije i oni samim tim postajali manji tabu nego što su danas.

Zato ćemo se osvrnuti na pet najvećih izazova ženskog preduzetništva, iz perspektive žena koje same osnivaju i vode svoje biznise, uz delić iskustva, odnosno podeljenu misao nekih od uspešnih žena u svetu preduzetništva.

1. Kulturološki uslovljene vrednosti

“Znate, svih ovih godina, ja sam jela svoje kolačiće. Svih ovih godina ljudi su mi govorili kako su fantastični. Zato sam odlučila da uđem u posao prodaje kolačića. Moj muž je momentalno rekao: ‘Oh, dušo, to je tako glupa ideja.’ A onda su i moji roditelji izustili: ‘Nemaš ti šta da tražiš u biznisu prodaje kolačića.’ – Debi Filds

žensko preduzetništvo postaje sve popularnije
Žensko preduzetništvo postaje sve popularnije

Jedan od prvih izazova za svaku ženu koja želi da se oproba u preduzetništvu su kulturom uslovljene vrednosti, odnosno tradicija. Svet je prilično šarenolik po pitanju toga kako se u određenim oblastima vidi uloga žene u društvu: što je društvo tradicionalnije, i uloga žene je više određena udajom, rađanjem, vođenjem računa o domaćinstvu i slično.

U ovakvim zemljama to predstavlja problem koji uopšte nije zanemarljiv, a on ponekad podrazumeva i to da se u sopstvenoj kući morate izboriti za pravo glasa.

Uloga muškarca dugo vremena se oslanjala na ideju da je on taj koji mora „doneti hleb na sto”, a u pomenutim konzervativnim sredinama, preduzetničke veštine žena često se doživljavaju takmičarski, to jest kao njena namera da preuzme ulogu glave porodice od muža.

Sa ovim izazovom se posebno suočavaju one porodice u kojima je i muškarac preduzetnik. Tada se najčešće muška deca vide kao naslednici posla, dok su ženska najčešće izuzeta iz toga. On se može prevazići isključivo tako što ćemo se držati svojih principa i urediti stvari najpre u svojoj kući, a potom se – koliko je to moguće – ne osvrtati na sva ona mišljenja ljudi imaju problem da se nose sa „ženom u pantalonama”.

2. Društvena diskriminacija

„Grozno je reći, ali dugo sam bila etiketirana zbog toga što sam dizajner venčanica i sada sam začuđena time kako sam uspela da to prevaziđem. Stvarno sam pokušala sve osim odustajanja, ali sam to uspela zahvaljujući tome što je ovo moj životni san.” – Vera Vong

Iako smo dobrano zagazili u 21. vek, broj ljudi koji i dalje veruje u to da su muškarci podobniji za biznis nije mali, niti zanemarljiv. Međutim, i sami smo skloni verovanju u određene stereotipe o tome šta su „muški” a šta „ženski” poslovi.

Da li vam se nekad desilo da ugledate ženu kako vozi gradski autobus, automehaničar je, vodoinstalater ili varilac, i da pomislite „Zašto žena radi ovaj posao”? To se sigurno svima, u nekoj formi, desilo, a istina je da iza toga stoji duboko, kulturološki i društveno uslovljeno stanovište da neki poslovi jednostavno nisu za žene (ili muškarce; isto važi i obrnutom pravcu – za muškarca koji radi kao vaspitač u vrtiću, kao ispomoć u kući i tome slično).

Činjenica je, dalje, da bi mnogi birali da radije sarađuju sa muškarcem nego sa ženom. Upravo pomenuto stanovište, kao i ono da se prosto zna da su muškarci bolji u biznisu (što je samo još jedna predrasuda), zadaju muku brojnim preduzetnicama.

Sa ovim izazovom suočavaju se i razvijenija, odnosno liberalnija društva, a bitka se vodi na ogromnom broju frontova, svakodnevno. Zato je važno znati da na ovakve stereotipe i predrasude možete naići bilo gde i bilo kada, ali ono što je ključno jeste to da ih prihvatimo baš kao ono što jesu – predrasude i stereotipi. Ne možemo promeniti šta okolina misli, ali možemo uticati na to šta ćemo mi raditi sa njihovim mišljenjem, zar ne?

3. Nedostatak poverenja investitora

„Šta je najgore što može da se desi? Da me svi odbiju; možeš misliti.” – Dž. K. Rouling

Ovo je izazov koji nastaje u trenutku kada je potrebno skupiti novac za otpočinjanje sopstvenog biznisa. Investitori su, generalno – mada je ovo vrlo povezano sa vrstom biznisa o kojoj je reč – naklonjeniji da veruju muškarcima, ali to nije nešto što bi se moglo izgovoriti naglas tek tako. Iza toga stoje dva već pomenuta izazova, a ženama je generalno potrebno mnogo više vremena i truda da bi dokazale svoju vrednost.

žene u preduzetništvu i dalje imaju više prepreka nego muškarci
Žene u preduzetništvu i dalje imaju više prepreka nego muškarci

Prošle godine sam konkurisala za subvencije koje dodeljuje Republika Srbija preduzetnicima, i jedan od kriterijuma koji me je činio „ranjivom” grupom za samozapošljavanje bio je taj što sam žena.

Zahvaljujući toj činjenici dobila sam dodatne bodove pri ocenjivanju mog biznis plana, jer su u našoj zemlji žene teže zapošljive od muškaraca. Da li je ovo odličan vetar u leđa za preduzetnice ili pak diskriminacija prema muškarcima kroz favorizovanje određenog pola, još uvek ne umem da domislim. Verovatno zavisi od perspektive.

U svakom slučaju, ženama će sigurno trebati više strpljenja i upornosti da svoju biznis priču predstave stranama zainteresovanim za njeno finansiranje, kako bi se u fokusu našla održivost ideje, a ne pol onoga ko je prezentuje.

4. Balansiranje između privatnih i poslovnih obaveza

„Bilo je rizično. Bila sam udata i trudna sa najstarijim sinom. Ali, ja ne gledam na rizik isto kao i drugi ljudi. Kada si preduzetnik, moraš se voditi mišlju da ćeš uspeti.” – Lilijen Vernon

Ovo je verovatno prva stvar na koju većina pomisli ne samo kad je reč o ženama preduzetnicama, već i u kontekstu žena koje rade bilo koji posao. Stvar je u tome što će i one žene koje su odlično organizovale sve svoje obaveze plaćati danak u umoru i previše obaveza, a kamoli one koje pristaju na to da pod punom opremom igraju na dva terena: i domaćica i poslovna žena. Jedno svakako ne isključuje drugo, ali isto tako zahteva ozbiljno planiranje, hitro prilagođavanje i kompromise.

Ako je muškarac glava porodice, onda je žena njegov kičmeni stub, i upravo je to ono nad čime društvo verovatno strepi kada se posmatra ženski preduzetnički duh. Međutim, umesto da se vodi rat oko toga čija je uloga da se izbaci smeće, zar ne bi bilo konstruktivnije napraviti plan – a ujedno i vežbati sopstvene preduzetničke veštine – kad ko iznosi smeće i zatim ga se pridržavati?

5. Stres

“Osnovala sam The Body Shop 1976. kako bih uspela da zaradim za život, za sebe i dve ćerke, dok je moj muž Gordon pešačio po Americi. Nisam imala nikakvu obuku i nikakvo iskustvo i sve što sam znala o biznisu bio je savet mog muža da se trudim da na nedeljnom nivou zaradim 300 funti. Niko ne priča o preduzetništvu kao o preživljavaju, a ono to upravo jeste i to je ono što podstiče kreativno razmišljanje.” – Anita Rodik

Stres definitivno nije rezervisan samo za preduzetnice, već pogađa sve ljude koji bilo šta rade i stalo im je da to što rade zadovolji postavljene kriterijume.

Međutim, ako se setimo da žene, osim svega onoga što preduzetništvo donosi (a što nikako nije malo za poneti), moraju da se nose i sa svim onim što je gore opisano, onda je jasno da je taj stres kompleksniji. Potrebno je, dakle, ne samo nositi se sa svakodnevnim izazovima, nego sa svim onim što poziciju preduzetnice čini drugačijom u odnosu na muškarce preduzetnike.

Ne postoji svemogući recept koji će odneti sve ove probleme, ali svest o njima, kao i način na koji biramo da se nosimo sa takvim izazovima je ono što može da igru učini ravnopravnijom.

Od sveta koji je spreman samo za ženu-domaćicu koja sedi kod kuće, gleda serije, kuva ručak i neurotična je jer shvata da to nisu njeni krajnji dometi (žene koje same biraju ovakav stil života ne spadaju u ovu kategorizaciju), ipak smo, civilizacijski, prevalili dug put.

No, još mnogo je ostalo ispred nas: setite se samo Holivuda, gde se o jednakosti u tome ko je koliko plaćen tek sada govori potpuno otvoreno. Da li bi pre dvadeset godina bilo očekivano da Robin Rajt i Kevin Spejsi budu podjednako plaćeni za glavne uloge u seriji „House of Cards”? Odgovor na ovo pitanje je ono što uliva nadu u to da će budućnost biti još naklonjenija ženskim preduzetničkim poduhvatima.

Koliko vas koštaju nezahvalni klijenti?

Sadržaj

Nezahvalni klijenti će vas naučiti gde postaviti granice

S početka vaše samostalne karijere, od iskusnijih kolega preduzetnika sigurno ćete čuti pristojnu količinu raznoraznih korisnih saveta. Neki od njih će se sporadično ponavljati, a među njima i jedan u čiju istinitost ćete se ubrzo i sami uveriti.

„Keš je kralj“ – hladnokrvno će vam reći svaki prekaljeni preduzetnik. I to je tvrdnja koja bez izuzetka važi za biznise svih veličina i „oblika“. Stvar je (na prvi pogled) toliko jednostavna: prihodi koji prispevaju u vaše preduzeće ključni su za njegov opstanak na duže staze.

Pozamašan udeo u generisanju tih prihoda imaju, pre svega, vaši klijenti. Ljudi koji izdvoje novac za vaš proizvod ne potvrđuju time samo vrednost onoga što im nudite, već sa vama grade i odnos bliskosti i poverenja. Zato ćete se potruditi da im udovoljite koliko možete, čak i u situacijama kada se ispostave teškima za saradnju.

Na kraju krajeva, upravo zarad tog odnosa bliskosti i poverenja – ali i činjenice da vam ti korisnici donose novac – ponekad morate biti spremni i na kompromis, pogotovo ukoliko je reč o klijentima koji svoje (finansijske) obaveze prema vama izmiruju bez (većih) prigovora.

nezahvalni klijenti će upaliti sijalicu i upozoriti vas da je vrijeme za postavljanje granica
Nezahvalni klijenti će upaliti sijalicu i upozoriti vas da je vrijeme za postavljanje granica

U teoriji, takav stav vas svrstava u kategoriju onih koje krasi odgovornost prema potrebama korisnika, fleksibilnost u saradnji i spremnost na dogovore koji će ići u obostranu korist. U praksi bi, međutim, efekat mogao biti dijametralno suprotan.

Prepoznati trenutak u kome je potrebno postaviti određene granice stoga je i momenat od kog zavisi da li ćete od takvih klijenata imati više koristi ili štete.

Osobine nezahvalnih klijenata

Recimo, možda ste se već susreli sa klijentom po čijem ponašanju primećujete da sebe smatra najvažnijom osobom na svetu. Zbog svog kompleksa više vrednosti (a ponekad i preke ili eksplozivne naravi), nezahvalni klijenti će bez pardona „terorisati“ pre svega one koji bi im bez pogovora izašli u susret. Ne dao vam bog da takav klijent uoči i najmanji detalj koji bi mu zasmetao – u tom slučaju sledi „paljba“ i po vama, i po vašem timu koji će, uzgred, dosledno prihvatiti svaku zamerku i pokušati da izgladi stvar.

Problem je u tome što, štagod vi učinili, pomenuti tip klijenta jednostavno nikada neće biti zadovoljan. On će vam možda na vreme platiti za vaše proizvode ili usluge, ali ako ta cena uključuje i poveću količinu stresa koju ćete vi ili vaš tim preživeti – investicija ovog tipa ipak će biti preskupa. Prema tome, ulaganje u odnose sa kupcima koji će istinski prepoznati vaše napore, mnogo je zdravija (i isplativija) varijanta.

Svakako, i to ulaganje će od vas zahtevati dragoceno vreme. Zato je korisno da naučite da prepoznate i korisnike koji će vam ogroman deo tog vremena uludo potrošiti.

Pre svega, sasvim je logično da ćete svakom novom klijentu pristupiti uz „ekstra“ razumevanje i želju da mu izađete u susret. Pa ipak, među njima će biti i onih koji će svojim (previsokim) zahtevima revnosno testirati vašu toleranciju i strpljenje.

