Centar za Socijalni rad "Sava"

 • Rate us:
  (0 votes)

Centar za Socijalni rad "Sava"

Centar za socijalni rad „Sava“ u Sremskoj Mitrovici je jedan među deset prvoosnovanih Centara na teritoriji Republike Srbije.

Osnovan je Odlukom skupštine opštine 2. oktobra 1961. godine, a počeo je sa radom 1. januara 1962. godine.

Od tada pa do danas je razvijao različite programe podrške korisnicima i obezbeđivao prava, kako iz delokruga javnih ovalašćenja tako i prava koja su finansirana iz budžeta lokalne samouprave.

 

Delatnost socijalne zaštite, koju obavlja Centar je od posebnog društvenog interesa a utvrđena je:

Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana (novčana davanja, dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u drugu porodicu, osposobljavanje za rad-rehabilitacija, usluge socijalnog rada...)

Porodičnim zakonom (usvojenje, starateljstvo, određivanje ličnog imena, posredovanje u postupku razvoda braka, davanje mišljenja Sudu u postupcima zaštite prava deteta, vršenja roditeljskog prava, nasilje u porodici...)

Zakonom o finansijskoj podršci porodicama sa decom.

Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica.

Zakonom o prekršajima (rad sa maloletnim počiniocima prekršaja)

Zakonom o vanparničnom postupku

Odluka o pravima u oblasti socijalne zaštite i socijalne sigurnosti građana na teritoriji Grada Sremska Mitrovica.

AG Creative Design Studio

AG Creative Design Studio je kompanija čije su delatnosti izrada web sajtova, dizajn, internet marketing i usluge i servis računara i smart uređaja.

Naša kompanija je skup profesionalnih programera i dizajnera sa ciljem da postanemo jedna od vodećih kompanija koja se bavi gore pomenutim delatnostima.

Pratite nas

Našim cenjenim klijentima smo omogućili da nas prate na najvećim globalnim društvenim mrežama. Na Facebook, Twitter i Google+ platformi

Kontakt podaci

 • Save Šumanovića 65
  22240 Šid
 • Dr Svetislava Kasapinovića 32
  21000 Novi Sad
 • +381 22 711 037
 • +381 60 4 711 037
 • office@agdesign.rs