JP Zavod za Urbanizam

 • Rate us:
  (0 votes)
 • Client: Milan Jandrić
 • Framework Type: Joomla 3.5
 • Adresa: Kneza Miloša 2/1, 22240 Šid

JP Zavod za Urbanizam

Svoju delatnost, ali pod različitim nazivima i organizacionim oblicima, JP „Zavod za urbanizam“ Šid obavlja od 1979. godine.

Odlukom o osnivanju Zavoda za urbanizam i komunalne delatnosti opštine Šid, donetoj 28.12.1978. godine na sednici SO Šid formirana je radna organizacija za poslove urbanizma i komunalne delatnosti. Zavod kao takav počinje sa radom 01.03.1979. godine. Zavod se 1981. godine transformiše u OOUR „URBANIZAM“ i kao takav funkcioniše do 1990.godine kada se transformiše u JP“ZAVOD ZA URBANIZAM“ čiji je osnivač Skupština Opštine Šid.

Više od 35 godina JP „Zavod za urbanizam“ Šid obavlja svoju delatnost pružanjem usluga organima lokalne samouprave, fizičkim i pravnim licima u skladu sa važećim zakonima i porpisima o planiranju, uređenju prostora i građenju.

 

Danas JP „Zavod za urbanizam“ Šid obavlja sledeće poslove:

- Izrada dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (Prostorni planovi, Planovi generalne regulacije i Planovi detaljne regulacije)

- Izrada urbanističko tehničkih dokumenata (Urbanistički projekti i Projekti parcelacije i preparcelacije)

- Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju objekata (IR-idejno rešenje, IDP – idejni projekat, PGD – projekat za građevinsku dozvolu, PZI – projekat za izvođenje, PIO – projekat izvedenog objekta)

- Izrada dokumentacije za ozakonjenje objekata (Izveštaj o zatečenom stanju objekta)

- Vršenje tehničke kontrole projekta

- Vršenje tehničkog pregleda objekata

- Vršenje stručnog nadzora nad gradnjom objekata

- Organizacija i koordinacija dobijanja dozvola iz oblasti urbanizma i građenja

AG Creative Design Studio

AG Creative Design Studio je kompanija čije su delatnosti izrada web sajtova, dizajn, internet marketing i usluge i servis računara i smart uređaja.

Naša kompanija je skup profesionalnih programera i dizajnera sa ciljem da postanemo jedna od vodećih kompanija koja se bavi gore pomenutim delatnostima.

Pratite nas

Našim cenjenim klijentima smo omogućili da nas prate na najvećim globalnim društvenim mrežama. Na Facebook, Twitter i Google+ platformi

Kontakt podaci

 • Save Šumanovića 65
  22240 Šid
 • Dr Svetislava Kasapinovića 32
  21000 Novi Sad
 • +381 22 711 037
 • +381 60 4 711 037
 • office@agdesign.rs