Bez obzira na to što ćete im sve pružiti „na tacni“, nezahvalni klijenti će uvek tražiti još. Samo još jedno pitanje, samo još ova molba, ili pak, samo da još ovaj put odobrite naknadno plaćanje usluga. Možda nećete, kao u prethodnom slučaju, biti na udaru žestokih kritika, ali ovakav klijent vas može dovesti u pomalo nezahvalnu poziciju: a to je da zapostavite korisnike koji su uvek fer prema vama.

Iako ćete po pravilu imati posla i sa zahtevnim ljudima, ne zaboravite da nagradite i svoje dugogodišnje, verne klijente.

kako da znamo kad je šteta veća od koristi?
Kako da znamo kad je šteta veća od koristi?

A da nezahvalni klijenti dolaze u najrazličitijim „varijantama“, znaćete i kada naiđete na – ekstremne škrtice. Ovo je, naime, tip koji će uvek pokušavati da stekne maksimalnu vrednost za minimalnu moguću cenu.

S jedne strane, potpuno je u redu da, ukoliko priroda vašeg poslovanja to dozvoljava, s vremena na vreme izađete u susret klijentima po pitanju dogovora oko naplate. Sa druge, ovo može biti i poprilično klizav teren, jer uvek postoji mogućnost da klijenti zloupotrebe vaše namere.

Kako da postavite granice

Pitanje je samo koliko ste spremni da ugodite nekome ko nedvosmisleno osporava vrednost onoga što nudite. Upravo iz tog razloga, pre no što pristanete da (iznova) načinite neki ustupak, setite se i parole koja glasi – „Keš je kralj“.

Doduše, (zlo)namerne postupke koji bi išli na vašu štetu, nećete uvek iskusiti isključivo u neposrednom kontaktu s korisnicima. Ukoliko ste ikada odustali od kupovine nekog proizvoda usled pretežno negativnog online fidbeka, onda ćete razumeti o čemu je reč.

U tom slučaju, i sami pripadate brojci od čak 92 procenata korisnika koji odluke o kupovini donose na osnovu tuđih iskustava. Istom postotku, međutim, pripadaju i korisnici vaših proizvoda i usluga, i na identičan će način formirati mišljenje o kvalitetu koji im pružate.

Iako negativna iskustva korisnika ne moraju nužno imati i negativan kontekst, nevolja će nastati ukoliko je ciljano omalovažavanje vaših proizvoda (odnosno kompanije na čijem ste čelu) njihova jedina svrha.

Umesto da eventualne žalbe i sugestije reše kontaktiranjem korisničke podrške, pojedini klijenti će svoje nezadovoljstvo radije izraziti u virtuelnom okruženju. Koliko će vas koštati ukoliko pritom pređu i razumne granice, uočićete kada interesovanje novih klijenata počne da izostaje, ali i nakon što vaš web sajt izgubi solidnu poziciju na pretraživaču.

Nastojanje da nesuglasice ovog tipa rešite na konstruktivan način, ponekad bi moglo uroditi plodom: nezahvalni klijenti će uvažiti vaš pristup, a vi ćete ubrzo povratili i poverenje ostalih korisnika. U nekim drugim slučajevima, ovaj tip klijenta podsetiće vas na one „najvažnije na svetu“ – s tim da će nezadovoljstvo ispoljavati isključivo u online komunikaciji.

A jedino što vam tada preostaje jeste da odustanete od dalje rasprave i (ponovo) se posvetite onima koji to umeju da cene. Ovo se, naposletku, odnosi i na ostale tipove „nezahvalnih“ klijenata.

Iako je vaš zadatak da svakome pokušate da izađete u susret, shvatićete da je ponekad važnije da i sami naučite da poštujete svoje vreme i novac. U svakom slučaju, klijenti iz pakla u tome će vam svesrdno pomoći.

Lenjost može biti vaš saveznik

Sadržaj

O lenjosti Bil Gejts je jednom prilikom izjavio: „Biram lenju osobu za težak posao, zato što će lenja osoba pronaći najlakši način da ga uradi.” Za mene je ovaj citat bio pravo otkrovenje, pošto mi je dao odgovor na pitanje kako je moguće da ja, ovakav lenjivac, išta postižem u svom životu.

Radi se o tome da sam ja ozbiljno lenja osoba. Kad sam bila mala i kad bi se radili neki poslovi u kući i oko nje, ja bih slučajno (među nama, planski i sa ljutim predumišljajem) nestajala iz svačijeg vidokruga sve dok posao ne bi bio završen.

Naravno, nekad mi to ne bi polazilo za rukom. Učenjem sam se bavila tačno onoliko koliko sam morala, a niko nije posebno o tome brinuo jer sam bila odličan đak. Uprkos tome su, u mom detinjstvu i ranoj mladosti, moji roditelji imali ozbiljnu bojazan kako ću se snaći na fakultetu, a potom i u realnom životu.

Ono što je bilo čudno je da je takva lenjivica (ovo nije pravi nadimak koji sam imala; taj podrazumeva i imenovanje jednog dela tela koji se najčešće upotrebljava u svrhe sedenja) uspela da završi fakultet bez ulaska u apsolventski staž, a još je čudnije što je u stanju da danas vodi svoju malu preduzetničku agenciju i da sav njen rad podrazumeva da je sama birala kada će se i koliko njime baviti.

lenjost mora ići pod ruku sa odgovornosti
Lenjost mora ići pod ruku sa odgovornosti

Kada biste sada pitali moje roditelje o mojoj lenjosti, oni bi rekli da sile božje nema da sam lenja. Možda hedonista, ali lenja nikako. Svojim prijateljima i dan danas kad kažem da sam lenja, oni me posmatraju kao da sam skrenula desno kod Albukerkija.

Pravda za lenjost

Lenjost, sama za sebe, ne podrazumeva ništa. Lenji ljudi su uspešni, isto kao što i vredni mogu biti neuspešni. Mnoštvo je faktora u igri i oslanjati se na samo jedan, a pritom izvoditi validne zaključke, nije moguće.

Lenjost je, čvrsto u to verujem, univerzalna ljudska osobina. To bi značilo da ne postoji osoba koja bar jednom u životu nije osetila da je „nešto mrzi”. To može da ide od toga da nas mrzi da dohvatimo čašu vode, pa sve do toga da ceo život protraćimo u nameri da nam stalno bude udobno.

Međutim, posmatrati lenjost izolovano od konteksta i proglasiti je za negativnu osobinu je nepravedno!

Kako to? Pa, lenjost je ništa drugo do niska frustraciona tolerancija i svi smo joj skloni, samo je pitanje u kojoj meri. Međutim, još važnije pitanje od tog je – da li radimo ono što nam ona kaže (to jest samo ono što nam godi) ili delamo uprkos njoj. A najbolja stvar sa frustracionom tolerancijom je ta što ona može da se uvežbava, pa većina nas ne bude isti lenjivac sa 25 i 55 godina.

Ono što u najvećoj meri odlučuje da li će lenjost biti funkcionalna ili disfunkcionalna jeste pitanje odgovornosti. Ne, ne može malim slovima: PITANJE ODGOVORNOSTI.

Odgovornost je, zapravo, kontrateg za lenjost. U tome je cela filozofija. Ako znam da u utorak imam ispit, možda ću u subotu da jurim leptire po poljani, ali će ispit do utorka, po principu „kako umeš i znaš” biti spremljen. I bio je, svaki put. Ako je rok za dostavu teksta klijentu petak, u sredu ću možda da maratonski gledam House of cards, ali će klijent u petak prepodne – a često i u četvrtak popodne – dobiti ono što mu je obećano.

lenjost vam ne dopušta da vas posao sasvim obuzme
Lenjost vam ne dopušta da vas posao sasvim obuzme

Sa principom odgovornosti nema kockanja i igranja. On je ono što postavlja granice u okviru kojih se sve ostalo definiše, a u tu definiciju, ako poznajete sebe, slobodno uračunajte i lenjost. Dok god ste u okvirima koje diktira odgovornost, lenjost vam neće moći ništa.

Dobre strane lenjosti

Tako je, dobro ste pročitali: lenjost ima i svoje dobre strane. Kad kažem lenjost, uvek mislim da njenu kombinaciju sa odgovornošću. Lenjost bez nje je upravo to – čista lenjost, ista ona koja brojne sposobne i pametne ljude okuje u svoje zavodljive lance.

 • Najbolja strana lenjosti je ta što vam ona ne dozvoljava da se utopite u svoj posao. Ona zna šta je slobodno vreme i zašto je ono važno. Tako ona može biti odličan protektivni faktor za sagorevanje na poslu. Ta i takva lenjost, u kombinaciji sa hedonizmom, neće vam dozvoliti da pet subota uveče zaredom provedete u kancelariji.
 • Dalje, lenjost je nešto što priznajemo kao svoju slabu stranu. Ako znamo da smo joj skloni, onda na nju možemo i da računamo. Onda nas neće iznenaditi kad dva dana pre crvenog slova u kalendaru (što je zapravo nekakav rok) shvatimo da baš danas nikako ne možemo time da se bavimo.
 • Tu na scenu stupa ona pomenuta odgovornost, koja šutne lenjost u stranu baš onda kad đavo odnese šalu. I vremenom sve bolje učimo da prepoznajemo taj trenutak.
 • Lenjost nam omogućava da imamo kontrolu. Da, zvuči paradoksalno, ali kad smo lenji i ništa ne radimo, mi smo odgovorni za svoje nečinjenje. To nisu ni bog, ni vlažnost vazduha, ni kurs evra na današnji dan – već isključivo mi sami.
 • Isto je, međutim, i u suprotnom smeru – kada radimo, uprkos svojoj lenjosti, mi imamo kontrolu. Možda ne u potpunosti nad ishodom, ali nad procesom, odnosno nad našim udelom kako u procesu, tako i u ishodu.
 • Mene moja lenjost često motiviše. Kad vidim neku dobru knjigu kako me čežnjivo priziva ili kad mi je teško da se uzdržim da usred radnog dana ne pogledam da li je Andervud konačno dobio izbore, nastupi utrenirana, odgovorna lenjost i da mi ponudu koju ne mogu da odbijem: „Hajde sad ovo da završimo, pa da onda mirne duše radimo šta nam se hoće.” I zaista, to je ponuda koja se ne odbija.
 • Ovaj princip mi ne obezbeđuje samo da započnem neki posao i tako pokorim prokrastinaciju, već je posebno koristan usred nekog posla, kad se već javi zamor, pa i dosada, a kraj je previše daleko da bi delovao kao motivacioni faktor.

Zato, budimo lenji! Ali odgovorno lenji. Pametno lenji. Postavimo granice oko kojih neće biti daljih pregovora ili cenjkanja. To je ono što radi odgovornost. A unutar tog prostora možemo biti lenjivci.

Kao što Šerlok Holms kaže za sebe da je visokofunkcionalni sociopata, tako i mi možemo biti vredni lenjivci. Možda zvuči kontradiktorno, ali disciplina bez daška bunta je ropstvo, zar ne? Ako disciplinu zovemo odgovornošću, a bunt lenjošću, izbegavamo ropstvo bilo kog ekstrema i dolazimo do balansa. Do ravnoteže između moram i želim.

Neuro Kaizen ili zašto je važno praviti male promene

Sadržaj

Neuro Kaizen predstavlja koncept davno primenjen u Japanu, koji primenjuju sve najveće svetske kompanije, ali i mnoge male firme koje žele stalni napredak

Ljudi često traže gotova rešenja, a Kaizen je mnogo više od toga – Kaizen je filozofija života i rada, Kaizen je kultura, i na kraju primena tehnika i alata. Osnovna ideja je da se kroz kontinuirana (stalna) mala unapređenja ostvare veliki rezultati. Ako želite da u Vašem biznisu budete ono što je Tojota u njenom, potrebno je da razmišljate i pristupate na ispravan način.

Mnogima se žuri da brzo i drastično povećaju prihode ili smanje troškove. Tako već godinama, ali se ne pomeraju od te fantastične ideje. Uzalud pritisak na zaposlene, čak to stvara i veći otpor. Zamislite da Vama neko kaže da treba da skočite sa prvog na osmi stepenik… ili, sa osmog na prvi. Možda možete i da zamislite kako bi to izgledalo.

Međutim, pitanje je zašto uopšte i ne pokušavate da skočite toliko? Šta je problem u tih sedam stepenika? Isti su kao i svi ostali, zar ne? Da, osim što ste Vi navikli da uvek idete po jedan stepenik i to su Vaša očekivanja. To je ono što ste projektovali u svojoj glavi, ono što očekujete. Odjednom, traži se velika promena, nagla, i uz to je ona veoma udaljena od Vaših očekivanja.

Ipak, nešto Vas i dalje drži da ne skočite toliko. Strah. Drži Vas strah. Strah koji stvara tako velika promena, sa prvog na osmi ili sa osmog na prvi, svakako promena od sedam stepenika. Da je u pitanju jedan stepenik, ne biste imali taj unutrašnji problem. Možda čak i dva, i to bi Vam možda bilo u redu.

neuro kaizen unosi promjene u vaše poslovanje postepeno
Neuro Kaizen unosi promjene u vaše poslovanje postepeno

Setite se fizike iz osnovne škole i napona. Tamo je napon predstavljao razliku potencijala. Što je razlika potencijala dve tačke bila veća, veći je bio i napon. Isto je i ovde. Što se veća razlika u odnosu na ustaljeni način rada traži i/ili očekuje od Vas, veći se strah javlja.

Zašto se plašimo promena

Nije do Vas, priroda je u pitanju. Deo ljudskog mozga čini amigdala, koja je zaslužna za takve reakcije. Ona nas često i čuva od tih neprirodno velikih promena, od nečega što je novo i nama strano. Zahvaljujući njoj, na sve što iskače iz okvira ustaljenog, na nove stvari i promene, posebno nagle, reagujemo strahom, koji stvara i otpor prema promeni.

Sada uzmite to i projektujte na Vaše zaposlene. Oni će uvek tako prirodno reagovati. Kad god im se zada nešto značajno drugačije od onoga što je ustaljeno, kod njih će se javiti određena doza straha i otpora.

Uz to, zaposleni već imaju očekivanja, koja su usklađena sa prethodnom (dotadašnjom) praksom. Razlika između realnosti (onoga što se zahteva) i očekivanja (onoga za šta su sebe pripremili) izaziva stres.

Važno je da osvestite svakodnevne situacije

Šta sad sve to znači za Vas, kao nekoga ko vodi firmu? Sa jedne strane da osvestite neke bitne detalje, a sa druge da svoje odluke i postupke prilagodite tim saznanjima.

Važno je da unapred znate da će sve što je drugačije od postojećeg i ustaljenog izazivati neku vrstu straha. Što je to novo više različito u odnosu na staro, to će taj strah i uzdržanost biti veći. Automatski će zaposleni pružati otpor promeni. Prosto, iza toga je njihov strah od nepoznatog, ne to što su oni loši ljudi ili loši profesionalci.

sve različito od postojećeg izaziva strah
Sve različito od postojećeg izaziva strah a tu počinje neuro kaizen

Sa druge strane, u svakom danu i u svemu što rad(it)e zaposleni imaju neka očekivanja. Što je ta razlika očekivanja i stvarnosti veća, biće veći i stres koji se kod njih javlja. Bilo da im isplatite manje nego što su očekivali, ili da neka promena koju uvodite ne uspe i ne ostvari planirano, zaposleni će pod stresom sigurno biti manje produktivni, praviće više grešaka, zbog napetosti će biti više konflikata u timu.

Kako sve to primeniti

Zbog svega toga je potrebno svaku promenu, svako unapređenje, dobro pripremiti i sa zaposlenima iskomunicirati sve detalje promene. Kakvu god promenu da planirate, viziju tog novog stanja podelite sa zaposlenima, svakako naglasite zašto neke stvari uvodite ili menjate.

Kada krenete u planiranje i realizaciju, postavite male ciljeve, i to tako da u početku budu dostižni. Ostvarenje novog stanja iz te vizije koju imate, kako bi trebalo da bude u budućnosti, razložite na više malih usputnih ciljeva.

Imajte u glavi tu viziju krajnjeg cilja, ali se fokusirajte na prvi mali cilj. Taj prvi mali cilj će biti mala promena, koja će zaposlenima biti bliska sadašnjem stanju i neće izazivati značajan strah i otpor.

Također, taj prvi mali cilj postavite tako da bude dostižan. Veoma je važno da se ostvari, kako bi se zaposleni uverili u mogućnost promene, u to da znate šta želite i da ih vodite na pravi način. To je važno i kako bi se ispunila očekivanja koja će zaposleni imati kada im predočite ideju i uvedete ih u promenu, kako ostvarena realnost ne bi bila ispod tih očekivanja i izazivala stres kod njih, pa veoma često i revolt i nepoverenje.

Malim koracima do velikih ciljeva

Vaša vizija novog i unapređenog stanja i dalje može da bude velika, može biti značajno drugačija u odnosu na postojeće stanje. Možete i treba nju iskomunicirati sa zaposlenima. Samo tome dodajte i mudrost u planiranju i realizaciji tih promena koje će doneti unapređenja. Idite putem malih narednih ciljeva i malih unapređenja.

Imajte u vidu i težite viziji, ali sebe i zaposlene usmeravajte i fokusirajte prema prvim sledećim malim ciljevima. Te ciljeve postavljajte tako da budu ostvarljivi, jer će se na taj način očekivanja koja zaposleni budu imali od tih promena poklapati sa realnošću.

Na taj način ćete podizati njihovo samopouzdanje, verovanje u mogućnost promena i unapređenja, ali i kod njih graditi veću otpornost na strah od promena (elastičnost, rezilijentnost) i otvorenost za sledeća unapređenja.

Napred u mala unapređenja, Kaizen je u našim glavama.

Ciljevi firme i zaposlenih

Sadržaj

Nemoguće je da ste do sada naišli na vodiče o poslovanju, a da u njima nisu bili spomenuti ciljevi firme. I to je sa jako dobrim razlogom, jer bez jasno postavljenih ciljeva, nećete nikuda ni stići. Razlog je jednostavan – kako ćete da stignete negde ako ne znate gde idete?

Firma bi trebalo da ima jasno postavljene, “pametne” ciljeve, ali tu istu firmu čine ljudi, na kojima je ispunjavanje tih ciljeva. Međutim, ti ljudi imaju i svoje – lične – ciljeve, koji mogu a i ne moraju da se poklapaju sa ciljevima firme.

Kada govorimo o poklapanju ciljeva zaposlenih i same kompanije, najpre mislimo na ciljeve koji se i tiču same kompanije – njenog opstanka, zadovoljavajućeg poslovanja, a zatim i rasta i napretka. Sa druge strane imamo zaposlene, koji imaju svoje sopstvene ciljeve, a u kontekstu posla i rada, oni se takođe tiču opstanka i napredovanja, ali i ličnog razvoja i učenja.

ciljevi firme i zaposlenih su najbliži njihovim vrednostima
Ciljevi firme i zaposlenih su najbliži njihovim vrednostima

U idealnom scenariju, vaš tim bi se sastojao od ljudi koji dele vaše ciljeve i vaša firma je mesto gde ih oni mogu i ostvariti. U realnosti, ovakva okolnost može biti slučaj, ali isto tako često i nije.

Ako je vaša firma mala, a jedan od vaših zaposlenih, recimo, kao karijerni cilj ima napredovanje do hijerarhijskog nivoa koji u vašoj firmi i ne postoji, onda je jasno da to nije mesto na kom će on ostvariti taj svoj karijerni cilj. Ono što mu preostaje jeste da redefiniše cilj ili da pronađe mesto na kom će moći da ga ispuni.

Kako možete postići to da ciljevi vaše firme i ciljevi vaših zaposlenih budu u saglasnosti, onoliko koliko to okolnosti dozvoljavaju? Evo koje tri stvari su u tom procesu od suštinske važnosti:

3 stavke za početak usklađivanja ciljeva firme i zaposlenih

Poznavanje tima i njihovih potreba – Kako biste uopšte znali koje to ciljeve imaju vaši zaposleni, najpre je neophodno da ih poznajete. Iako će ljudi možda neke važne stvari, prirodno, prećutati (na primer: “Otići ću tamo gde mi ponude veću platu”), to i dalje ne znači da ne možete imati utvid u to čemu streme vaši zaposleni i šta je potrebno da se desi da do svojih ciljeva i stignu.

Usklađivanje onoga što imaju sa onim što trebaju – Čak i ako vaši zaposleni imaju karijerne ciljeve koje ne mogu ispuniti u vašoj firmi, to ne znači da ništa po tom pitanju ne može da se učini. Na primer, ako osoba X ima ambiciju da postane prodajni direktor neke velike kompanije, vi mu to možda ne možete omogućiti, ali mu i te kako možete obezbediti druge važne stvari koje će mu pomoći da dođe do svog cilja: možete mu, kada procenite da je spreman, dodeliti više odgovornosti i voditi ga na putu koji mora proći kako bi stekao veštine i kompetencije kojima stremi.

Tako ćete imati zaposlenog koji je motivisan i spreman da izađe iz svoje trenutne uloge kako bi se pripremio za neku veću, istovremeno nudeći vašoj firmi sve ono što jedan takav zaposleni može da joj ponudi.

Praćenje – Ako donesete odluku da na ovaj način ispitate i probate da uskladite organizacione i ciljeve svojih zaposlenih, važno je imati na umu nije reč o jednokratno donetoj odluci koja će, kad se donese, ostati da čami u nekoj prašnjavoj fascikli vašeg uma ili kancelarijskog stola.

ukoliko se ciljevi firme ne poklapaju sa ciljevaima zaposlenih, usklađivanje je neophodno
Ukoliko se ciljevi firme ne poklapaju sa ciljevaima zaposlenih, usklađivanje je neophodno

Ovde je reč o procesu, koji kao takav zahteva i praćenje, a to ne mora biti ništa preterano kompleksno. Sastanak na mesečnom nivou sa pomenutim zaposlenim X i razgovor sa njime oko toga kako iz njegove perspektive izgleda sve ono što se dešava mogu biti sjajan način da dobijete dragocene povratne informacije.

Ukoliko pokazujete interesovanje za karijerni razvoj i napredovanje (ne samo hijerarhijsko, već svako napredovanje koje uključuje učenje i razvoj), vaši zaposleni će znati da vodite računa o njima i njihovim ciljevima, a to će se pozitivno odraziti na njihovu motivaciju, zadovoljstvo poslom, kao i na kvalitet komunikacije i sveukupnu atmosferu koja vlada u vašem kolektivu, bez obzira na njegovu brojnost.

Ključna stavka usklađivanja

Ciljevi su, dakle, važni, ali postoji nešto još važnije – ključni sastojak koji je neophodan za usklađivanje ciljeva vaše firme i njenih zaposlenih. To su vrednosti. Vrednosti su šire i opštije od ciljeva i kao takve imaju moć da budu od presudnog značaja za to kako će vaši zaposleni doživljavati svoj posao. Ako je cilj željena destinacija, onda su vrednosti sve ono što pomaže da se do tog cilja i stigne.

Vrednosti su sve ono čega se vaša firma pridržava u svom poslovanju: korektni i fer odnosi unutar firme, kao i prema spoljašnjim instancama (konkurencija, javnost, partneri, kupci).

Vrednosti diktiraju način na koji će vaši zaposleni pristupati svom poslu i kako će gledati svoju trenutnu poziciju: kao mesto odakle će pobeći prvom prilikom, to jest čim se ukaže bolja ili kao mesto na kom se osećaju uvaženo, poštovano, kao mesto na kom mogu da uče i da realizuju svoje potencijale. Ako su njihove sopstvene vrednosti, na primer, pošten i predan rad, oni će moći da se osećaju dobro samo u firmi koja i sama prepoznaje i neguje ove vrednosti.

Dobra vest je ta da to kakve će vrednosti biti negovane u vašem kolektivu u najvećoj meri zavisi upravo od vas. Zato, ako mislite da nemate velikog uticaja na to koji su ciljevi vaših zaposlenih, nemojte klonuti duhom, pošto na nešto još važnije definitivno imate, a to je način na koji će zaposleni doživljavati svoj posao i koliko će biti spremni da mu se posvete. Što, složićete se, nikako nije mala stvar.

Izlazna strategija u preduzetništvu

Sadržaj

Bez obzira da li se privatnim poslom bavite godinama ili ste tek na putu da postanete preduzetnik, izlazna strategija je proces u koji vredi uložiti vreme i trud

Danas vam možda sve ide od ruke i horizon je čist, ali svako od nas iz iskustva zna da se već sutra mogu navući tmurni, kišni oblaci.

Možda ne morate svakodnevno i svuda sa sobom da nosite kišobran ako je leto, ali ćete ga sigurno imati kod kuće spremnog za upotrebu kad krene jesen. Izlazna strategija je upravo kao i taj kišobran. Ne morate je imate ispred sebe u svakodnevnom poslovanju, ali je nešto što vam može presudno pomoći u očuvanju finansijske budućnosti.

Priprema ove strategije omogućava vam da se na vreme osigurate od mnogih neočekivanih događaja koji mogu značajno ugroziti vašu poslovnu stabilnost. Bez obzira na vrstu ulaganja koje planirate, efikasna strategija izlaska treba da bude sastavni deo vaše procene nivoa rizika koji želite i možete da preuzmete.

izlazna strategija ne treba da bude bauk
Izlazna strategija ne treba da bude bauk

Šta sve treba da sadrži izlazna strategija

Prvi element čine koraci koje ćete preduzeti u slučaju neke nepredviđene situacije. Pored njih, ovim dokumentom treba da definišete i koji su to kriterijumi koji treba da budu ispunjeni ili prekoračeni da bi se strategija pokrenula.

Da li to znači da je namenjena samo nepredviđenim negativnim okolnostima? Krajnje je očigledno da treba predvideti korake izlaska iz nekvalitetne investicije ili postupak zatvaranja preduzeća koje ne generiše profit. U ovom slučaju, cilj izlazne strategije je da se ograniče nastali i potencijalni gubici.

Manje je očigledno, ali ona takođe može da se formuliše i za slučajeve kada poslovni poduhvat ispuni svoj profitni cilj.

Šta ako vam se obratio neko ko je zainteresovan za kupovinu vašeg posla? Da li biste bili spremni za pregovore bez plana? Izlazna strategija treba da pokrije i ovakve situacije.

Drugi razlozi koje može da uključi su: značajna promena tržišnih uslova, određeni pravni razlozi ili jednostavno želja vlasnika da se povuče iz trenutnog biznisa i uživa u zasluženoj penziji.

Izlazna strategija kao dio biznis plana

Kada je pravo vreme za početak planiranja? Pravi odgovor bi bio da nikad nije prerano razviti plan koji može da vam uštedi vreme, novac i spasi vas od nerviranja.

Dobro pripremanje pomoći će vam da odgovorite na važna pitanja koja se mogu javiti prilikom izlaska iz poslovanja. Među najbitnijima je pitanje optimalne opcije: likvidiranje poslovanja, prodaja, zadržavanje udela ili prenos na člana porodice.

izlaznom strategijom povećavate svoje opcije
Izlaznom strategijom povećavate svoje opcije

Naravno, svaka od ovih opcija u određenim okolnostima ima svoje prednosti u odnosu na druge. Ukoliko vaš biznis generiše gubitak teško je da će adekvatno rešenje biti prenos na člana porodice. Ukoliko ipak želite da se penzionišete ovo je možda i najbolji izlaz. Takođe je veoma važno na vreme sagledati brojne troškove vezane za različite načine izlaska.

Pre nego što izaberete strategiju, za svaku od opcija trebalo bi analizirati moguće kratkoročne i dugoročne efekte. Kako se svaki vlasnik preduzeća nalazi u situaciji koja je jedinstvena za njega potrebno je prilagoditi je svojim specifičnostima.

Kreiranje uspešnog plana može da bude dug i zahtevan proces. Ipak, bez obzira da li vodite malo preduzeće ili veliku korporaciju, preporučljivo je da imate neku vrstu strategije, tako da vaš izlaz prođe što je bezbolnije moguće.

U idealnom slučaju, izlazna strategija treba da bude deo poslovnog plana, pre nego što se započne sa poslovanjem, jer izbor izlaznog plana može da utiče i na izbor samog biznisa.

Zato, što ranije krenete da planirate pre ćete biti spremni da se uhvatite u koštac sa prilikama koje nastaju. Na ovaj način obezbeđujete da izlazak iz određenog posla prođe bez tektonskih poremećaja u vašem kako poslovnom tako i privatnom životu.

Postavite pametne ciljeve

Sadržaj

Svi smo mnogo puta čuli različita iskustva poznanika, prijatelja, ili uopšte ljudi iz poslovnog svega koji nisu uspeli, iako su imali odlične ideje. Isto tako, znamo i dosta primera onih koji su napravili uspeh sa sasvim jednostavnim idejama.

Popularna je priča kako su ovi drugi bili samo uporni, samo istrajali, bili “dovoljno ludi da veruju u svoju ideju”, i na osnovu toga uspeli. Ipak, kao kod njih, isto tako i u svakom poslu, vrlo je važno da postavite pametne ciljeve. Cilj ne mora biti samo jedan, može ih biti više. Ako se jedan ne ostvari, može se postaviti drugi, sledeći, možda čak i viši.

Zapravo, za svaku ideju, svaki posao ili unapređenje svog posla važno je i potrebno da postavljate ciljeve. Ukoliko nemate cilj, sigurno ga nećete dostići. Kada ste definisali cilj, možda ga nećete dostići, ali svakako znate čemu težite, usmereni ste na ostvarenje tog cilja.

realnost ciljeva je bitan faktor
Realnost ciljeva je bitan faktor

Idealno bi bilo da ciljeve postavljate tako da ih dostižete, ali da pri tome nisu suviše skromni, pa da ih lako dostižete sa minimalnim zalaganjem, niti preambiciozni da ih ne dostižete i gubite samopouzdanje i motivaciju, pri tome trošeći previše vremena i novca.

Isto tako, ciljeve ćete postavljati i zaposlenima u okviru firme. Zapravo, vrlo često je svako od nas u poziciji da nekom drugom zadaje (izdaje) zadatke. Kada nekome izdajete zadatak, precizno i jasno dajte i cilj koji zaposleni treba da ostvari. Baš tada treba da posebno vodite računa o definisanju ciljeva, ali i načinu na koji ćete ih nekome saopštiti.

Vrlo često se dešava da se javi i konflikt zbog toga što neki zadatak nije realizovan ili nisu ostvareni ciljevi, a da iza svega toga stoje nedefinisani ili loše definisani ciljevi. Pre nego što nekoga okrivite, razmislite da li ste zadatak izdali precizno i objasnili cilj. Kako ne biste ulazili u neželjene situacije i trošili vreme i energiju, kad izdajete zadatke navedite i šta treba da se postigne tim zadatkom, koji je cilj.

SMART metoda postavke ciljeva

Zbog svega toga, važno je da ti ciljevi budu “pametni”… da, čak nam i poznati akronim u varijanti engleskog jezika govori o pametnim (SMART) ciljevima- Specifični (Specific), Merljivi (Measureable), Delegirani (Assignable), Realni (Realistic), Vremenski određeni (Time-related).

Zapravo, ciljevi će biti pametni ako ih budete dovoljno “pametno” postavljali, odnosno ako dovoljno dobro sagledate situaciju i dobro postavite ciljeve. Ukoliko u nekoj situaciji niste dobro postavili cilj(eve), to je već situacija u kojoj treba da se zapitate da li sami znate dovoljno, ili da li je potrebno uključiti još nekoga sa straili potražiti mišljenje eksperta.

Bilo bi dobro da u postavljanje ciljeva, ili makar u diskusiju i reviziju ciljeva, uključite i tim sa kojim radite, jer ćete tako dobiti više informacija i analizu iz više uglova. Koju god metodu da odaberete, gledajte da Vam cilj zadovolji svaki element iz S-M-A-R-T metode.

Specifičnost i merljivost ciljeva

Veoma je važno da ciljevi budu specifični. Pre nego što postavite neki cilj, razmislite šta u stvari želite. Potpuno ih odredite, precizno definišite, tako da je i Vama potpuno jasno šta je cilj, a da to ne bude neka uopštena priča i “pusta želja”. Ako nekome kažete da treba da poboljša rezultate- ništa mu niste rekli, ali već ako kažete da treba (na nekom servisu) da poveća profit, već ste dali specifičan cilj.

postavite pametne ciljeve da rade za vas
Postavite pametne ciljeve da rade za vas

Ukoliko ciljevi nisu merljivi, nikako i nikada nećete znati jeste li ih dostigli. Za svaki cilj odredite šta je njegova mera, odnosno ono na osnovu čega ćete na kraju oceniti da li je cilj dostignut ili ne.

Mere ciljeva mogu biti različite. Možete ih iskazati brojevima, procentima, nekim drugim jedinicama. Isto tako, mere ciljeva se mogu odnositi na stanje koje želite da dostignete, ali i na promenu u odnosu na sadašnje stanje. Na primer, merljiv cilj može biti da se pomenuti profit poveća za X procenata u odnosu na neki određeni nivo.

Vrlo je važno da ciljeve nekome delegirate, odnosno odredite ko je odgovoran za dostizanje određenog cilja.

Ciljevi se neće ostvariti sami od sebe, čak vrlo često ih ni timovi neće dostići sami, bez nekoga ko će usmeravati sve aktivnosti prema njima i obezbeđivati efikasan rad. Za dostizanje određenog ciljanog profita može biti određen, na primer, neki menadžer prodaje, finansijski direktor, ili neka druga osoba.

Realnost uspeha postavljenih ciljeva

Kako bi postavljanje ciljeva imalo smisla, cilj mora biti realan. Pri postavljanju ciljeva, imajte u vidu mogućnosti i sposobnosti pojedin(a)ca, tima, kao i kapacitete firme. Isto tako, realno sagledajte okolnosti na tržištu, konkurenciju, privredni ambijent i tržišta kretanja.

Nerealno je očekivati da neko dostigne zadate ciljeve ukoliko ne postoje resursi, ili ukoliko je neki drugi parametar nerealan. Možda je realno profit povećati za X procenata u roku od dvanaest meseci, ali ne i za dva meseca. Možda je realno za dvanaest meseci, ako postoje neki drugi preduslovi.

Svaki cilj se mora vremenski odrediti, jer će inače sve biti dobro i nikako nećete znati da li ste na putu da ostvarite cilj, odnosno da li je cilj dostignut. Povećati profit za X procenata ne znači ništa, ali povećati profit za X procenata do određenog datuma je nešto konkretno.

Poboljšati stanje – to ne znači ništa, to nije nikakav cilj. Definisati procedure rada otpremne službe (specifičan) tako da broj opravdanih reklamacija (proizvoda neusaglašenih sa deklaracijom i standardom) od početka naredne godine (vremenski određen) ne bude veći od osam mesečno (merljiv, sa ostalim parametrima i realan), za šta je zadužen-odgovoran menadžer AB (delegiran) – to je pametan (SMART) cilj.

Budite pametniji od ciljeva, oni neka budu samo pametni.

Direktorski sindrom kao zamka

Sadržaj

Direktorski sindrom u preduzetništvu drastično se razlikuje od pozicije u kojoj radite za nekoga i u 16 ili 17 časova zatvorite vrata kancelarije i svoj um za sve ono što se dešava na poslu

Biti preduzetnik znači snositi odgovornost za ono što jeste i niste postigli.

Bez obzira na to da li ste pojedinac koji prodaje svoje proizvode i usluge, ili ste na čelu firme koja broji pedesetak zaposlenih, stvar sa odgovornošću je ista – ona je na vama. Naravno, u prvom slučaju odgovorni ste samo za sebe, a u drugom i za ljude koji rade za vas.

Raspon te odgovornosti varira, ali suština je ista – na kraju dana, meseca ili godine kusaćete ono što ste sami zakuvali.

direktor snosi svu odgovornost za neuspjeh ili uspjeh
Direktor snosi svu odgovornost za neuspjeh ili uspjeh

Svaki preduzetnik, bez obzira na to da li pričamo o prodavcu na pijaci ili osnivaču Amazona, počeo je tako što je samostalno obavljao određene poslove. Čak i kada imate partnera ili tim od samog početka, sve je prilika da ćete jedno vreme vi biti dečko za sve.

To znači da će vaš posao zahvatati zadatke i obaveze nekoliko različitih radnih mesta: od prodaje, marketinga, pravljenja onoga što prodajete, pa do knjigovodstva i pravnih aspekata cele vaše preduzetničke priče.

Među ljudima je, međutim, neretko zastupljen stav koji je vrlo sličan onoj mafijaškoj paroli „Ne pitaj me kako sam zaradio prvi milion”. U ovom kontekstu, to može da bude stav „Ne pitaj me šta sam sve morao da radim da bih dovde stigao”, pri čemu se ništa od toga ne mora odnositi na nemoralne ili bizarne aktivnosti, već na prostu činjenicu da ste u jednom radnom danu bivali kurir, sekretarica, direktor, spremačica i account menadžer.

Šta je direktorski sindrom

Hajde da najpre budemo iskreni: ego nije imun na (prve) poslovne uspehe. To nije ništa loše, pošto je uspeh znak da nešto radimo kako treba. Međutim, ako ego preuzme kormilo, mogu nastati problemi. Šta to znači?

Ako vam je na početku bavljenja vašim poslom bilo sasvim normalno da radite stvari koje nisu u opisu posla menadžera, može doći do toga da, sa vremenom i proširenjem tima, neke stvari postanu „stvari koje direktor ne radi” jer su mu „ispod časti”.

Da se najpre razumemo: ovo nema nikakve veze sa delegiranjem. Delegirati treba često i pametno; ovde je reč o nečemu drugom – o direktorskom sindromu. Ovo nije termin koji ćete pronaći u literaturi, zato što sam ga upravo izmislila, posmatrajući ljude i druge preduzetnike oko sebe, kao i prisećajući se svojih bivših poslodavaca.

direktorski sindrom se može lako kontrolisati
Direktorski sindrom se može lako kontrolisati

Jedan od njih bio je direktor firme za koga nije bilo neobično da dođe u kancelariju gde sedi nas šestoro i pita ko je za kafu, a potom je donese. To bi bilo suprotno od direktorskog sindroma.

Definicija direktorskog sindroma

Ali hajde prvo da definišemo direktorski sindrom. Šta on podrazumeva? On, najpre, podrazumeva da zauzimate poziciju u kojoj se uvek i apsolutno uvek vi iznad drugih. Vaše potrebe su važnije, vaše vreme je vrednije, vaša je „uvek zadnja”. Vi ne nudite kafu svojim zaposlenima, već se podrazumeva da je oni nude vama. Vi ne učestvujete u njihovim razgovorima jer su oni vama dosadni.

Vi očekujete da vam uvek neko otvara vrata, uvek se neko drugi javi na telefon, uvek se zna kad je „dopušteno” da vas drugi „uznemiravaju” svojim zahtevima.

Sve ovo je vrlo pipavo, zato što direktorska, odnosno menadžerska pozicija zaista zahteva određeno istupanje iznad tima, kako bi se lakše sagledalo sve što je značajno, a dešava se kako unutar, tako i izvan tima. Međutim, velika je razlika u tome da li je to istupanje vođeno stvarnim potrebama ili vašim egom.

Direktorski sindrom dovodi do toga da ljudi počinju da vas doživljavaju kao nedodirljive. A to vašem i svačijem egu prija. I samim tim počinju donekle od vas da zaziru. Odnos moći u komunikaciji postavljen je od starta: vi imate apsolutnu moć, a zaposleni treba da vam se povinuju.

Da li možete da pojmite koliko dobrih ideja će, u ovom slučaju, ostati neizrečeno, jer zaposleni znaju da ih nećete saslušati? Da li znate koliko će problema nastati, a mogli su biti sprečeni samo da ste nekome dopustili da vam ih saopšti?

Osim toga, dobar menadžer je uvek primer svom timu. Da li je dobar primer zauzeti poziciju nedostižnog, povlašćenog i onog čije je vreme uvek vrednije od vremena drugih ljudi? Kako biste se vi, sa druge strane, osećali da radite za nekog ko boluje od direktorskog sindroma? Da li bi to bilo mesto gde želite da radite, da ostanete i da gradite svoju karijeru?

Kako se postaviti

Mnogo pitanja, a odgovori se nameću sami. Ako ste se prepoznali u nekim od ovih opisa, nemojte očajavati. Direktorski sindrom nije nikakva neizlečiva boljka; on je samo ego koji nije držan pod kontrolom. Ako ne počnete da ga suzbijate, još više će se rasplamsati. I zato nikad nije kasno za samorefleksiju u vezi sa tim kako se ponašate i kako vas drugi ljudi doživljavaju.

Jednom preduzetniku, koji vrlo dobro zna šta znači graditi nešto od nule i živeti sa konstantnom neizvesnošću, ništa ne bi trebalo da bude „ispod časti”. To ne znači da ćete da idete svima po burek, da budete i sekretarica i računovođa i domar i marketing menadžer.

Ako ste to nekada bili, onda znate koliko je zahtevno. Ali, sad kad više ne morate, odustanite od ideje povlašćenosti i nedodirljivosti. Podelite sa svojim timom nešto iz svog života, skuvajte im svima tu kafu jer će im to sigurno značiti, zasučite rukave i bacite se na posao onda kada ga treba završiti, bez obzira što ste vi menadžer.

Ako kapetan tone zajedno sa svojim brodom, onda najmanje što jedan preduzetnik može da uradi za svoj tim jeste da odustane od trona na koji ga je sopstveni ego postavio.

20 Pravila i zanimljivosti koje smo naučili iz najčitanijih tekstova

Sadržaj

Pravila i zanimljivosti su tekst koji donosi sažetak brojnih svetskih istraživanja vršenih na naposećejnim portalima sa milionskim uzorcima

Stvaranje viralnog sadržaja je umetnost, a umetnost ne treba (previše) sputavati i ograničavati. Ipak, u realnosti, okolnosti su retko idealne. U realnosti, najčešće dobijemo zadatak da nešto gotovo ili polu gotovo učinimo viralnim.

Od tog trenutka ono čime se bavimo je optimizacija i izvlačenje maksimuma iz postojećeg materijala i okolnosti. Dorađujemo, prerađujemo, i iako nam ruke nisu baš vezane, nemamo ni previše slobode i manevarskog prostora.

To je zadatak za vrhunske taktičare, igrače koji mogu da naprave čudo sa loptom na malom prostoru.

U svakom poslu statistika i analiza su moćni alati, ako se primenjuju i koriste na pravi način. Podaci sami po sebi ne gotore previše – oni su činjenice otvorene za intepretaciju, njima je potreban kontekst da bi imale smisla.

za bolje rezultate analiza je neophodna
Za bolje rezultate analiza je neophodna

Znate onu priču o dva prodavca koji su dobili zadatak da pokušaju da prošire prodaju fabrike cipela time što će omogućiti izvoz u Afričke zemlje? Prosle desetak dana prvi se javlja i kaže – „Nećete mi verovati, ali ovde niko ne nosi cipele. Ovo je čisto gubljenje vremena. Vraćam se nazad.“.

Drugi se javlja sa drugačijim pogledom na situaciju “Nećete mi verovati, ali ovde niko ne nosi cipele. Pošaljite mi što je moguće više pari cipela.“. Prilika. Prilika je kao dinamit – može doneti sjajne stvari, ali nas može i uništiti ako ne rukujemo sobom i situacijom na pravi način.

Znate i sami da prosek prikazuje generalni trend, a ne pojedinačni slučaj. Svaka situacija je specifična i zahteva jedinstveno rešenje. Ipak, hajde da izvučemo zanimljive trendove i pravilnosti – na taj način ćemo imati svojevrsnu čeklistu za tekstove na kojima radimo.

iskoristite ova pravila i zanimljivosti za bolji doseg vaših objava
Iskoristite ova pravila i zanimljivosti za bolje doseg vaših objava

Pravila i zanimljivosti koje će vam donijeti rezultate

Naslovi tekstova koji sadrže brojeve duplo više poseta imaju od onih koji ih nemaju.

Neparni brojevi u naslovima imaju oko 20% bolji učinak od parnih

Naslovi koji u sebi sadrže zagrade imaju 38% bolje rezultate

Nazivi domena koji deluju uverljivo dobijaju 25% više klikova

Ukoliko korisnik vidi URL, šanse su 2.5x veće da klikne ukoliko on nije predugačak

Ukoliko je uvodni vizual šaren i atraktivan tekst će pročitati i do 80% više ljudi

Prosečno, korisnici pročitaju 28% teksta

Ovaj procenat raste i do 78.6% ukoliko je struktura pregledna a rečenice kratke

Ukoliko vaš sadržaj sadrži slike imaće 94% više pregleda na društvenim mrežama

Kvalitet slika je takođe važan, ukoliko su profesionalne, to će doneti i do 121% više deljenja na Fejsbuku

Ukoliko tekst sadrži infografik, biće u proseku 230% više deljen putem društvenih mreža

Obiman sadržaj takođe može imati odlične rezultate, naročito ako je dobro strukturiran

Svaki tekst bi trebao da ima podešenu default sliku za deljenje na mrežama

Dugmići za deljenje na mrežama treba da budu u vrhu teksta, u prvom ekranu, jer to vidi 58% više korisnika

Tvitovi u kojima promovišete tekst treba da sadrže relevantne #hashtagove jer će u tom slučaju imati i do 55% više retvitova

Pozovite korisnike na dnu teksta da podele tekst – uz ovakvu poruku imaćete 42% bolji rezultat

Pokušajte da budete što praktičniji – ovakvi članci imaju 34% više šanse da postanu viralni

Pokušajte da sadržaj učinite preglednim za brzo skeniranje, a to ćete učiniti segmentiranjem, kratkim paragrafima, naslovima i podnaslovima, listama i sl.

Nemojte kriti emocije ako se ljudi sa njima mogu identifikovati. To vam može pomoći na putu ka tome da tekst postane viralan

Ukoliko ne znate kada da podelite tekst, učinite to ujutru kada ustanete, između 8 i podneva

Primetićete da neke od ovih stvari mogu da se primene na vaš slučaj, dok kod nekih to nije slučaj. Neke čak deluju i donekle kontradiktorno. Upravo zato ovo i jesu samo teme za razmišljanje, a šta ćete od toga iskoristiti i u kojoj meri, na vama je da procenite.

Izvori: Nielsen, Moz, Thinkwithgoogle.com, Dan Zarrella, HubSport, Skyword i drugi.

Zasučite rukave za vrhunski sadržaj

Sadržaj

Među preduzetnicima i inovatorima često ćete čuti da „odličnom proizvodu ne treba reklama“.

Ili da će se dobra ideja, na ovaj ili onaj način, „sama prodati“. Vrhunski sadržaj je potreban svima, čak i odličnim proizvodima.

I tačno je da kvalitet uglavnom ne treba suviše hvaliti.

Pa ipak, ako lansirate proizvod, a zatim čekate da ga korisnici sasvim slučajno sami otkriju, verovatno nećete baš daleko dogurati.

Ono što vam, dakle, treba je i dobra i kvalitetna „veza“, koja će utreti put vašem proizvodu do onih kojima je namenjen.

vrhunski sadržaj je imperativ u prodaji
Vrhunski sadržaj je imperativ u prodaji

A nema bolje veze od efektnog content marketinga, i mnoge kompanije su spremne da za dobru reklamu izdvoje pravo malo bogatstvo.

Takođe, uvek će biti i onih koji će sami pokušati da proniknu u suštinu vrhunskih marketinških strategija, i samostalno se prihvatiti krojenja idealne slike o svom proizvodu ili brendu. Nimalo lak zadatak – jer za tako nešto je, u prvom redu, potreban sadržaj koji će na prosečnog korisnika ostaviti utisak.

Oni neiskusniji (i nestrpljviji) brzo će, doduše, pasti na ovom testu, jer će taj wow efekat pokušati da postignu manje-više senzacionalističkim metodama ili pak, površnom „šminkom“ koja, realno, ne pogađa suštinu.

A krojenje sadržaja koji čini onu pravu razliku, zahteva i potpuno drugačiji, u prvom redu, temeljniji pristup.

Kako praviti vrhunski sadržaj

Pre svega, da biste uopšte isporučili vrhunski sadržaj, morate znati i kome ga predstavljate. Sve, dakle, počinje od podrobnog istraživanja ciljne grupe, i to je osnova na kojoj počivaju sve uspešne content strategije. Zato shvatite ovu fazu krajnje ozbiljno. Nije dovoljno zadržati se samo na površnoj sistematizaciji demografskih, socioloških ili psiholoških karakteristika vaših krajnjih korisnika.

Naprotiv – moraćete poprilično duboko zagaziti „u tuđe cipele“ i detaljno proučiti njihov način razmišljanja, životne navike ili, recimo, navike pri kupovini. Potrudite se pritom i da u startu odbacite sve predrasude i (lične) pretpostavke, te da zaključke bazirate isključivo na proverenim činjenicama.

Tako dobijate i najjasniju sliku o vrsti sadržaja, ali i stilu komunikacije koji bi vaša ciljna grupa – u skladu sa sopstvenim afinitetima – najbolje prihvatila.

A da biste kompletnu content strategiju prilagodili toj ciljnoj grupi, postoji nekoliko načina kako da to i postignete.

veza između proizvoda i kupca je vrhunski sadržaj
Veza između proizvoda i kupca je vrhunski sadržaj

Veza između proizvoda i kupca je vrhunski sadržaj

Naime, sadržaj koji čitaocima predstavljate neretko će obuhvatiti i neku užu stručnu oblast – a u određenim slučajevima i više njih. To znači da ćete i vi ponekad morati detaljnije da ih proučite, i to ne samo da biste ostavili utisak profesionalnosti, već i da bi vaši krajnji korisnici (koji ne moraju biti eksperti) razumeli šta ste zapravo hteli da kažete.

To je, ujedno, i jedna od prednosti kreiranja raznovrsnog sadržaja – jer, dobijate priliku da proširite svoja dosadašnja znanja. Osim toga, što podrobnije savladate određenu materiju, lakše ćete uspeti da kod svojih čitalaca probudite pažnju i interesovanje.

Drugi način pak, uključuje određeni vid eksperimentisanja.

Utvrđivanje idealnog šablona – u smislu tema ili oblasti koje ćete pokriti, količine sadržaja objavljenog na dnevnom, nedeljnom, ili mesečnom nivou, ali i različite forme koje ćete pritom koristiti (odnosno, tekstualni, video ili foto sadržaji) – sve to zavisi kako od oblasti kojom se bavite, tako i od afiniteta vaše ciljne grupe.

Stoga biste mogli isprobati više različitih pristupa, i na osnovu povratnih informacija proceniti koji od njih donosi najbolje rezultate. Ipak, to ne znači da nemate dozvolu i da s vremena na vreme razbijete ustaljenu šemu.

Pokušajte da obradite teme za koje niste sasvim sigurni kako će ih vaša ciljna grupa prihvatiti. Eksperimentišite sa različitim stilovima komunikacije, ili ubacite forme sadržaja koje ste do tada ređe koristili.

Ovakav pristup, naravno, neće uvek dati očekivane rezultate – ali je svakako dobar način da dodatno animirate ciljnu grupu. S druge strane, sličan efekat ćete postići adaptacijom ili prilagođavanjem već ranije objavljenog sadržaja, za koji znate da je dobro prihvaćen od strane redovnih čitalaca.

zasučite rukave za vrhunski sadržaj
Nije lako kreirati vrhunski sadržaj za svoj sajt

Pretvorite vreme u svog saveznika

Kada zađete u suštinu content marketinga, prvo što ćete shvatiti jeste da je za efektnu kampanju potrebno vreme.

Ako uzmete pritom u obzir i da je vreme = novac, dolazite do toga da bi – najpre zarad optimalne produktivnosti – to vreme trebalo što mudrije iskoristiti.

Nevolja je u tome što biste lako mogli doći u situaciju da vam svaki trenutak odlazi isključivo na kreiranje sadržaja. I to vam se može činiti kao najbolje utrošeno vreme – sve dok ne zapadnete u rutinu ili osetite zasićenje.

Srećom, za poguban uticaj zasićenja na vašu produktivnost postoji i vrlo adekvatna preventiva.

Sem toga, i sam proces kreiranja sadržaja dozvoljava različite pristupe, a svako ko u ovoj oblasti već ima iskustva, reći će vam da je mudrije objavljivati manju količinu kvalitetnijeg, nego brdo sadržaja manje-više (ispod)prosečnog kvaliteta.

A još jedan od načina da postignete više za manje vremena jeste i da iskoristite sve dostupne opcije – odnosno kanale komunikacije – kojima ćete dopreti do što većeg broja ljudi kojima je vaš sadržaj namenjen.

Jer, što je taj broj ljudi veći, to će više biti i povratnih informacija – a one će vam, naposletku, iz prve ruke pokazati da li je vaš sadržaj (ali i marketing strategija za koju ste se opredelili) zaista pogodila suštinu.

Taj fidbek će podrazumevati sve: od broja pregleda, lajkova, komentara i sugestija vaše ciljne grupe, pa sve do onih koji će vas direktno kontaktirati sa željom da kupe vaš proizvod ili postanu korisnici vaših usluga.

Takođe, ovde nije dovoljno voditi se isključivo njihovim (pozitivnim ili negativnim) reakcijama, već i analizom konkretnih – odnosno merljivih –  statističkih podataka, brojki i procenata. Prema tome, realna slika efektivnosti vaše content strategije zahtevaće i objektivnu i temeljnu analizu svih povratnih informacija.

A svi podaci koje na taj način prikupite poslužiće vam za procenu efektivnosti vašeg pristupa i, ukoliko je to neophodno, njegovog daljeg prilagođavanja afinitetima ciljne grupe, pa i novijim trendovima koji iz dana u dan osvajaju svet content marketinga.

Ako vam sve ovo deluje kao strašno mnogo posla – i niste baš daleko od istine.

Jer, vrhunski sadržaj najpre zavisi od vaše spremnosti da u njega uložite, da biste na kraju dobili baš taj sadržaj koji čini pravu razliku. A ukoliko ste i sami od onih koji tu razliku žele prvi da uoče, nećete se zadovoljiti ničim manjim od optimalnog kvaliteta.

Vremenska prognoza za Niš

0

Sadržaj

Dugoročna vremenska prognoza za Niš. Kakvo će vreme biti u nišu sledećih 10 dana.

Kakvo nas vreme očekuje sutra? Ovo je sajt koji daje odgovore. Saznajte ovde više o vremenskoj prognozi Niš, 10 dana, kao i kakvo se vreme očekuje narednih dana? Sve to možete saznati na super sajtu koji se zove Vrijeme Sutra.

Na prognozi se mogu videti informacije o vremenu za temperature vazduha najviše i najniže, dnevne i noćne, padavine, vetar, UV zračenje, očekivane vremenske prilike po danima. Dugoročna vremenska prognoza Niš, za sledećih 10 dana.

vremenska prognoza za niš
Vremenska prognoza za Niš

Vremenska prognoza za Niš

Pogledajte vremensku prognozu i kakvo se vreme očekuje za danas, sutra i sledeće dane.Vreme Niš i okolina. Dugoročna vremenska prognoza za 10 dana ili mesec, predviđa se na osnovu analize meteoroloških podataka, kompjuterskih modela, klimatskih faktora i drugo.

Tako da ih možemo gledati sa rezervom jer to su samo predviđanja vremena čija se tačnost ne može garantovati.Ako vas interesuje prognoza vremena za Srbiju, onda možete pogledati po mestima i gradovima, gde je prikazano vreme za sledećih desetak dana.

vremenska prognoza za niš
Vremenska prognoza za Niš

Vremenska prognoza za 10 dana za Niš, se predviđa sa određenim stepenom verovatnosti, zato što prognoze duže od tri dana trebalo bi uzimati sa rezervom, dok je prognoze za danas ili sutra lakše predvideti.

Vremenske prognoze su dobijene sa drugih web stranica ili hidrometeoroloških servisa, zato ne možemo garantovati za tačnost podataka na ovom web-sajtu, iako su podaci preneseni u najboljoj nameri u informativne svrhe.

Dezinsekcija poslovnog prostora

0

Sadržaj

Kada je potrebno da se uradi dezinsekcija poslovnog prostora i koji su najbolji načini da to uradite saznat ćete u ovom detaljnom i tekstu.

Ukoliko vas je Google pretraživač doveo na ovo mesto sigurni smo da ste ispravnu odluku ako se informišete na temu dezinsekcija poslovnog prostora.

Dezinsekcija je jako bitna kako u privatnom tako i u poslovnom prostoru, međutim ukoliko je reč o firmi, kancelariji ili nekom drugom poslovnom objektu ovo je jedna od metoda koja je presudna za uspešan biznis

dezinsekcija poslovnog prostora
Dezinsekcija poslovnog prostora je vaša obaveza ako držite do radnog okruženja

Zamislite samo da vaši klijenti, zaposleni, poslovni partneri pa i vi sami ugledate u kancelariji ili nekom odeljku vašeg poslovnog prostora neke insekte. Naravno da neće ni u kom slučaju biti sve jedno, a možete da samo i zamislite ukoliko se u poslovnom krugu raširiti priča kako vi u vašem objektu imate probleme sa insektima. 

Insekti ne samo da nisu prijatni da se vide u bilo kom okruženju, oni nisu ni zdravi te mogu veoma lako da prošire mnoge zarazne bolesti. 

Naravno sve ovo može u velikoj meri da ugrozi imidž vaše kompanije, ali i kompletno poslovanje; jer lako može doći do situacije kada su vaši zaposleni zaraženi određenom bolešću koju mogu da prenesu insekti.

Takođe, jednostavno ukoliko klijenti uvide razne insekte u vašem poslovnom prostoru, sigurni smo da će ga i izbegavati ne samo u narednom periodu već i u budućnosti. 

Šta je dezinsekcija poslovnog prostora

Dezinsekcija poslovnog prostora podrazumeva skup raznih mera kao i postupaka sa ciljem da se unište razni insekti. Ova metoda će omogućiti da se štetni insekti unište odnosno dovedu do biološkog minimuma u vašem poslovnom prostoru. 

Kao što insekti nastanjuju stambene objekte, oni svoje utočište i dom veoma lako pronalaze i u poslovnom prostoru. S tim u vezi ukoliko ne želite da imate probleme sa bubašvabama, bubarusama, mravima, stenicama ili buvama – krajnje je vreme da zakažete dezinsekciju poslovnog prostora. 

Insekti u vašem poslovnom prostoru mogu da nanesu štetu (ukoliko na primer imate namirnice ili neke predmete koji njima mogu da budu interesantni), ali će u velikoj meri zaljuljati vaše poslovanje kao i dovesti u pitanje zdravlje vaših zaposlenih, saradnika, poslovnih partnera i klijenata. 

Insekti u poslovnom objektu su kao „rezervoari“ zaraze, ali su i izazivači mnogobrojnih alergijskih reakcija – te ste nadamo se i sami svesni koliko je dezinsekcija poslovnog prostora bitna za jedno uspešno poslovanje. 

uspešan biznis
Zamislite da na važnom poslovnom sastanku izlete žohari u vašoj kancelariji

Kako stati na put insektima u poslovnom prostoru

Jedina proverena metoda jeste dezinsekcija poslovnog prostora; a činjenicu da insekti veoma lako nasele svaki poslovni prostor portebno je uzeti u razmatranje veoma ozbiljno ukoliko želimo da naš biznis i uspe. 

Dezinsekciju je potrebno izvršiti (ukoliko već niste) što je pre moguće kako biste sprečili insekte da se dalje razmnožavaju ali i nastanjuju vaše prostorije.

Ukoliko ne reagujete na vreme, veoma lako možete zateći još goru situaciju u vašem poslovnom prostoru, jer insekti mogu veoma brzo da od jednog naprave čitavu koloniju. 

Kako se sprovodi dezinsekcija poslovnog prostora

Postoje dva načina za uspešnu dezinsekciju poslovnog prostora. Prva jeste preventivna, a druga se naziva takozvanom kurativnom dezinsekcijom. 

Ono što je najzastupljenije od metoda kojima se vrši dezinsekcija jeste postavljanje gelova kao i prskanje površina raznim insekticidima.

Međutim, vi ni u kom slučaju ne biste trebali sami da ove metode upražnjavate – već angažujete stručna lica i firmu koja može da za svoje usluge da i garanciju. 

Jako je bitno prilikom izbora da sredstava koja se koriste tokom dezinsekcije poslovnog prostora budu bezbedna za ljude u okruženju, ali i da budu delotvorna i dugotrajna. 

dezinsekcija poslovnog prostora
Dezinsekcija poslovnog prostora je nešto što treba da se podrazumeva

Kako uništiti insekte u kancelariji

Odgovor na ovo pitanje smo vam upravo dali u današnjem blogu; dakle jedino dezinsekcijom ćete biti sigurni da je vaša kancelarija, ili neki drugi poslovni objekat sigurna od najezde insekata. 

Tačno određene mere i postupci koji vama kao klijentu omogućavaju potpuno uništenje štetnih insekata ili jednostavno smanjenje njihove populacije kao i držanje pod kontrolom naziva se dezinsekcijom.

Dezinsekcija je jako bitna kako bi se sprečilo širenje raznih zaraznih bolesti ali i populacije insekata kojoj upravo poslovni prostori pogoduju za razmnožavanje. 

U situaciji kada nam insekti nasele poslovni prostor, oni nam narušavaju mir i zdravlje – a jedina metoda koja je delotvorna u tim situacijama jeste dezinsekcija. 

Insekti mogu u istoj meri da napadnu i stambene i poslovne objekte, a o šteti koju mogu da nanesu u nekom poslovnom objektu bolje je i da ne govorimo. Dakle šteta je nemerljiva, ali i svakako će njihova pojava uticati na vašu reputaciju pa i na održivost vašeg biznisa. 

Međutim, ono što je najbitnije zdravlje vaših zaposlenih, klijenata kao i poslovnih saradnika biće narušeno s obzirom na to da u sredini u kojoj su insekti se pojavili – ima dosta šansi za zarazne bolesti, određenih alergija ali su generalno insekti odgovorni i za velike materijalne štete.

PREPORUKA

Preduzetništvo nije za svakoga

Sadržaj

Preduzetništvo kao poziv nije za svakoga, evo pitanja koja morate postaviti sebi da bi uspjeli u svetu biznisa kao samostalni preduzetnik

Mladi gospodin Petrović nedavno je pokrenuo svoj biznis. Kao i većina novopečenih preduzetnika, ubrzo se saživeo sa poslovnom rutinom; a ono što nekad beše ideja u najavi, polagano je napredovalo ka konkretnim rezultatima. To je, dakle, bilo to, i napokon se pronašao u ulozi koja mu savršeno leži.

Koju godinu kasnije, g. Petrović još uvek neumorno radi na širenju poslovanja. Sada je već poprilično uhodan, a povremeni izazovi i večito spavanje „sa jednim otvorenim okom“ i dalje ga drže u pripravnosti. Sasvim uobičajena preduzetnička priča – ali, nešto, ipak, nije u potpunosti štimalo. Tačnije, sve češće bi mu se potkrala pomalo neuobičajena misao: da li je ovo i dalje onaj savršeni posao iz snova?

I može li se u trenutnoj ulozi zamisliti i za 5, 10 ili 20 godina?

Preispitivanja ovakvog tipa imala su još manje ugodnu stranu: naime, nije bilo nimalo lako razlučiti njihov pravi uzrok. Jer, mogao ih je pokrenuti prolazni osećaj nezadovoljstva, ili pak, saznanje da preduzetnička delatnost ipak nije ono pravo. Sem toga, mladi gospodin Petrović tek je jedan od mnogobrojnih koji će se, pre ili kasnije, suočiti sa navedenom dilemom.

Za one „zelenije“ i neiskusnije, ovakav osećaj može stvoriti popriličnu konfuziju. Znate ono – pokrenuli ste sjajnu priču, sve ide kako treba, ali dosadni crvić sumnje i dalje vam ne da mira. I naravno, kvari onu savršenu sliku u kojoj su kockice napokon počele da se slažu.

I pomalo neočekivano, nađete se u situaciji da, poput mladog g. Petrovića, stanete i zapitate se – „I, šta sada?“

Da li je moguće da ste zaista promašili karijeru? Ili je, možda, sasvim dovoljno da odete na odmor i malo razbistrite misli?

Odakle uopšte početi sa (pre)slaganjem kockica?

preduzetništvo će vas uvući u svoj svet
Preduzetništvo će vas uvući u svoj svet

Za početak, analizirajte situaciju

Biti uvek korak ispred svih – a ponekad i ispred samoga sebe – sastavni je deo one preduzetničke realnosti. Kada ste u „sam svoj gazda“ ulozi, ta realnost je satkana od čestih promena planova, funkcionisanja od danas do sutra i prilagođavnja trenutnim okolnostima. U svemu tome, nije nimalo isključeno da, sasvim nehotično, precenite sopstvene mogućnosti.

Kako onda znati na čemu ste zapravo?

Za početak, zapitajte se sledeće:

 • Da li ste istinski razočarani onim što preduzetnička delatnost suštinski podrazumeva, ili je vaše nezadovoljstvo rezultat trenutnog pritiska ili doživljaja stresa?
 • Da li je uzrok vaše nesigurnosti neko konkretno (neprijatno) iskustvo, ili ste sebi postavili nerealne ciljeve?
 • Može li biti da ste odabrali delatnost koja vam iz nekog razloga ne „leži“?

Posložite najpre odgovore na navedena pitanja, jer će vam oni biti preduslov za dalje sklapanje šire slike.

Improvizujte

Koliko god bila zahtevna, preduzetnička uloga nesumnjivo ima i dobrih strana – a to je, na prvom mestu, usklađivanje odluka sa sopstvenim potrebama i težnjama. Preduzetnička rutina, doduše, daleko je od one standardne i svima poznate – jer, iako je fleksibilnost vaš najjači adut, možda ste još uvek u potrazi za idealnim načinom da svoje poslovanje organizujete po sopstvenom nahođenju.

A kreiranje odgovarajuće poslovne klime svakako će se odraziti na produktivnost i osećaj zadovoljstva – kako vas lično, tako i tima sa kojim sarađujete. Počnite, recimo, od spiska obaveza koje vas nepotrebno opterećuju, a koje možete nekome delegirati. Podstaknite zaposlene da iznesu sopstvene predloge za unapređivanje radne atmosfere. Eksperimentišite sa uvođenjem izmena u radni proces sve dok ne uspostavite sistem koji će vama najviše odgovarati. Čak i postepene promene poput ovih mogle bi, za početak, biti sasvim dovoljne.

Možda vam je zaista samo potreban odmor

Iako je pomenuta fleksibilnost jedna od prednosti preduzetništva, činjenica je da nećete moći uvek biti fleksibilni u meri u kojoj biste želeli. Prilagođavanje trenutnih okolnosti sopstvenim potrebama ponekad će zahtevati da pričekate „pravi trenutak“ – odnosno idealne uslove da sprovedete svoje zamisli u delo. I čak se i tada može desiti da shvatite kako vas onaj osećaj nezadovoljstva, uprkos svemu, ne napušta.

A ukoliko ste iz ma kojih razloga prinuđeni da održavate status quo, zašto ne biste iz toga izvukli ono najbolje?

Pod uslovom da vam okolnosti to dozvoljavaju, mogli biste napokon sebi priuštiti toliko potreban odmor. Zaboravite na trenutak na kancelariju. Zaboravite na mejlove i na sastanke i na klijente, i dozvolite si luksuz bega od svakodnevice. Stavite, za promenu, sebe na prvo mesto, i posvetite se brizi o svom fizičkom i mentalnom zdravlju.

Zbog čega je ovo toliko važno?

Pa, recimo zato što biste, nakon privremenog „isključivanja“, mogli zaključiti da je vaše nezadovoljstvo posledica trenutnog zasićenja.

Jer, idealna work-life ravnoteža zvuči sjajno u teoriji; ali dovoljno je prisetiti se 2 magične reči – burnout sindrom – i najednom shvatate da stvari u praksi ipak nisu toliko jednostavne.

preduzetništvo ne daje puno slobodnog vremena
Preduzetništvo ne daje puno slobodnog vremena

Oprobajte se u drugačijoj ulozi

„Znate, ja sam vlasnik kompanije te-i-te.“

Kako to sjajno zvuči! Makar u onoj standardnoj teoriji, ili dok ne shvatite da vas uloga prvog čoveka preduzeća zapravo – iscrpljuje i opterećuje.

Jer, niti su svi preduzetnici rođeni lideri, niti je marljivo usavršavanje liderskih veština garancija da će vam ta uloga po pravilu „sesti“.

Posvetiti se preduzetništvu, između ostalog, podrazumeva i neprekidni proces otkrivanja vaših jačih i slabijih strana. A pronalaženje uloge u kojoj se osećate potpuno udobno, po pravilu će zahtevati i malo prilagođavanja. Zašto ne biste, na primer, deo upravljanja biznisom prepustili još nekome? Ravnomerna podela odgovornosti značiće i ravnomernu podelu stresa, pogotovo ukoliko postoji realna potreba za pojačanjem.

A mogli biste, recimo, ulogu rukovodioca u potpunosti poveriti osobi od poverenja. U tom slučaju vi i dalje ostajete lider „iz senke“, s tim da će pritisak kome ste izloženi biti neuporedivo manji.

Na kraju krajeva, razmotrite i opciju da se nađete na poziciji zaposlenog u sopstvenom preduzeću, jer to može biti savršena uloga za sve koji bolje funkcionišu kao timski igrači.

Krenite iznova

Koliko puta ste čitali o ljudima koji na neuspehe gledaju kao na jedinstvene putokaze?

To su svi oni koji ne odustaju tako lako, a pogreške im samo predstavljaju način da otkriju formulu uspeha. U svetu samostalnog poslovanja, često će se odazivati na ime „serijski preduzetnik“.

Ako u nekom trenutku shvatite da vaš sadašnji poduhvat nije „ono pravo“, razlog može biti i taj što ste odabrali delatnost ili nišu u kojoj vaš pun potencijal ne dolazi do izražaja. Sem toga, veliki broj preduzetnika godinama će tragati za sferom poslovanja u kojoj se napokon osećaju kao „svoji na svome“. I to ih ni u kom slučaju ne čini neuspešnima – naprotiv, to je samo dokaz njihove nepokolebljive upornosti.

Pa ipak, o prednostima serijskog preduzetništva postoje i oprečna mišljenja. Dok će pojedincima to biti način da se napokon pronađu u svojoj priči, drugi će, pak, shvatiti da preduzetništvo, naprosto, nije njihov fah. Caka je u tome što sve dok ne pokušate, nećete znati ni kojoj od ove dve grupe pripadate. Dobra vest je da vam nakon svega i dalje ostaju najmanje 2 opcije: ili ćete nastaviti tamo gde ste stali, ili ćete se odlučiti za sasvim drugačiji put.

Napuštanje preduzetničke realnosti, doduše, u početku bi vam se moglo činiti zastrašujuće, jer nije nimalo lako ponovo kretati iznova. Sve i da se vaša upornost naposletku izjalovi, u svakom slučaju stičete dragoceno iskustvo – a jednom kada se saživite sa preduzetničkom neizvesnošću, teško da će vam drugi izazovi delovati nepremostivo.

Preduzetnički stres

Sadržaj

Za preduzetnički stres postoje brojne tehnike koje nam mogu pomoći da prevaziđemo stresan period tako da iz njega ne izađemo potpuno iscrpljeni.

Međutim, kada dođe period krize, koliko zaista vodimo računa o sebi i svom zdravlju? Da li, u nameri da se umirimo sa psihičkog aspekta, zapostavljamo onaj ništa manje važan – telesni?

Šta je to što bismo mogli činiti kako naše telo, za vreme krize ili perioda povećanog stresa, ne bi ispisivalo čekove za koje nemamo pokriće?

Stres nas lako izbaci iz uobičajenog koloseka

Bilo da govorimo o hroničnom ili akutnom stresu, telo je obično prvo koje „strada” kada su nepovoljne spoljašnje okolnosti u pitanju. Tako možemo „zaboravljati” da jedemo ili, s druge strane, ješćemo više nego što nam je potrebno; odričemo se svih onih korisnih i prijatnih aktivnosti koje radimo jer sada nemamo vremena ili energije da im se posvetimo, te svu svoju pažnju usmerimo na preživljavanje krize.

Međutim, kada govorimo o preživljavanju, često mislimo na preživljavanje projekta ili posla, a ne na sopstveno. I zato sebe ubedimo da sad činimo najbolje što umemo, a u stvari iz fokusa izgubimo sve ono što nam i te kako može pomoći kada dođe period krize.

Ako ne vodimo dovoljno računa o telu, onda ni sve ostale tehnike za prevladavanje stresa neće funkcionisati. Da li možete umorni i iscrpljeni trezveno da razmišljate? Da li vam je do vežbi disanja onda kada osećate da vam nešto sedi na glavi i neće da ode? Verovatno ne.

Svrha ovog teksta je da se osvrne na telesni aspekt prevladavanja stresa, u smislu da ne zaboravimo da pazimo na stvari koje su i te kako važne, a koje nam lako iščeznu sa liste prioriteta.

preduzetnički stres je moguće kontrolisati
Preduzetnički stres je moguće kontrolisati

O čemu treba voditi računa

Bez obzira da li govorimo o svakodnevnici ili o periodima krize, voditi računa o sopstvenom zdravlju može doneti samo pozitivne ishode.

O tome, istina je, treba malo više brinuti u periodima krize, a – paradoksalno – baš smo tada skloniji da zanemarujemo potrebe tela i oglušujemo se o ono što nam poručuje. Ovo su najvažnije stvari koje ne bi trebalo smetnuti sa uma, kada je reč o telesnom aspektu borbe sa stresom.

Spavanje je nezamenljivo

Kvalitetan san, u šta spada i redovno spavanje u određenom trajanju, obično su prvo što leti sa spiska stvari koje radimo u periodu krize.

Neki ljudi, sa druge strane, mogu spavati više i duže, jer je spavanje upravo jedna od stvari u koju možemo pobeći onda kada je realnost ugrožavajuća.

Činjenica je da ništa ne može da zameni spavanje u trajanju od sedam do osam sati, a to je obično ono čega se ne pridržavamo – bilo zato što ne možemo da stignemo ili zbog nemogućnosti da zaspemo jer smo ophrvani razmišljanjem o problemu koji je izazvao krizu.

Važno je imati u vidu da je našem telu san neophodan da bi mogao da funkcioniše i da ga baš ništa – nikakva količina kafe ili kojih god supstanci – ne može nadomestiti. Zato nemojte žrtvovati spavanje, već naprotiv; kad smo odmorni i naspavani, lakše se nosimo sa onim što nam servira dan, nego kad smo umorni i nervozni.

Napravite pauzu ali zapravo

Kada krenu rokovi i sav pripadajući im stres, prvo čega se odreknemo je odmor. Tu se ne misli na to da usred frke odete na godišnji u trajanju od dve nedelje, već uzimanje predaha u toku dana da posložite svoje misli i emocije.

Pauza od pola sata u danu kada telefoni nemilosrdno zvone može se činiti kao suvišno luksuziranje. Međutim, ona to nikako nije. Napravite pauzu koja će vam omogućiti da se makar na kratko izmestite iz sadašnje perspektive.

Ne samo da će vam možda pomoći da starom problemu pristupite na nov način, već će vam obezbediti da na trenutak predahnete od svega onoga što vam uzrokuje patnju, a stres upravo to i jeste – patnja.

To ne znači da ćete bežati, već da ćete se zaustaviti da napunite svoj rezervoar gorivom za lakše prevaljivanje ostatka puta.

preduzetnički stres
Poduzetnički stres nije šala zato uzmite pauzu svako malo

Aktivnosti koje nam prijaju nisu gubljenje vremena

I prijatne aktivnosti – kao što su slušanje muzike, šetnja, plivanje, razgovor sa prijateljima i bliskim osobama – u trenucima krize mogu nam se činiti kao luksuz.

Tačnije, kao gubljenje vremena, odnosno bavljenje nečim što ni izbliza nije tako važno kao problem sa kojim se suočavamo. To, međutim, nije tačno; aktivnosti koje sprovodimo u svrhe vraćanja energije koju smo izgubili rešavanjem problema zapravo je investicija u buduću količinu energije koju imamo na raspolaganju za nošenje sa problemom, odnosno stresom.

Sat vremena koje ćete „izgubiti” na ovaj način nikako nisu gubljenje, već tajm aut. Ne zaboravite da, ne samo da na njega imate pravo, već će vam se njegovo korišćenje dugoročno veoma isplatiti.

Slušajte šta vam poručuje telo

U periodima duže izloženosti stresu, neretko se pojavljuju telesne manifestacije našeg psihičkog stanja. To je, između ostalog, onaj osećaj da vas nešto guši, težina na plućima ili osećaj rupe u stomaku.

Sve su to telesni pokazatelji da je potrebno nešto učiniti, kako se ono što danas doživljavamo kao neprijatnu senzaciju sutra ne bi pretvorilo u stvaran zdravstveni problem.

Svako od nas ima određen kapacitet do kog je u stanju da se nosi sa stvarima koje procenjujemo kao visoko stresne i naporne. Taj kapacitet može biti različit od osobe do osobe, ali svima nam je zajednička jedna stvar: on ima svoje limite.

Nemojte čekati da dođete do same granice da biste uvideli da ste tu. Slušajte šta vam telo govori i nemojte se oglušivati na to što čujete.

preduzetnički stres
Poduzetnički stres je uzrok mnogo raspadnutih brakova

Bez obzira da li govorimo o periodu krize (akutni stres) ili o svim onim manjim, iritantnim stvarima kojima obiluje svakodnevnica, svakako je pametno ne gubiti iz vida značaj koji telo – odnosno to kako sa njim postupamo – ima na naše celokupno funkcionisanje.

Stvari iznete u ovom tekstu nisu nikakvo „izmišljanje tople vode”: svi smo čuli za njih i znamo da su važne, zar ne? Uprkos tome, često jako lako čak i nesvesno odlučimo da su nam u kriznim periodima suvišne i zato prve „odlete” sa spiska stvari koje ćemo raditi.

Neka ne bude tako, pošto rešavanje krize bez obraćanje pažnje na ono što će od nas posle nje ostati (u mentalnom i telesnom smislu), može biti ništa drugo do Pirova pobeda. Zato briga o sebi nije nikakav luksuz, već stvar preživljavanja.

PREPORUKA

Idealni poslovni saradnik

Sadržaj

Koje osobine treba da ima vaš idealni poslovni saradnik? Danas je teže nego ikad naći dobre poslovne saradnike na našim prostorima.

Koliko god nekima primamljivo izgledala, zamisao da je za razvoj preduzeća ili poslovne ideje odgovorna isključivo jedna osoba teško da je izvodljiva u praksi. Osim što bi podrazumevala natčovečanski napor i ogromnu količinu pritiska i stresa, potpuna samostalnost u svetu preduzetništva praktično je nezamisliva ukoliko iole planirate da proširite svoj biznis.

Zato je odluka za angažovanjem pouzdanog poslovnog saradnika jedna od onih koja će vam nesumnjivo takav poduhvat olakšati. Odabir osobe od poverenja svakako nije lak, i od vas će zahtevati da pažljivo procenite njene sposobnosti pre no što joj i zvanično poželite dobrodošlicu u svoj tim.

Iako će vaši kriterijumi najpre zavisiti od delatnosti kojom se bavite, postoje i neke univerzalne osobine na koje bi trebalo da obratite pažnju ukoliko ste u potrazi za idealnim saradnikom.

idealni poslovni saradnik
Vaš idealni poslovni saradnik treba imati ovih 6 osobina

Kooperativnost nasuprot pasivnosti

Jedna od ključnih stvari koja određuje kvalitet poslovne saradnje jeste kako se sa tom osobom slažete.

Ako se uzme u obzir da ćete sa njom provoditi veći deo svog (radnog) vremena i biti u neprekidnom kontaktu, verovatno ni sami ne biste želeli da to bude neko u čijoj blizini se ne osećate prijatno.

Iako možda nećete deliti slične karakterne osobine, ono što je važno jeste da vas povezuju slične poslovne ambicije i odnos prema radu.

To, ipak, ne znači da vaš saradnik treba u svemu da se bespogovorno slaže sa vama. Mnogi su skloni da takvu vrstu pasivnosti protumače kao kooperativnost, iako između ove dve osobine postoje značajne razlike.

Pasivni saradnici najčešće će izbegavati da iskažu svoje mišljenje, što može biti odraz nesigurnosti ili straha od greške.

S druge strane, oni koji su istinski svesni značaja timskog rada i spremnosti na saradnju, neće se ustručavati da i pored fleksibilnosti i sposobnosti prilagođavanja, čvrsto stanu iza svojih stavova.

Relevantno radno iskustvo

Iako prethodno ostvareni poslovni rezultati i postignuća ne predstavljaju nužno garanciju budućeg uspeha, određeno iskustvo svakako je poželjno ukoliko želite da još nekome prepustite deo odgovornosti oko vođenja preduzeća.

Zato će osoba koja je već imala prilike da bude deo osnivačkog tima – za razliku od nekoga bez sličnog iskustva – biti pripremljenija i svesnija izazova koje sa sobom nosi ozbiljno poslovno partnerstvo.

Komplementarne veštine i znanja

Model poslovanja koji se oslanja na princip „jedan stvara – drugi prodaje“ pokazao se kao pun pogodak u slučaju velikog broja novoosnovanih preduzeća. Zato bi vaš idealni saradnik mogao biti i neko čije su veštine i iskustva potpuno drugačiji od vaših.

Na primer, ukoliko je znanje iz oblasti finansija vaš glavni adut, možda ćete poželeti da angažujete osobu koja ima veće iskustvo iz neke druge oblasti – na primer, marketinga ili odnosa sa javnošću.

Na taj način biste dobili saradnika koji će znati kako da na pravi način predstavi vaš biznis potencijalnim klijentima, dok biste istovremeno bili pošteđeni pritiska i stresa izazvanog potrebom za funkcionisanjem „na sto strana“.

idealni poslovni saradnik
Vaš idealni poslovni saradnik je osoba od poverenja

Široka mreža poslovnih kontakata

Održavanje i proširivanje mreže poslovnih kontakata će vam bez sumnje omogućiti da i u ranim fazama preduzetničke karijere ostvarite prednosti prilikom proširivanja svog poslovanja.

Zbog toga je korisno da se udružite sa nekim ko je takvu mrežu kontakata već uspeo da izgradi.

Osim što time dobijate mogućnost da se povežete sa još većim brojem potencijalnih kolega, tuđa iskustva će vam biti od neprocenjivog značaja i ukoliko počnete da se suočavate sa brojnim nedoumicama koje prate razvoj biznisa.

Spremnost na ulaganje vremena

Svako ko je imao iskustva sa osnivanjem i razvojem sopstvenog preduzeća, zna da takav proces zahteva vreme. Pojam fiksnog radnog vremena u preduzetništvu praktično ne postoji, što znači da vaš idealni saradnik mora razumeti koliko je za održavanje biznisa presudna količina uloženog vremena.

Zato je važno da pored sebe imate osobu koja će biti spremna da izdvoji svoje vreme zarad ostvarivanja zajedničkih poslovnih ciljeva. U suprotnom, teško da će i eventualno iskustvo ili odgovarajuće veštine koje poseduje biti dovoljne za ostvarivanje kvalitetne saradnje.

Istinsko zalaganje za zajedničku ideju

Što se ove stavke tiče, nema mnogo dileme – ukoliko vaš potencijalni poslovni partner ne poseduje odlučnost i želju da doprinese idejama i vrednostima za koje se i sami zalažete, malo je verovatno da će takva saradnja biti uspešna.

Prema tome, potrudite se da dobro procenite da li delite zajedničku rešenost da istrajete u poduhvatu koji želite da započnete.

Ovo je jedna od osobina koju je možda i najteže kod nekoga prepoznati, ali će se svakako pokazati kao presudna – pogotovo u trenucima kada se suočite sa ozbiljnijim preprekama i poteškoćama.

Najbolji način da unapred pokušate da izbegnete potencijalne nesuglasice jeste da potpuno otvoreno iznesete svoje ideje, planove i očekivanja, i pri tome ne izostavite nijedan važan detalj vezan za ciljeve kojima stremite.

idealni poslovni saradnik
Idealan poslovni saradnik je timski igrač

Odgovornost i poverenje

U svetu preduzetništva ćete se kad-tad suočti i sa nekim manje prijatnim iskustvima, poput konstantne neizvesnosti, propusta koji vas mogu skupo koštati ili posledica pogrešnih procena.

U takvim slučajevima, neko ko će, osim vas, biti spreman da preduzme odgovarajuće poteze ili s vremena na vreme donese i ne baš prijatne odluke, bez sumnje će vam predstavljati ogromnu podršku.

Stoga, pre no što odlučite da još nekome prepustite ulogu vođenja biznisa, razmislite najpre o tome šta i sami očekujete od osobe kojoj biste poverili takvu odgovornost.

Iako je određene nesuglasice ili sukobe mišljenja ponekad nemoguće izbeći, i njih ćete lakše prevazići ukoliko znate da kraj sebe imate odgovornog i pouzdanog saradnika.

PREPORUKA

NEIZVESNOST Surova realnost preduzetnika

Sadržaj

Neizvesnost je surova realnost preduzetnika koju donosi vođenje vlastitog biznisa. Posebno ako se bavite biznisom na našim prostorima.

Svako ko pliva u preduzetničkim vodama vrlo dobro zna šta je neizvesnost. Zna kako izgleda u svim svojim formama: i kad je kao vrelo ulje na koje su vas bacili i kad je kao kuvanje na tihoj vatri.

Neizvesnost je nešto na šta svako ko snosi isključivu odgovornost za svoj posao i poslove drugih ljudi može da računa. Možda ćete izbeći neke stvari koje su zadesile druge ljude.

surova realnost preduzetnika neizvesnost
Neizvesnost često pokušavamo zaboraviti baveći se statistikom i projekcijama

Možda ćete biti pošteđeni klasičnih početničkih pehova. Ili nećete. Ali ono čega sigurno nećete biti pošteđeni je neizvesnost. Ljudi sa kojima razgovaram na temu preduzetništva često mi kažu da je upravo neizvesnost razlog zašto se sami ne upuštaju u takvu avanturu.

To su mahom sposobni, odgovorni ljudi, ali kažu da bi ih neizvesnost pojela. I ona stvarno to radi, jede vas. Čak i ako ostavimo po strani okruženje u kom se poslovanje odvija, to jest sve te silne faktore koji su promenljivi i kompletno van našeg domašaja, i dalje ostaje činjenica da je neizvesnost u opisu posla preduzetnika.

Da li to znači da smo bespomoćni zauvek

Da ćemo se – večno (dobro, možda ne večno, ali dok god smo preduzetnici) – rvati sa njom, u pokušaju da je pobedimo, da je ućutkamo, da na nju zaboravimo?To jeste jedna od opcija. Svaki put iznova prolaziti kroz sve ono što nas na kraju dovede do osećaja gubitka tla pod nogama. Zvuči dramatično? To je zato što jeste. Dakle, možemo da se stalno sa njom iznova borimo, ali šanse da je pobedimo su nikakve.

Možda ćemo imati periode kada ćemo moći da se ušuškamo u plodonosne poslovne poduhvate, kontinuirane projekte i stalne klijente, ali pre ili kasnije doći će vreme kada ćemo morati ne samo da se sa neizvesnošću ponovo suočimo, već i da je prigrlimo, ako želimo da se pomerimo sa tačke na kojoj smo sad. A i to je, inače, u opisu posla preduzetnika, zar ne?

Sa neizvesnošću na smo na “ti”

Postoje izvesne stvari koje možemo raditi kako bismo neizvesnost doživljavali kao deo svoje svakodnevnice, ali na način koji nam neće uzrokovati da iznova proživljavamo neprijatna osećanja i sa njima prateće misaone procese.

Ne smemo zaboraviti ni na procese koji se pritom dešavaju u našem telu, a koji ga iscrpljuju. Jer, neizvesnost je stres, a stres je opasnost po naše zdravlje, mentalno i fizičko. Evo nekoliko stvari koje mogu biti korisne.